Lions Syften

  • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk
  • Att befrämja god samhällsanda
  • Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling
  • Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse
  • Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion
  • Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla

Lions etik

  • Fullgör ditt arbete med omsorg
  • Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende
  • Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar
  • Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad
  • Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv
  • Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig
  • Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel
  • Fullgör lojalt dina samhällsplikter
  • Hjälp dem som behöver ditt stöd
  • Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm
  • Bygg upp i stället för att riva ner