Lions skänker även 2017,från jultjugans försäljning 16000 kr till kyrkans diakoner för utdelning till de i kommunen med trasslig ekonomi.
Gardeniusfonden erhåller 2000 kr

Lionmedlemmarna Lennart, Ulla och Lars överlämnar pengarna till diakon Drevstad.
Foto: NKP/Lena Edbom

Lions skänker även 2016, 16000 kr från jultjugans försäljning till kyrkans diakoner för inköp och utdelning av presentkort till behövande med en utsatt ekonomi. 2000 kr går också till Gardeniusfonden.

Lions president Lennart Johansson och Lars Bergström överlämnar 16000 kr.till
diakon Johanna Larsson   Foto: NKP/ Lena Edbom
 

Lions skänker 2015, 16000 kr från jultjugans försäljning till kyrkans diakoner för inköp och utdelning av presentkort till behövande med en utsatt ekonomi. 2000 kr går också till Gardeniusfonden.

Ulla Kroon överlämnar 16000 kr till diakon Johanna Larsson
Foto:NKP/Maria Andersson
Lions skänker pedagogiska pussel till äldreboende
 
FOTO: Lions/G.Karlsson
Lion Peter Jakobsson överlämnar pussel till Skogshyddans äldreboende i Björneborg. Pusslen är framtagna som ett
hjälpmedel för demensvård, men de  gör även nytta  inom andra delar av äldrevården. Exempelvis för att träna
upp motoriken efter en stroke eller liknande. Pusselbitarna är ganska stora och gedigna som är lätta att få grepp om.
De är tillverkade av stryktålig plast och kan även tvättas.
  
Äldreboende på Broängen har även fått pussel och aktivitetslådor     
 FOTO: Lions/G.Karlsson
  
Detta gäller också de boende på Tapiren                                              
FOTO: Lions/G.Karlsson
...................................................................................................................................................................
Bidrag på 16000 kr. överlämnas 2014 till
kyrkans diakon Anette Eriksson av Erik
Dahlander och Lennart Johansson


FOTO: Kyrkan
.....................................................................................
Lions överlämnar 15000 kr. till kyrkans
diakoner 2013

Foto: NKP/Johan Blomquiat
Lions Lars Bergström och Erik Dahlander överlämnar en postväxel till
kyrkans diakoner. Pengarna kommer bl.a. från försäljning av jultjugan.
....................................................................................................

Lions ger 5000 kronor till Vila & Värme

Lions president Peter Jakobsson överlämnar postväxel         FOTO: NKP
med 5000 kr till Vila & Värme. Pengarna skall användas till utbyte av
vitvaror.
........................................................................................................................

Lions förgyller julen för många

Lions Erik Dahlander överlämnar en postväxel   FOTO: NKP/Lars Bergström
på 15 000 kr till kyrkans diakoner Anette Eriksson, Linnea Kihlström, Maria Ahlberg och Kristina Sandgren Furberg som skall fördela pengarna till behövande i Kristinehamns kommun. Pengar kommer från försäljning av jultjugan.

Lions ger 2011, 30 000 kronor till Världens Barn
Genom insamlig i bössor från allmänheten utanför Loppisladan, Coop och Systembolaget och genom att hela behållningen från loppmarknaden 15 oktober.
Vi tackar alla som varit mycket givmilda så att vi uppnått detta fina resultat.
..............................................................................................................................................................
Lions ger 5000 kronor till golv i skola Thailand
Skolan är belägen i Mae Tub i norra Thailand. Pengarna förmedlas genom Håkan Moberg,
som arbetar där till och från som volontärlärare sedan 2006.
På samma skola börjar NKP:s Sofia Bergström snart sin volontärperiod som lärare i
engelska. Lions har även bidragit till Sofias resa och tidigare till upprustning av skolan.

FOTO: Maria Andersson
Lions president Peter Jakobsson överlämnar en check på 5000 kr
till Håkan Moberg.
................................................................................................

Lions skänker 15 000 kronor till Svenska kyrkans diakoner från intäkter av jultjugan

FOTO: NKP/ Lars-Göran Johansson
Lars Bergström överlämnar en postväxel med 15 000 kr. till diakon Pelle Svedberg.
Pengar som skall användas till att dela ut till personer i Kristinhamns Kommun som är sjuka eller har det mindre gott ställt inför julen.
..................................................

Klasskampsturneringen i fotboll erhåller 25 st. bollar
Lions skänker 5000 kr till  klasskampsturneringen som är ett mycket fint exempel på
ungdomsidrott som Lions Club vill stödja.

Foto: NKP
Lions Christer Alfredsson delar ut några av bollarna till deltagare i klasskampen.
.......................................................................................................................................
Lions skänker pengar till Thailand
Pengarna 5000 kr. skall gå till filtar, som skolelever skall ha hemma. Håkan Moberg som arbetat som volontär vid en skola i Mae Tub i norra Thailand har förmedlat hjälpinsatsen.

FOTO:NKP/Magnus Carlsson
Lions president Torbjörn Andersson och Peter Jakobsson överlämnar pengarna till representanter från skola i Thailand.
 
Elever i Thailand tar emot välbehövliga filtar
...............................................................................................................................................

Stor tältleverans till lions
Fredag 2009-12-03 anlände en stor leverans av tält till Kristinehamn. Dessa har skänkts av Lions
och skall vidarebefordras av MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tidigare Räddningsverket till katastrofdrabbade länder.
Tälten 250 sommartält och 200 vintertält skall packas i Kristinehamn av Lions tillsammans med
diverse utrustning som ex. filtar, spadar mm. Tälten har kostat 188 000 dollar.
Vissa av lådorna användes dels som emballage och vid framkomst till katastrofplats som toaletter.
       
Vintertält lossas från container av Lars-Gunnar Roslund,     Toalett
Peter Jakobsson och Gunnar Kållberg
                                                              
 
Lionsansvarige Björn Åström framför packade sommartält
FOTO:NKP/ Jenny Edvardsson
....................................................................................................................................
LIONSMEDLEMMAR PACKAR TÄLT ÅT RÄDDNINGSVERKET FÖR
TRANSPORT TILL OFFER FÖR JORDBÄVNINGSKATASTROF
Medverkande var President Lars Bergström, Toni Blom, Bengt Nilsson, Björn Åström och Lars-Erik
Weststrand.

 
Björn kör räddningstält                             Björn, Lars, Toni och Lars-Erik tar fikapaus  
Lars-Erik och Lars spänner buntband       Presidenten Lars jobbar hårt Foto: Bengt Nilsson
.......................................................................................................................

"STICKE" ÖVERLÄMNADE TILL SJÖRÄDDNINGEN
Lions president Bengt Nilsson har överlämnat ett antal "gosedjur Sticke" till Lars Flykt, skeppare
på livräddningskryssaren Viktoria, för ett delas ut till barn som av någon orsak har varit med om
någon tragisk situation.


LP Bengt överlämnar "Sticke" till Lars Flykt
..............................................................................................................................................


35000 KRONOR ÖVERLÄMNADE TILL BEHÖVANDE I THAILAND

Tipspromenadpengar som Lions Club i samverkan med Picassouddens Café och Kiwanis Club samlade
in förra vintern har överlämnats till fiskare i Thailand för inköp av fiskredskap.
Genom kontakter där borta har vi fått garantier om att pengarna kommer till rätt adress.

 
Fiskarfamilj tar emot fiskredskap Byggstenar till nytt hem
 
Grunden till nya hemmet   Lärarinna tar emot pengar för rep. av skola

Skolan har fått nytt tak
 

Skolklass med lärarinna

................................................................................................................................................

INTÄKTER FRÅN JULTJUGAN UTDELADE TILL BEHÖVANDE I KOMMUNEN

Lars Bergström och Erik Dahlander överlämnade 2005-12-20 pengar för intäkter på årets jultjuga.
Mottagare var Kyrkoherde Stig Axelsson och Diakon Pelle Svedberg.
Pengarna fördelades enl. följande och skall gå till hjälpbehövande inför julen.
Kristinehamns församling 12000 kr.
Visnums församling 4000 kr.
Gardeniusfonden 2000 kr.

Lions Club tackar alla som köpt jultjugor och hjälpt oss med insamlingen.


Foto: Eva Wiklund NKP
Lions representanter Erik Dahlander och Lars Bergström överlämnar pengar till
kyrkoherde Stig Axelsson och diakon Pelle Svedberg.
.....................................................................................................................................................

"STICKE" ÖVERLÄMNAD TILL AMBULANSPERSONAL

En årsförbrukning av maskoten "Sticke" överlämnades under veckan till ambulanspersonalen vid
Räddningstjänsten i Kristinehamn. Barn som råkat illa ut på något sätt upplever att tryggheten
har plötsligt ryckts ifrån dem och att en stor osäkerhetskänsla infinner sig. Ett litet kramgott djur
som barnet får behålla har tröstat många, det vittnar ambulanspersonalen om.
Genom Lions inköp av "Sticke" från Barndiabetesfonden bidrar man dubbelt till tröst och utveckling
för sjuka barn.
Mottagare var ambulanssköterska Elaine Brunasso-Johansson.


Foto: Per Modin
Bengt Nilsson och Björn Åström Lions överlämnar "Sticke" till Elaine Brunasso-Johansson.
 som