Välkommen till Lions Club Kristinehamn

Lions musikstipendiat 2008 utsedd


ROBERT DREWSTAD får Lions Clubs musikstipendium till ungdom 2008 och alla tillfrågade
och inblandade var helt eniga i det valet. Han är 21 år och studerar klassiskt slagverk,
som han började med i kommunala musikskolan.


Efter att ha gått musikprogrammet på Brogårdsskolan började han på Musikkonservatoriet i
Falun och blev därefter antagen till Musikhögskolan i Örebro.
Robert, som är mycket ambitiös valde emellertid att förbereda sig ytterligare före högskolestudierna genom studier på musiklinjen vid folkhögskolan i Sjövik utanför Krylbo och där studerar han f.n.


Enligt planerna kommer Robert att spela på marimba vid luciakröningen den 7 december i kyrkan, där han känner sig väl hemmastadd.

Han får där ta emot stipendiet på 5000 kronor.
Robert, som är mycket positiv och gärna ställer upp och hjälper till kommer att medverka vid
kommunala musikskolans konsert ” En fruktansvärd konsert” med Dan Bornemark 14-15 nov.

Lions president Torbjörn Andersson och kulturkom-          
mitténs ordförande Gunnar Karlsson delar ut stipendiet
 

Robert Drewstad
Foto: Gunnar Karlsson

Robert Drewstad spelar marimba