Välkommen till Lions Club Kristinehamn

                                              Stipendier

 

 

Lions Club i Kristinehamn har i många år delat ut stipendier som belöning eller uppmuntran i olika sammanhang.

 

Ett kulturstipendium i form av ett musikstipendium till ungdom delades första gången ut 1998 vid Luciakröningen i kyrkan och slog mycket väl ut.

 

Det är självklart viktigt att stipendiet går till en så välförtjänt mottagare som möjligt. 

Musikskolans lärare har ju en speciell kompetens i detta sammanhang och det har vi haft stor glädje av och hoppas få nu också.

 

Kriterier för musikstipendium till ungdom.

 

* Stipendiaten ska ha mycket stark anknytning till Kristinehamn och satsar på sin musikutveckling och är framgångsrik.

* Stipendiet ska gå till en ungdom och övre gränsen går vid att stipendiaten är i slutskedet av sin musikhögskoleutbildning eller    är i början av sin karriär.

 

* En positiv inställning till att delta, ställa upp och hjälpa till i musiksammanhang räknas som plus.

 

* Ett krav är att stipendiaten personligen tar emot stipendiet vid luciakröningen i kyrkan och där visar prov på sin förmåga                   genom att sjunga eller spela i sammanhanget lämplig musik.

 

 Arbetet med att utse stipendiaten kan sägas pågå ständigt, men är mest intensivt under hösten och kommittén tar tacksamt emot   förslag på lämpliga stipendiater med en bifogad kort motivering.

 

Kommittén för Lions kultur utser stipendiaten vars namn offentliggörs vid Lions Clubs novembermöte (vanligen andra onsdagen i månaden), då stipendiesumman bestäms.

               

 

 Gunnar Karlsson, Sammankallande i Kommittén för Lions kultur