MÖTE 662
Lions Club avslutade arbetsåret på Norrgården med månadsmöte 662 som öppnades av President Lennart Johansson.
Loppisgeneralen Erik Dahlander är nöjd med det årets resultat.
KFUM, IFK Handboll och Lions får 40 000 kronor var.
Sommarbemanningen diskuteras.
Loppislokalen har blivit städad av de två anställda så att det är skinande rent. Mötets uppskattning av detta skall framföras.
Håkan Moberg önskade bidrag till 10 st. bra engelskböcker för undervisning vid Thailandskola. Ett bidrag på 1000 kronor anslogs.
Till styrelse 2018-2019 valdes (Förutom redan valda) 1:e vice LP: Jan Lindström, 2:e vice: LP Björn Åström, Past LP Lars Bergström, Klubbmästare Lars-Gunnar Roslund, vice Klubbmästare Christer Alfredsson, Tailtwister: Erik Dahlander, Direktorer: Peter Jakobsson och Christer Alfredsson, Revisorer: Bengt Nilsson och Lars Andersson.
Rapporterades från glasögontvätt med LC Kil, där lionen Peter Jakobsson, Ulla Kroon och Tedde Gyllenstedt hjälpt till att tvätta 3 300 glasögon, som skickas till Linköping för uppmätning och sedan av blivande optiker provas ut på behövande vid projekt i världen. Redogjordes för Kaffeserveringen med MAXI under Fritidsmässan.
LP Lennart Johansson hade och organiserat arbetet, som utförts under tre dagar och såväl MAXI, som deltagande lions och gäster var mycket nöjda och man hade sålt bra och MAXI dubblerade den summan så att Lions Cancerforskningsfond (LCFF) tillfördes 16 400 kronor. Lion Lars-Gunnar Persson tyckte att Lennart Johansson hade organiserat och lett aktiviteten så väl att det var värt en stor applåd och den hyllade också alla de lions och lady lions, som genomförde aktiviteten.
Festkommitén hade dukat ett festligt bord med fina blomsterarrangemang av lion Inger Ingman och och det var dags att njuta av grillat med potatissallad m.m.
Före kaffet var det dags för trubaduren m.m. Rune Blidh att bjuda på en mycket trevlig underhållning med sång och musik, dikter och historier.
Lion Peter Jakobsson tilldelades en Melwin Jones Fellowsutmärkelse för sitt stora engagemang för Lions som president, zonordförande, luciaammiral och alla övriga insatser han hittills gjort.
1:e vice president Björn Åström gav en bakgrund till den fina utmärkelsen, uppkallad efter lions grundare Melvin Jones.
Lars Bergström, Ulla Kroon, Björn Åström fick hundraårsjubiléets utmärkelse i silver. Utmärkelse för långt medlemskap fick Arnold Sandahl (45år), Erik Dahlander (20år) och Bengt Nilsson (15år).
Kvällen avslutades med kaffe och lady lion Anita Perssons som vanligt jättegoda jordgubbstårta.
Lion Ulla Kroon presenterade som vanligt det uppskattade vinlotteriet.
President Lennart Johansson tackade för alla goda insatser under året och önskade Glad Sommar.
Gunnar Karlsson


Peter Jakobsson visar stolt upp sin utmärkelse
Foto: Lions/G.Karlsson 

Lionsmedlemmar lyssnar till Rune Blidh
Foto: Lions/G.Karlsson
................................................................................................................................

MÖTE 661

Månadsmötet 661 med Lions club öppnades av president Lennart Johansson.
Rigmor Hagman togs in som ny medlem. Lions etik, syften och uppgift lästes av faddern Ulla Kroon. Till mötet var även lady lions och ”Lions damer” inbjudna..
Sökandet efter lokal jultjugekonstnär pågår.
Förberedelser inför Stora slutloppis pågår. Loppisgeneral Erik Dahlander presenterar ett
första utkast till bemanning.
Samordning med aktiviteten med kaffeservering vid Fritidsmässan, som sker vid samma tid verkar kunna lösas.
Lars-Gunnar Roslund meddelar att nya tält med storleken 15 kvadratmeter är beställda. Sedan 2005 har 5000 tält till ett värde av ca 30 miljoner kronor skänkts.
Tack från Lis Landeman på Musikskolan med tack för beviljat bidrag lästes.
Lägesrapport ” De Glömda Barnen” visade att insamlingen, som nu är avslutad, hade den30/4 i år uppnått 9 177 036. Samarbetet mellan svenska och turkiska Lions är en grundbult i projektet. Antalet syriska flyktingar i Turkiet uppgår nu till 3,5 miljoner. Där av är 25 % barn. Europa har tagit emot ca 1 miljon syriska flyktingar. Projektet De Glömda Barnen arbetar främst i storstaden Adana där man satt upp och inrett 36 skolmoduler, som är platsbyggda paviljonger om 40 kvm av god kvalitet och med luftkonditionering. Dessutom har 9800 matpaket delats ut. Varje paket kostar 250 kr och består av basvaror för matlagning och räcker till en familj på 5-10 personer i cirka en månad. Ramadan är nu i maj och då kommer ytterligare 1000 matpaket att lämnas ut till ensamstående mödrar.
 
Rapport från LCFF(Lions cancerforskningsfond) visade 8500 kr varav 7000 kr genom minnesbrev. Lennart Johansson hade kommit överens med Erik Ringvall, MAXI, om att  klubben, liksom förra året, ordnar kaffeservering vid Fritidsmässan. Ersättningen går till Lions Cancerforskningsfond, som genom ideellt arbete har mycket låga omkostnader vilket gillades av Erik Ringvall.

Gunnar Karlsson

 
Ringmor Hagman ny medlem omgiven av
faddern Ulla samt pres. Lennart Johansson.
Foto:Lions/Gunnar Karlsson
..............................................................................................................................................................
MÖTE 660
Månadsmötet 660 med Lions club öppnades av president Lennart Johansson. Rolf Karlsson togs in som ny medlem. Jultjugekommittens sökande efter lokal jultjugekonstnär pågår. Inget nytt beträffande skrivelsen till kommunen om hyran för loppislokalen har ännu kommit, trots påstötningar. Trapporna har blivit fint renoverade. Översyn av elen dröjer. Tältgeneral Björn Åström har inga nya tält att rapportera. Tipspromenadansvarige Bengt Nilsson tackar alla som deltagit i aktiviteten. Turistbyrån hade tackats med en krans till kaffet. Behållningen är något lägre än förra året vilket bl.a. beror på att aktiviteten var i gång färre söndagar. En del oklarheter beträffande Café Pärlan, Skärgårdskaféet och Villastadens korvförsäljning reds ut till nästa säsong. Beslutas att skänka 6 000 kr till Sjöräddningen, som tack för att vi fått disponera Sjöräddningsstationens byggnad.
Påskträdsgeneralen Björn Åström tackar alla, som deltagit i aktiviteten.
Marknadsamiralen Peter Jakobsson meddelar att det varit kallt på morgonen vilket gjorde att antalet "knallar" på vårmarknaden var något mindre. Allt hade gått bra och det blev varmare.
Kommunala musikskolan hade ansökte om bidrag till Englandsresa för elevorkester. Beslöts, enligt styrelsens förslag, att anslå 5 000 kronor.
Lions anordnar varje sommar tillsammans med folkhögskola det s.k.
Oskarshamnlägret för bl.a. personer med olika handikapp.
Mötet beslöt bidra med hela kostnaden 7 650 kronor för deltagande för en person,
som kunde bedömas få mycket stor behållning av att delta.
LCFF (Lionscancerforskningfond) hade genom klubben tillförts
1500 kronor och genom minnesbrev 7 000 kronor sammanlagt 8 500kronor.
Till förtäringen visades bilder från dels en Lionsfest med
Kinestema och en med temat "Uti vår hage" från 1970-talet. Det kunde snabbt konstateras att lions på den tiden var betydligt yngre och glada och som president Lennart Johansson konstaterade "Nu är vi bara glada".
Gunnar Karlsson

President Lennart hälsar Rolf Karlsson välkommen
som medlem     
Foto:Lions/Gunnar Karlsson
...................................................................................................................................................
MÖTE 659
Lions månadsmöte 659 i PRO-lokalen i Bäckhammar öppnades av Lennart Johansson. Luciakommittens utvärdering dröjer lite till.
På loppmarknaden har halkskydd satts på trapporna till övervåningen med kläder och porslin. Nya tält är på gång med storleken 9 gånger 4 meter. 297 tält finns i lager. Tipspromenaderna avslutas 25/4 och har fungerat bra med ca med ca 200 deltagare per gång. Påskträden ska avverkas, befjädras och sättas upp. ”Knallarnas” bokningarna till vårmarknaden har stagnerat p.g.a. det kalla vädret,
Gruppskolans lärare hade informerat om planerat  deltagande i ett projekt I Stockholm. Mötet beslöt att bevilja 5 000 kronor och till “Värme och vila” anslogs 5000 kronor och PRO Bäckhammar fick 500 kronor
Till ny styrelse för 2018-2019 valdes: President Lennart Johansson, kassör Gunnar Kållberg, sekreterare Gunnar Karlsson, medlemskommittéordf. Björn Åström och LCIF-koordinator Tedde Gyllenstedt.
Peter Jakobsson/ Gunnar Karlsson

Uppsättning av påskträd på Kungsgatan
Foto: Lions/Gunnar Karlsson
......................................................................................................................................
MÖTE 658
Månadsmöte 658 med Lions Club öppnades av president Lennart Johansson.
Jultjugeaktiviteten är avslutad och av överskottet hade 18 000 kronor gått till Kyrkans diakoni och Psykiatriska öppenvården
Utvärdering av luciaaktiviteten pågår. Behållningen blev god men något lägre än förra året.
Manskören ”Lions drängar”, som Lp Lennart kallat dem var uppskattad. Kvintetten består av lionen Lennart Nordh, Lars Bergström Jan Lindström, Jens Svedell och Björn Åström. Tackannons till sponsorerna var införd i NKP.
Loppmarknadsgeneral Erik Dahlander tyckte att försäljningen hade dock gått rätt bra.
Tälten till Irak ligger kvar eftersom det kurdiska plan, som skulle transportera tälten inte fått landningstillstånd.
Tipspromenaderna längs Vålösundet på söndagar är fortsatt mycket uppskattade Påskträdsgeneral Björn Åström repeterar att den 19 mars blir det avverkningen, 20 mars befjädring och uppsättning 21 mars.
Inbjudan från Lions Cancerforskningsfond (LCFF) att delta i forskningsseminarium hade gått ut via e-post.
Lion Tedde Gyllenstedt får mötets gillande att tala även om Lions roll vid Varnumsträffens sammankomst om Rasism & Mänskliga rättigheter.


Gunnar Karlsson
Befjädring av påskträd       
Foto:Lions: Gunnar Karlsson
..............................................................................................................................................

MÖTE 657
Mötet 657 med Lions club öppnades av LP Lennart Johansson.
Ove Frandsen togs in som ny medlem. 1:e vice LP Björn Åström läste Lions etik, syfte, uppgift och motto och när Ove förklarade att han ställer upp på dem befäste LP Lennart Johansson intagningen med att fästa lionnålen på lion Oves tröja.
Lion Ove berättar att han jobbat som konsumföreståndare och efter ett år som pensionär kände han nu saknaden efter sitt jobb och inte minst kundkontakten och räknar med att i lions tillsammans med likasinnade jobba ideellt med något bra och träffa folk. Medlemskommitténs ordf. Björn Åström gladde sig över att vi tagit en ny medlem och hoppades på flera och mycket gärna kvinnor.
Jultjugegeneralen Erik Dahlander meddelade att 1271 jultjugor hade sålts och vinnande jultjugenummer blev 470.
Redovisning och utvärdering av luciaaktiviteten blir vid nästa månadsmöte.
Loppmarknaden startar på lördag. Lars-Gunnar Roslund meddelar att man med en lastbil från Expressfrakt har kört med osäljbart loppisgods och skräp till återvinningen och att Lars-Gunnar Persson varit i kontakt med kommunen ang. hyresbidrag men ärendet är ännu ej behandlat.
LP har kontaktat Patrik på kommunen ang. den slitna trappan till loppislokalens övervåning och elinstallationerna i loppislokalen. Kontakten fortsätter.
Tipspromenaderna drar i gång på söndag. Annons var införd i dag.
Påskträdsgeneralen Björn Åström har varit i kontakt med Christian Sundby på Krontorps gård och kan meddela att vi är välkomna att avverka björkar. Månd.19 mars tas björkarna ned, tisdag 20 mars befjädring, ”Lions damer” inbjuds delta och onsdag 21 mars sätts björkarna på plats i cent
Gunnar Karlsson


Ove Frandsen blir ny medlem 
Foto:Lions/Gunnar Karlsson
..................................................................................................................................................................................................

MÖTE 656
Lions månadsmöte 656 öppnades av LP Lennart Johansson.

Årets jultjuga har blivit efterfrågad och 200 jultjugor har nytryckts för att vi ska ha några att sälja på Julmarknaden på Gustavsvik den 16 december.
Presidenten visar ett brev till Ernst Kirchsteiger med beskrivning av årets jultjuga och att pengarna går till kyrkans diakoni. LP får mötets gillande att skicka iväg brevet.
Luciaamiral Peter Jakobsson tycker att luciakröningen i kyrkan och dagens lussande har gått mycket bra. Kröningshögtiden vann på att bli kortare.
Albin Lindgård spelade kontrabas och visade att han var en värdig mottagare av Musikstipendiet till ungdom.
En ansökan om hyresbidrag från kommunen för loppisladan hade skickats redan i maj och vid en telefonkontakt med ekonomiavdelningen, fanns ännu inte något besked.
Det verkar som om ansökan ännu inte behandlats.
Tältgeneral Björn Åström meddelar att aktiviteten med tält till katastrofen i Iran och Irak har avblåsts av MSB av oklar anledning.
Lokalansvarige Peter Jakobsson berättar att han "julpyntat" i lokalen och bl.a. satt upp adventsljusstakar.
Sammankallande Bengt Nilsson berättar att käppar för tipsfrågorna sätts upp mellan jul och nyår. Tipsfrågor och annat görs likadant som tidigare. Start 14 januari.
Mötet beslutade enligt insamlingsamiralen Peter Jakobssons och styrelsens förslag att till redan insamlade medel till "De glömda barnen." anslår klubben 5 000 SEK. Kollekten från luciakröningen går enligt tidigare beslut till "De glömda barnen". Därefter avslutas insamlingen.
Mötesdeltagare, lions damer och övriga gäster, jultjugekonstnärinnan Magdalena Andersson och Karin Marcusson, som tränat luciaflickorna gästade mötet, samlades så till att se och lyssna till luciatåget, som var extra fint i år och bl.a. sjöngs i stämmor.
Ett fint och smakligt julbord från Picassouddens Catering dukades fram.
Luciaflickorna avtackades med en vacker silverring skänkt av Kristinehamns-Aktuellt liksom luciakandidatporträtt fotat av Roland Thomas och inramat av Unos glas.
En nybildad lionskvintett bestående av Lennart Nord(solist), Lars Bergström, Jens Svedell, Jan Lindström och Björn Åström hyllade så lucia med vacker sång accompanjerad på piano av Karin Marcusson.
Mötet avslutades av LP Lennart Johansson, som tackade alla, som på olika sätt deltagit i lionssaktiviteter och tillönskade alla en God Jul och Gott Nytt år.

Gunnar Karlsson
 

Lionkvintetten sjunger till Lucias ära Luciagruppen laddar
Foto: Lions: Gunnar Karlsson
..........................................................................

....................................................................

MÖTE 655

                                                                                                                                  Månadsmöte 655 med Lions Club öppnades av LP Lennart Johansson efter att lions med ”Lions damer” fått en presentation av Bruksmuséet och bygdegården i Björneborg av Christer Nordgren. De synnerligen många och intressanta föremålen från allmänheten och Björneborgs bruk väckte många nostalgiska minnen till liv.
Jultjugan, som var klar delades ut och sammankallande Lars Bergström visade den fina originaltavlan av Magdalena Andersson, som blir vinsten, som lottas ut på jultjugorna. Inramningen har Unos glas bjudit på. LP Lennart har fått lov att vi är hjärtligt välkomna att sälja jultjugorna vid julmarknaden vid Gustavsvik den 16 december
Luciaamiralen Peter Jakobsson anser att det nu är full fart på aktiviteten. Bilder på luciakandidaterna är publicerade och de kommer dessutom att bli presenterade i NKP inför röstningen. Lion Lennart Nordh har tagit initiativ till att han, tillsamman med några duktiga sångare i klubben kommer att sjunga till lucia. Luciakröningen blir något kortare i år när Kristinehamns symfonic band inte deltar. Kollektupptagning kommer ev. att ske på traditionellt sätt med håv.
På loppis har”Lions damer” plockat fram alla julsakerna. Efter beslut har knivar, typ förskärare, tagits bort.
Gunnar Karlsson berättade att Albin Lindgård blir mottagare av Lions
Musikstipendium till ungdom. Albin som är 23 år går andra året på
Musikhögskolan i Göteborg och instrumentet är kontrabas.
Han är väl
etablerad i musikkretsar och tänker satsa på musik som yrke.
Mötet beslutade att stipendiesumman blir 8 000 SEK liksom förra året.
Tältgeneral Björn Åström meddelar att nya tält är beställda. Man återgår till den gamla tältmodellen, som tillverkats i Kina med en stomme av stålrör, som bl.a. underlättar t.ex. flyttning av tält på hårt underlag. Filtar ännu ej beställda då man inte bestämt vilken typ av filt man ska ha. Den grupp som Björn hittills ingått i har bytt namn från ”Bring quality to life” till Tältteamet då det gamla namnet var ”upptaget”.
Nytillträdde tipspromenadgeneralen Bengt Nilsson, som startade aktiviteten i januari 2007, konstaterar att eftersom påsken kommer tidigt i år blir det två söndagar mindre. Start 14 januari och sista tillfället blir 25 mars.

Torgen kommer inte att byggas om förrän 2019. Mötet beslutar att tillmötesgå Kommunens önskan att vi skriver kontrakt för marknaderna även för 2018. Beslutas även att vi skickar räkning även för extraarbete med att hantera fakturor för marknadsstånden i år. Insamlingsamiral Peter Jakobsson redovisade att ”Lions damer” samlat in 1192 SEK i bössorna under marknaden och att en anonym dam som inte haft pengar på sig vid insamlingen efteråt givit honom ett kuvert med 300 SEK, som tillförts insamligen. ”Lions Damer” ställer upp även vid skyltsöndagen och ev. 16 dec. vid Gustavsvik.    
En ansökan om föreningsbidrag på 5 000 SEK till boxningsklubben Trim för integrationsprojekt beviljades av månadsmötet enligt styrelsens förslag.  

LCFF (Lionscancerforskningsfond)hade mottagit 1000 SEK och genom minnesbrev 5 100 SEK.
Till alla Lions hade utgått info om att sökhundarna till Tullen har köpts till ”normala”priser. Månadsmötet beslutade att ge ett bidrag på 2 000 SEK till Björneborgs Hembygdsförening.
Gunnar Karlsson

Inger, Marianne och Ann Marie beundrar gamla
föremål.                               
Foto: Gunnar Karlsson
..............................................................................................................................................................

MÖTE 654

Månadsmötet 654 med Lions Club öppnades av LP Lennart Johansson. Lars Nilsson togs in som ny medlem efter att Björn Åström och Lars-Gunnar Persson läst lions etik och lions syften och Lars accepterat dem. Fadder blir Jens Svedell. Medlemsordf. Björn Åström uppmanar varje lion att försöka intressera någon i sin omgivning att bli medlem.

Sammankallande Lars Bergström meddelar att Magdalena Andersson gör årets jultjuga, som visar en av flyglarna på Gustavsvik dock utan Ernst Kirchsteiger.

Luciaamiralen Peter Jakobsson konstaterar att skyltsöndagen i år tidigareläggs en vecka och att planeringen har fått göras om.

Loppmarknadsgeneral Erik Dahlander redovisar ett rätt bra resultat hittills i år. Tältgeneralen Björn Åström meddelar att inget nytt har hänt. Man avvaktar inköp av filtar.

Marknadsamiralen Peter Jakobsson tyckte att det gått hyfsat till slut med att anvisa knallarna sina platser. Kommunens fakturering hade inte fungerat. Man fick gå runt till stånden och dela ut fakturor.

Insamlingsamiral Peter Jakobsson berättar att ”Lions damer” hade skött bössinsamlingen under marknadsdagen 11/10 och samlat in 1192 SEK till ”De glömda barnen i Syrien...” . Mötet beslöt enhälligt att kollekten vid Luciakröningen ska gå till ”De glömda barnen i Syrien…”

LCFF (Lions Cancer Forskning Fond) hade fått 500 SEK av klubben och 2 000 SEK genom minnesbrev.

Mötet avslutades med att Kenneth Hermanson höll ett mycket informativt föredrag, illustrerat med bilder, om prostatacancer och vikten av att låta undersöka sig för att en ev.behandling ska kunna sättas in så tidigt som möjligt och vikten av att gå med i
Prostatacancerföreningen för att fler medlemmar ger större möjlighet till påverkan.    

 
 
Lars Nilsson hälsas välkommen av
Lions president Lennart
  Kenneth Hermanson berättar om prostatacancer
Foto: Lions/Gunnar Karlsson    

..................................................................................................................................................

MÖTE 653
Lions månadsmötet 653 öppnades av LP Lennart Johansson, som hälsade välkommen till verksamhetsårets första möte. Luciaamiralen Peter Jakobsson redovisar en fullständig planering av aktiviteten och samarbeten med NKP och Kristinehamns-Aktuellt. Luciakröning den 10 december

Loppmarknadsgeneral Erik Dahlander berättade att aktiviteten kommit igång och att lokalen var välfylld. Ytterligare 10 000 SEK hade under sommaren delats ut till de tre klubbarna. Betalning med Swish hade ökat och fungerat bra.

I tältgeneral Björn Åström frånvaro berättade Lars-Gunnar Roslund att ytterligare 300 tält utöver redan beställda 300 tält har gjorts. Lions har lovat MSB att 500 tält skall finnas i lager. 50 tältställningar, lämpliga för t.ex. asfaltunderlag, har beställts. Nya filtar måste beställas. Ännu ej klart om det blir fleecefiltar. Lions tälthantering har omorganiserats och Björn sitter med i en grupp som heter ”Bring Quality to life”. Dess uppgift är att till Lions Katastrofkommitté biträda med råd och tips för att ev. förbättra bl.a. tältmaterial, hjälpa till vid anskaffning av tält bl.a. I gruppen ingår deltagare, som har erfarenhet av materiel och verksamhet vid katastrofer.

Marknadsamiralen Peter kommer att samla kommittén för planläggning av arbetet med utdelning av de 273 marknadsplatserna i samband med höstmarknaden den 11 oktober

Revisionsberättelsen lästes av Bengt Nilsson liksom valda delar av Verksamhetsberättelsen, som godkändes. Enligt revisorernas förslag beviljade månadsmötet styrelsen ansvarsfrihet för perioden 20160701-20170630.

Camp Nova hade genom Inka Fröding sökt bidrag till teatern. Månadsmötet beslöt enligt styrelsen förslag att bevilja 8 000 SEK. Det betonades att lions bidrag inte får anses som permanenta.

Från Håkan Moberg i Thailand hade kommit ett brev där Håkan ansvarsfullt och bra hade berätta om att engagemanget med skolan Mae Toob var avslutat och han ev. återkommer om samarbete med skolor i fattiga bergsbyar. Mötet beslutade att vi tar ställning till ett eventuellt stöd då. Håkan gav också exempel på fungerande undervisningsmetoder han använt sig av.

Från föregående verksamhetsår hade 18 960 SEK genom minnesbrev och klubbidrag tillförts Lions Cancer Forsknings Fond(LCFF)  och under juli-augusti i år 1500 SEK genom minnesbrev.

Månadsmötet beslöt att stödja Lions olika projekt och aktiviteter liksom föregående år enligt verksamhetsplanen med 11 470 SEK
.......................................................................................................................................................

MÖTE 652
Månadsmöte 652 öppnades av LP Lennart Johansson som hälsade välkommen till arbetsårets sista möte.

Loppmarknadsgeneral Erik Dahlander och LK Gunnar Kållberg redovisade bl.a. att under Storloppis hade försäljningen uppgått till ca 31 900 SEK. Omkostnaderna för loppis hade varit stora. Transporter ca 30 000 SEK , hyra till kommunen sedan 2017-01-01 för 3 kvartal och löner till två anställda 5 100 SEK /månad. Till de tre klubbarna hade till vardera 50 000 SEK betalats ut i år mot 80 000 föregående år. Under de anställdas semester behöver en jourlista för inplockning till loppis ordnas.

Tältgeneral Björn Åström bekräftar att 300 katastroftält har tagits emot och kommer att packas när packlådor finns tillgängliga.

Beslutades att anslå 30 000 SEK till "De Glömda Barnen" vilket möjliggjordes av att samarbetet med MAXI vid korvförsäljningen och kaffeservering på Fritidsmässa.

Tack för bidrag på 7000 SEK hade inkommit från Sjöräddningen.

Resultatrapporten för Lions Cancer Forsknings Fond (LCFF) visade 18 960 SEK för vår klubb vid slutet av maj.

Beslöts att en Insamlingskommitté bestående av Peter Jakobsson (sammankallande), Christer Alfredsson och Lars Bergström bildas.

Övriga styrelseledamöter förutom redan valda valdes: 1:e vice president Björn Åström, 2:e vice president Jan Lindström, Past president Lars Bergström, Klubbmästare Lars-Gunnar Roslund, Vice klubbmästare Erik Dahlander, Tailtwister Christer Alfredsson, Direktorer Peter Jakobsson och Erik Dahlander och Revisorer Lars Andersson och Bengt Nilsson.

Stig Johansson som lämnar styrelsen tackades av president Lennart Johansson och övriga mötesdeltagare.

Beslutades att den flickskola i Nepal, som bl.a. utbildar flickor i sömnad, som "Lions damer" i många år stöttar, får 5 000 SEK.

President Lennart Johansson gav en kort rapport från Lions Riksmöte i Upplands Väsby. Bl.a. hade tullens narkotikahund, som Lions sponsrat, visats upp. Likaså fanns folk från den stöttade nepalesiska flickskolan där. Förhandlingarna hade genomförts på ett mycket bra sätt.

Vid det efterföljande samkvämet, som festkommittén med lion Ulla Kroon i spetsen förtjänstfullt dukat upp med Grillat och potatissallad med tillbehör och inte minst Anita Perssons jättegoda jordgubbstårta till kaffet, var som vanligt stämningen fin! LP passade på att tacka alla lions och lady lions för alla goda insatser under året och framför allt de krävande dagarna med Storloppis och insatserna vid kaffeserveringen vid Fritidsmässa i Arenan. Ett särskilt tack gick till Anita och Lars-Gunnar Persson som utöver de överenskomna dagarna ställde upp även på den oplanerade kaffeserveringen på söndagen!

Björn Åström som ansvarar för tältpackningen och Påskträden tackade de lionmedlemmar som beredvilligt ställer upp och vände sig speciellt till "lions damer" som tack vare deras insatser vid påskträdsbefjädringen klarades av på kort tid.
........................................................................................................................................................
MÖTE 651
Månadsmöte 651 med Lions Club öppnades av presidenten Lennart
Johansson.
Originaltavlan till 2016 års jultjuga hade ej hämtats ut av någon vinnare.
Beslöts att originaltavlan skall behållas och pryda någon vägg i lionlokalen.
Lions katastroftält är aviserade komma 18 maj.
 
Mötet konstaterade med tillfredsställelse att en trappan från lastrampen,
längs långsidan, kommit upp och en välfungerande entré kommit på plats vid
allmänhetens ingång vid gaveln på loppisladan.

Tipspromenadgeneralen Torbjörn Andersson har lämnat överblivna
trisslotter till utlottning.
En vinnare från Stockholm hade skänkt sin trisslott. Aktiviteten hade gått
mycket bra.

Marknadskommittén konstaterade att allt flutit på mycket bra!
Lussebössan hade tömts på 1207 SEK och enligt tidigare beslut höjs
den summan till närmast högre tusental (2000) som går till Sjöräddningen
och dessutom beslutas att de får ett bidrag på 5000 SEK alltså sammanlagt
7000 SEK.

Distriktsguvernören hade vädjat om en angelägen support till
svältkatastrofen i Östafrika. Månadsmötet beslöt att anslå 5 000 SEK.
ICA MAXI hade varit nöjda, liksom kunderna, med våra insatser med
korvförsäljningen.

Diskuterades planeringen för MAXIS kaffeservering på FRITIDSMÄSSAN
27-28 maj, som kolliderar med vår arbetskrävande Storloppis. Mötesdeltagarna
ansåg att man med "lions damers" hjälp skulle klara av även den aktiviteten,
som ger ett bra ekonomiskt resultat.

President Lennart Johansson påminde om studiebesöket vid
Vindkraftparken i morgon.
Gunnar Karlsson


Korvförsäljning utanför ICA MAXI
Foto: Lions/Gunnar Karlsson
.....................................................................................................................................
MÖTE 650
Månadsmöte 650 med Lions Club öppnades av presidenten Lennart Johansson.

Tipspromenadgeneralen Torbjörn Andersson konstaterar att aktiviteten är avslutad för denna gång och har gått bra. Redovisning beräknas kunna ske vid näst månadsmöte

Påskträdskommittén med lion Björn spetsen tackar alla, som bidragit till aktiviteten. Uppslutningen var mycket god när 14 lion och lady lion deltog i befjädringen, som skedde under mycket trivsamma former.

Det hade varit hotande dåligt väder på morgonen på vårmarknadsdagen. Det hade, troligen därför, endast varit ca halva antalet ”knallar” mot normalt. Vårt engagemang med att bl.a. anvisa marknadsplatser hade gått bra och till ”knallarnas” belåtenhet och 6-7 lion hade deltagit i aktiviteten som började kvällen innan.

Kassaförvaltare Gunnar Kållberg presenterades klubbens swishnummer: 123 155 18 03 och hur det kan användas. En ansökan inlämnad under dagen från Veteranbilklubben om att de just fått besked om att de måste ha ”Bajamaja” tillgänglig vid sin utställning under långfredagen. Beslöts att 1000 kronor anslås.

Lionen Björn Åström och Peter Jakobson samt LP Lennart Johansson hade varit hos bröderna Ringvall på ICA Maxi och resonerat om ett erbjudande från ICA MAXI att delta i en Grillfest fredag 28 april 10-18 och lördag 29 april 10-15. Och kaffeservering på Fritidsmässan torsd. 25 maj – lördag 27 maj.  Mötesdeltagarna var mycket intresserade.

Tedde Gyllenstedt och Ulla Kroon hade den 11 mars varit i Örebro på ett forskarseminarium, som Lions Cancerforskningsfond (LCFF) inbjudit till. Forskarna redogjorde bl.a. för aktuell forskning om prostatacancer och lungcancer bl.a. sökandet efter säkra markörer och riktade behandlingar. Mycket intressant och ett stort antal närvarande lion från olika klubbar.

Mötet gästades av 2:e vice DG (distriktsguvernör) Ulf Karlsson, som presenterade sig. Han är sedan 25 år lionsmedlem och  är f.n. skolledare. Han talade bl. a. om distriktets förnämliga hemsida och LCFF med endast ca 1% administrationskostnader, tack vare ideellt arbete. LCFF redovisade vid slutet av mars för Kristinehamn sammanlagt från klubben och genom minnesbrev 18 200 kronor.

Gunnar Karlsson

2:e vice DG Ulf Karlsson     
Foto: Gunnar Karlsson

Befjädrade påskträd                 Foto: Gunnar Karlsson