Björn Åström hjälper MSB med montering av      tält som skall ingå i en demonstrationsfilm för MSB.( myndigheten för samhälle och beredskap)
Tälten skickas normalt av MSB till katastrofområden.