Loppmarknaden drivs av Lions, IFK Handboll och KFUM tillsammans. Allt arbete är ideellt. Behållningen efter avslutat verksamhetsår delas lika mellan föreningarna.

Verksamhetsåret 2014-2015 delades 80000kr til varje förening.

Ansvarig för loppmarknaden är Erik Dahlander, telefon: 0550-14432 alt.070-3206376
e-mail: erik.dahlander@akzonobel.com