Vid varje försäljningstillfälle kan hemtransport av inköpt gods ordnas. Kostnad enligt överenskommelse, dock minst 200 kr.

Gods för hämtning, ring: 0550-10060 (telefonsvarare).