Loppmarknaden startade 1960. Marknadsplats var Hovslagaregatan. Lions och KFUM var arrangörer. Loppmarknaden hölls 1 gång/år. 1970 flyttade loppmarknaden till magasinet vid simhallen. Ny i loppisorganisationen var simsporten. Lördagsförsäljningen startade 1970. 1995 flyttar loppmarknaden till nuvarande lokaler i nedre station Norra Hamngatan.

Från 1960 fram till idag har omkring 7,5 miljoner kronor kommit ungdomsverksamheten till godo genom loppmarknadens verksamhet.

Intäkterna,14000:- från försäljningen lördagen 04 oktober 2014 går oavkortat till Världens Barn.