1953
31 mars bildades Lions Club i Kristinehamn med överingenjör Eric Swahn som dess förste president.
1954
Första offentlliga aktiviteten: Fastingen i mars med bl a mannekänguppvisning. Lussebössan sattes upp på Luciadagen.
Julfemman (numera jultjugan) hade premiär i december.
1955 Konsert med Alice Babs o Charlie Normans orkester- utsålda hus.
1956 Pengarna från Lussebössan räckte till en luciafest på Broströmska stiftelsen.
1960 Första Loppmarknaden med KFUM på Hovslagargatan gav 5.300. Fontänen i Varnan vid Kungsbron invigdes.
1961 Utställningen "Glasmänniskan" sågs bl a av 2000 skolbarn.
1962 Renoveringen av Musmagasinet påbörjades.
1965 Första Röda Fjädern gav 45.000
1966 Första Lucia Lena Goldson kröntes på Wahlundsgården.
1967 35.000 insamlades till handikappbuss som överlämnades till K A Karlsson o kommunen.
1969 Andra Röda Fjädern gav 91.500.
1970 Loppmarknaden flyttar till Svinvallen och öppnade lördagar.
1971 Musmagasinet renoverat och överlämnades till Hembygdsföreningen. Lucia firades första gången i badhuset.
1973 Kent Lindh blev vår förste USA-stipendiat.
1976 Luciakröning i kyrkan i första gången.
1977 Klubben instiftade ett årligt ungdomsledarstipendium.
1978 Nästan en miljon har samlats in och delats ut under de första 25 åren.
1979 Göingeflickorna hos pensionärer och långtidssjuka.
1981 Klubben instiftar stipendier till föreningar med ungdomsverksamhet och delar ut 10.000 till totalt 5 föreningar.
1982 Aktionen "Hjälp Polens barn" tillsammans med Röda Korset och Rädda Barnen.
1983 5.000 anslogs till ett filmprojekt mot narkotika.
1984 William Larsson donerar 40.000 till klubben vilket blir en fond för kultur. Lussebössan vandaliserad och plundrad. Julfemman blir jultia och Rune Wall förste konstnär.
1985 Lussebössan stulen och försvunnen.
1986 Ny Lussebössa av Dan Alatalo placeras inomhus på Lyran. Bertil Boo och Ebbe Jularbo på Högliden och Svedjegården.
1987 Hem o Skolas FAMN-gala får bidrag.
1989 Röda Fjädern till astma o allergi gav 296.000 i staden.
1990 Theresia Larsson får bidrag till VM-resa.
1991 Loppmarknaden slår rekord med 247.000. Luciorna sjöng på 28 ställen på en dag!
1992 Lions I Norden ordnar gemensam Röda Fjäderkampanj som ger 72 milj.
1994 Lions levererar bl a skolbänkar till fadderorten Elva i Estland.
Mastmagasinet brann och delar av Lions arkiv försvann.
1995 Loppmarknaden flyttar till Nedre Stations magasin.
1996 Lussebössan flyttas till nya Mastmagasinet.
1997 Första "Ankracet" gav 22.000 till hem för handikappade i Rumänien.
1998 NKrP skänker inventarier i gamla huset vilket ger klubben 20.000.
1999 Klädinsamling till Kosovo fyller snabbt bussen. Jultian blir "Jultjuga".
2000 43 kandidater till Lucia. Ankrace mot våld och narkotika.
2001 Ankrace till lokal ungdomsverksamhet.
2002 Fyra lärare deltar i Lions Quest - utbildning om bl a etik i skolan.
2003

 


2004

 


2005
 


2006

 

 

 

2007

 

 


2008

 

2009

 

 

 2010
 

Lions Club i Kristinehamn får sitt hem på internet.
Ankrace i september gav 25.000
50.000satsas för att göra Båjorten handikappad
Klubben firar 50-årsjubileum
19.000 delas ut till div. idrottsklubbar som ungdomsstipendiater
Sedan 176 har 378.000 delats ut tikk ungdomar

Aktiviteten "Stora Bålet"-att samla in och elda upp gamla julgranar startar och ger en första vinst av 1042 kr.
Joanna Carlsson blir första kvinnliga medlem i klubben
loppmarknadsdagen såldes varor för 60.000:-
41 elever från särskolan bjuds på resa till Kolmårdens djurpark
Årets kulturstipendium till trombonisten Kristoffer Alehed 4000:-
Lussebössan stulen igen

Klubben skänker 15.000:- till tsunamioffren i Sydostasien och Sri Lanka
Klubben startar tipspromenader till Picasso, som genast blir populära. Cirka 25.000:- första året.
Loppisbössan återfunnen.
Distriktet bekostar en narkotikahund till tullen för 100.000:-. Den döptes till "Agent 101 B med rätt att snoka".
50 st. gosedjuret "Sticke" överlämnas till ambulanspersonalen, för att ge söm tröst till barn i samband med olyckor.

Under 2005 hade 76.300:- delats ut inom kommunen och 43.200:- nationellt/internationellt.
Vintertält har inköpts för 10.000:- till Pakistan.
Klubben satsar 25.000:- på bl.a. fiskeutrustning till Thailand.
Tipspromenader till Picasso gav 36.000:-
Kanotseglarna får 5000:-
Lussebössan placeras i Ölme Diversehandel.
Lucia firas hädanefter med NKP som sponsor
Sandra Oxenryd får kultustipendiet på 5000:-
Ankracen har under åren inbringat 192.000:-
Sveriges Lions lovar att samla in 2,5 miljoner USD till Sight First.

Luciafirandet gav ett netto på 14.400:-
Lionlokalen utsätts för stenkastning mot rutorna samt försök till mordbrand vid norra ytterväggen, något som iakttogs av två passerande personer. De lyckades släcka branden.
"Stora bålet"slog rekord med 5.484:-
Ungdomsorkestern Cocktail får 12.000:- för en resa till Ungern samt för spelningar bl.a. på äldreboende.
Abbon Mbood får 5.000:- som ungdomsledare och Sjöräddningen med uppräkning till jämt 1000-tal.
Bidrag till körkort och EU-moped till handikappad med 10.000:-
Insamling till Världens Barn gav 31.500:-
2007 års Luciafirande gav rekord på 25.600:-

Klubben inleder arbetet att packa tält på Presterud till katastrofområden i Världen.534 tält nedpackas.
Lion Björn Åström gör ett stort arbete med detta.
Hembygdsföreningen får 5000:- för att flytta soldattorp.
Ponnyklubben och Bågskytteklubben får 10.000:- vardera
Kulturstipendiet gick till slagverkaren Robert Drevstad

Annika Blom får 5000:- vid två tillfällen för att utspisa behövande i Betlehemskyrkan.
240 tropiktält skall packas åt Räddningsverket.
Harriet Johansson får ungdomsstipendiet på 5000:- för sitt arbete med MIK Varnan.
Hembygdsföreningen får 5000:- i två omgångar för att flytta soldattorp.
Tipspromenaderna till Picasso har blivit alltmer populära och i år inbringat 50.000:-
10.000:- lämnas i bidrag till till ett sjukhus i Indien.
Loppmarknaden ägde rum i strålande sol och de tre klubbarna fick dela på 240.000:-
Efter Loppisen lämnade vi 6,5 ton källsorterat avfall till "tippen".
Håkan Moberg får 5000:- till volontärarbete i norra Thailand.
Ungdomskommittén delar ut 30.000:-
Två kulturstipendiater Jacob Burhöj och Markus Gunnarsson får 5000:- var.
496 tält skall packas.
Fyra fotbollstjejer från Kosovo får 5000:- i bidrag.

Stark kyla hindrar oss att ha öppet på Loppis flera lördagar i Januari.
Intäkterna från tipspromenaden går till jordbävningsoffren i Haiti.
Musikskolan får 10.000:- och IFK Fotboll 5000:-
Lions damer har engagerat sig för ett utbildningsprogram för unga flickor i Nepal och får bidrag från klubben till detta.
Under arbetsåret 2009-20010 har 95.000:- delats ut lokalt och 82.000:- till nationella och internationella projekt.
25.000:- fördelades till föreningar med ungdomsverksamhet.
Daniel Ågren får kulturpris på 5000:-