Välkommen till Lions Club Kristinehamn

President: Björn Åström

e-mail: 

Telefonnummer: 073-0412683

1:e Vice President: Billy Lönnqvist 

2:e

Past President: Lennart Johansson

 

Sekreterare: Peter Jakobsson

e-mail: lions21.krhamn@outlook.com

Telefonnummer: 070-5643228

 

Kassaförvaltare: Bengt Nilsson

e-mail: lions19.krhamn@outlook.com  
 

Klubbmästare: Ann-Marie Svedell

Vice Klubbmästare: Erik Dahlander

 

Tailtwister: Erik Dahlander

 

Direktor: 

Direktor: Carina Bergström

Direktor: Lars Bergström

 

Vår styrelse sammanträder sista onsdagen i månaden, dock ej under juni och juli månad. Du är välkommen att kontakta oss på ovanstående e-mail eller telefonnummer.

Eventuella bidrag till Lions verksamhet samt inbetalningar av medlemsavgifter sätts in på Bg:340-4175