Välkommen till Lions Club Kristinehamn

Philip Albinsson är 2012 års kulturstipendiat

FOTO: LIONS/Gunnar Kållberg 

Philip Albinsson, Lions Clubs kulturstipendiat 2012

FOTO: Gunnar Karlsson Julspelet i Kristinehamns kyrka 2005-12-24sjunger tillsammans med Lisa Svanström iPhilip står mitt bland herdarna Kristinehamns kyrka 2012-12-09

Några ord vid stipendieutdelningen under luciakröningen 9 december 2012.


I kväll lyssnar vi till ett mycket välljudande luciafölje och de är dessutom förstärkta med församlingens mycket välsjungande flickkör Voxette.

Flickorna i Voxette är sannerligen inga nybörjare.

De har, innan de började där, sjungit flera år i Ceciliakören, som är församlingens barnkör och innan de började där, har de sjungit några år i Mariakören, som är nybörjarbarnkören.


Sammanfattningsvis; ett mycket ambitiöst och resultatskapande sång- och körutvecklingsarbete i Församlingens regi.
För mycket länge sedan började Lions Clubs kulturstipendiat i år Philip Albinssson, som ensam pojke i Mariakören och sjöng sedan i Ceciliakören. Jag har en bild från 2005 där Philip står och sjunger bland herdarna i julspelet på julafton.

 

Till Philips besvikelse kunde det inte bli någon ungdomskör utan i brist på sångglada pojkar bildades istället flickkören Voxette och där platsade han ju inte. Varför finns det så få pojkar, som vill (eller vågar) sjunga i kör? Inte är det brist på begåvning och musikintresse!


Törs man hoppas på att det blir annorlunda allteftersom den traditionella mansrollen ger vika för en mera mjuk och modern?
Alltnog, Philip fortsatte att gå sin egen väg och började i årskurs 9 på Lundsbergs skola, och tar studenten där till våren.

 

Där fick han turligt nog Lisa Svanström, som musiklärare och han har tillsammans med henne utvecklat sin sång. Lisa Svanström ska föresten ackompanjera Philip, när han strax låter oss lyssna på två sånger.

Philip har sagt mig att han vill sjunga sånger som många vill lyssna till och han vill med sin sång "beröra" som det stod så fint i rubriken till artikeln om honom i Nya Kristinehamnposten.


Efter att vi bestämt oss för att Philip blir årets musikstipendiat visade det sig att Philip blivit antagen på, förmodar jag, drömmen för t.ex.blivande musicalartister, Musicians Institute i Los Angeles i America på linjen för sång och framträdande, där han börjar till hösten.


Vilken tur att vi har honom här i kväll, det var ju faktiskt sista chansen, för vi brukar betalar resan för stipendiaten och någon amerikabiljett hade då vi inte haft råd med.

Philip,vi vill att du nu ser det här stipendiet som en uppskattning av din sång och att du går din egen väg och också en lyckönskan och välgångsönskan, när du ger dig ut i stora världen och vi ska med intresse följa din vidare karriär som sångare.

Och nu, Philip Albinsson, ber jag dig ta emot 2012 års kulturstipendium på 5 000 kronor av Lions Clubs president i år Christer Alfredsson.

 

Gunnar Karlsson, Sammankallande i Lions kulturkommitté.