Sedan 1917 har lionklubbar gett människor möjlighet att ge något tillbaka till samhället. Lionmedlemmar deltar i lokala projekt som att städa en park och i storskaliga projekt som att återge synen åt världens blinda. Lionklubbar har alltid tagit emot människor som vill ge det egna samhället en bättre framtid.

I dag finns det 46 000 lionklubbar i 192 länder och geografiska områden, och Lions har vidgat sitt fokus till arbeta med de ständigt ökande behoven i det globala samhället.

Våra program anpassas ständigt för att möta nya behov och högre krav, men vi har aldrig vacklat vad det gäller vår målsättning: "Vi tjäna".

                                        PRESENTATION AV LIONS CLUB KRISTINEHAMN 2014 11 26

Lions Club Kristinehamn firade 60-årsjubileum 2013. Många nyblivna pensionärer har blivit engagerade lions och funnit en givande och meningsfylld sysselsättning tillsammans i kamratlig anda. Glädjande nog har vi sedan några år kvinnligmedlemmar.                                                                      
                     Vår största och mest givande aktivitet är Loppmarknaden, som har en lång historia. Aktiviteten, som är mycket arbetskrävande, drivs sedan många år tillsammans med lokala KFUM och Simsporten och ger de tre föreningarna ca 75 000 kronor vardera om året genom försäljning av prylar, som här kan komma till nytta för någon annan än den som skänkt dem. Vi har numera ett givande samarbete med renhållningen, vilket ger återvinning och sparad kostnad. Klubben skulle inte klara loppishanteringen utan ovärderlig hjälp av ”Lions damer”, en klubb av Lady lions och änkor efter lions och som betytt oerhört mycket för klubben från starten.                                                                
                    Det är i år 49:e gången Lions ordnar Kristinehamns luciafirande, sedan några år tillbaka i värdefullt samarbete med lokaltidningen NKP. Skyltsöndagen presenteras de 7 kandidater vi valt ut bland de intresseanmälda. Kandidaterna presenterar då också kläder i samarbete med klädbutiker. Vi säljer röstsedlar och efter presentation i NKP väljs lucia, som kröns vid en uppskattad högtidlighet i kyrkan med mycket musik och sång, inte minst av luciaföljet, övat av kyrkans organist och understött av dess flickkör, Voxette.  Kollekt till Lions hjälpverksamhet tas upp. Intäkter kommer också från de ”lussningar”, som genomförs bl.a. vid företag. Vid luciakröningen delar vi också ut ett musikstipendium på ca 5 000 kronor till en ungdom, som presenteras och sjunger eller spelar i en oftast fullsatt kyrka. Lucia får smycke skänkt av Smycka och tärnorna ringar, skänkta av Kristinehamnsaktuellt                                                                                                                          
                    I början var det en ”julfemma” och nu en ”Jultjuga” med jul- och nyårshälsning, som säljs av lions och på en del ställen. Numera är de numrerade och deltar i ett lotteri på originalet till den tavla, ofta med lokalt motiv, som en lokal konstnär välvilligt skänkt och som finns i tryck på jultjugan. Behållningen ger kyrkans diakoner (16 000 kr) och Gardeniusfonden (Psykiatrin 2 000 kr).
                    Vintertid ordnar vi tipspromenad längs gångväg utmed Vålösundet i vår Skärgård. En av tipspromenadfrälsta Kristinehamnare uppskattad aktivitet, som ger ca 40 000 kronor.               
                    En ”Lussebössa”, som tidigare på lionsinitiativ funnits uppsatt utomhus i centrum, som påminnelse om Kristinehamns smeknamn "Lusasken", finns nu i den museala ”Ölme diversehandel” och behållningen går till Sjöräddningen. Förr kom sjömän ofta hem vid luciatiden och kunde då få del av innehållet i den fattigbössa kallad Lussebössa – Luciabössa - Lusask som då fanns uppsatt.                
                   En av våra senaste aktiviteter är ”Påskträdsaktiviteten”. Vi har i samarbete med centrumutvecklaren i ”Omtänksamma Kristinehamn”  prytt Kungsgatan, Södra Torget och vid entrén till intresserade näringsidkare, med påskfjäderprydda björkar. Goodwill och ca 5000 kronor!  
                  Genom nära kontakter mellan en medlem och en skola i nordvästra Thailand har vi kunnat bidra till skolans upprustning.                     Vår senaste aktivitet som inbringar ca 5 000 kr är att morgonlediga lions i samarbete med kommunen anvisar ”knallarna” deras marknadsplatser vid vår- och höstmarknaderna.
                 Vi har tidigare haft ”Ankrace” med 1000 plastankor i tävlingsflyt på Varnan, som rinner genom centrum och ”Stora Bålet” på insamlade julgranar, men de är, trots att de var uppskattade, nerlagda för att de gav för liten behållning i förhållande till arbetsinsatsen.                  
               Aktiviteterna måste vara roliga att genomföra tillsammans, upplevas med entusiasm, vara uppskattade och meningsfulla. Förra året blev behållningen ca 194 000 kronor och gav möjlighet att stödja behjärtansvärda saker lokalt, nationellt och internationellt - ungefär lika mycket till vardera.               
Gunnar Karlsson / Sekreterare  /LC Kristinehamn