Välkommen till Lions Club Kristinehamn

Månadsmöte

PROTOKOLL

Fört vid sammanträde nr. 688 med Lions Club.

Plats: Lionlokalen Tid. 21-11-10

  1. Mötet öppnades av LP Lars Gunnar Roslund. Till justerare valdes Lars-Gunnar Persson
  2. Kallelsen godkändes.
  3. Dagordningen godkändes.
  4. Protokoll från föregående möte godkändes.
  5.  KOMMITÈRAPPORTER.

MEDLEMSKOM: Inget

JULTJUGEKOM: Jultjugorna skall delas ut. Unos glas sponsrar  tavelramen.

LUCIAKOM: Slutligt planeringsmöte 21-11-24.

LOPPISKOM: Julmarknaden är färdig och öppnar lördag 21-11-13.

                        Försäljning okt. 21.152:- Totalt: 108.237:-.

KULTURKOM: Stipendiekandidaterna presenterades. 2020 års systrarna

                          Sanna och Frida Jokinen. 2021 års Klara Pollack.

                          Stipendierna delas ut i kyrkan i samband Lucia.

IR-KOM: 470 tält på väg från Kina. Lion Björn återkommer när det är dags för

                        packning. Lions har ansökt om bidrag på 5 milj. kronor från

                        Postkodlotteriet till tältverksamheten.

PR-WEBBKOM: Tips om verksamheten till hemsidan.

TIPSPROMENADSKOM: Startar söndag 9 jan. Tjänstgöringslista delas ut på

                                           decembermötet.

 MARKNADSKOM: Inget.

INSAMLINGSKOM: Insamlingen HOOYO återupptas. Vår ZON har fått i uppdrag att

                                  Samla in 600.000:- vilket blir 450:-/medlem. För vår del blir

                                  Det 38x450:- = 17.000:-

NÄRVARO/LOTTERIKOM: Nästa månadsmöte/Julfest blir i W6-Lokalen onsdag

                                              21-12-08 Kl. 18.00. Kostnad 200:-/person.

ARKIVKOM: Arbetet fortgår. Säker förvaring sökes.

  1. KASSARAPPORT.

Kommenterades muntligt och skriftligt (bifogas) LK Bengt Nilsson.

  1. BORDLAGDA/REMITTERADE ÄRENDEN.

Inga

  1. KORRESPONDENS.

Inget.

  1. DGS Nyhetsbrev.

Inget.

 

 

.......................................................................................................................................

Månadsmöte 684.

 

PROTOKOLL

Fört vid sammanträde Nr 684 Med LIONS CLUB

Plats Lionlokalen TID: 2020-10-14

Ny medlem, Lisa Karlsson, intogs i Klubben.

Mötet öppnades av LP Lars-Gunnar Roslund

Kallelsen godkändes

Dagordningen godkändes.

Protokoll från föregående klubbmöte, som var utsänt godkändes.

KOMMITTÉRAPPOR
Medlemskommitén: Vi är nu 37 medlemmar.

Jultjugekom.: Lennart meddelar att konstnär är Maria Melin. Jultjugan kommer att ha eget swichkonto.

Luciakom.: Inställt.

Loppmarknadskom.:Försäljning t.o.m. sept. 53.440:-

Lions kulturkom.: Inget.

IR-kom.: Våra tält ligger nu i ett förråd i Aten. Vi har fått 600 halsdukar från Lions i Löddeköping som kan skickas med i kommande tältleveranser.

Lokal-,arkiv/materielkom.:

PR-webbkom.: Lion Billy efterlyser material till hemsidan.

Tipspromenadkom.: Blir lika tidigare. Start i januari.

Påskträdskom.: Inget.

Marknadskom.: Inställt.

Insamlingskom. Lion Peter presenterade vårt nya insamlingsprojekt ”Hooyo” och delade ut broschyrer. 

Närvaro-, program-, fest-, lotteri-,aktivitetskom.: närvaro 20 Lion = 54%

 

KASSARAPPORT

Presenterades av LK Bengt Nilsson både skriftligt och muntligt. (se bil.)

7.   BORDLAGDA/REMITTERADE ÄRENDEN.

Inga.

8.   KORRESPONDENS

Inkomna skrivelser: Inga.

 Avgående skrivelser: Inga.

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................................................................

 

Månadsmöte 683

 

Lions månadsmöte 683 öppnades av president Lars-Gunnar Roslund. Möblering och servering var enl. Coronapandemin. Dagordningen var också anpassad. Sekr. Peter Jakobsson informerade om aktivitetspeng vi tappat p.g.a. pandemin ca. 60.000:-. Kommittérapporter gicks igenom. Jultjugekommittén meddelade att konstnär är klarar. Loppisgeneralen Erik Dahlander rapporterade att starten varit bra. Höstmarknaden är inställd. Lusseasken kommer att bli uppsatt på Stadsmussett. Kassarapport och Revisionsberättelse redovisades. Styrelsen fick ansvarsfrihet. Tre förtjänsttecken hade kommit. De var för bra medlemsvärvning och delades ut av Sekr. Peter till Björn- Lennart – Ulla. På bilden saknas Ulla. Bilden kommer från Bengt Nilsson.

Peter Jakobsson

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månadsmöte 682

Månadsmöte 682 med Lions Club öppnades av president Lars-Gunnar Roslund, som hälsade välkommen till Norrgården. Möte 680 och 681 inställda p.g.a. coronapandemin.

Loppis är öppet onsdagar kl. 17-19 juni ut. Onsdagsförsäljningen startade 8/4. Flyttningen av porslinsavd. fortsätter. Björn Åström meddelar att nu har 250 tält och 1.500 filtar kommit fram till MSB:s lager här och väntar på packning. Via internet har vi kunnat följa tälttransportens väg över haven från Kina via Suezkanalen och hit.

Årets tipspromenadaktivitet visar ett överskott på 22.750:-. Insamlade glasögon skall tvättas och packas. Kommunen har för avsikt att arrangera höstmarknad i okt. Mötet beslutar, enligt styrelsens förslag, att anslå 5.000:- till Sjöräddningen och 5.000:- till Kristinehamns Djurhem.

Gunnar Karlsson har valt att p.g.a. restriktionerna under coronapandemin sluta som sekreterare. Till sekr. för nästa verksamhetsår valdes Peter Jacobsson. Mötet beslöt omval av övriga styrelseledamöter.

P.g.a. coronapandemin så har mötet speciell karaktär. Gäller både möblering och deltagare. Både lions och partner deltog vid mötet. Totalt 22 st. Smörgåstårta, dryck, kaffe och kaka erbjuds genom självbetjäning inomhus med ”avstånd”. Förtäringen sker på altanen i härlig kvällsol. Deltagarnavar mycket glada att avslutningsmötet kunde genomföras! Presiden Lars-Gunnar Roslund avslutade mötet. Tackade för goda insatser under verksamhetsåret och önskar alla en glad och trevlig sommar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Månadsmöte 679

Lions månadsmöte 679 öppnades av president Lars-Gunnar Roslund.

 Mötet beslutar enligt styrelsens förslag att anslå 10 000 kronor till ”Värme och vila”.

Jultjugegeneralen Lennart Johansson gladde sig åt att utdelningen från jultjugan till diakonin hade uppmärksammats i tidningen Lion där även NKP:s reporter kommit med på bild.

Luciageneralen Lars Bergström hade på förra mötet efterlyst förslag på att förändra presentationen av luciakandidaterna. Idéer har diskuterats utan resultat så kommittén kommer att jobba vidare.

Loppmarknadsgeneral Erik Dahlander tycker det går bra nu. Tältgeneral Björn Åström rapporterar att ett tält finns i lager, 250 beställda för tillverkning i Kina, men coronaviruset hindrar. Tillverkas nu och kan kanske efter transport vara här tidigast i slutet av april.

Webb-ansvarige Billy Lönnqvist har på kort tid fått igång hemsidan och efterhand bemästrat allt fler problem, som dyker upp när man dels ska få med mycket av det gamla på gamla hemsidan och samtidigt få sidan överskådlig och lättmanövrerad och aktuell och i synnerhet med nya bilder som Billy efterlyser. Lovar gott! Diskuteras kontaktuppgifter på hemsidan. Namn på styrelsemedlemmarna bör finnas med liksom telefonnummer till president och sekreterare och e-postadress till president och kassör och LC Kristinehamns e-postadress: lionsclub.kristinehamn@telia.com som går till undertecknad sekreterare.

Tipspromenadaktiviteten flyter på bra utan problem meddelar Bengt Nilsson, som är tipspromenadgeneral.

Djurrättsaktivister har hört av sig till ”Omtänksamma Kristinehamn” som hört av sig till oss och vill i stället ha syntetiska fjädrar. Påskträdsgeneralen Björn Åström har svarat att vi fått fjädrar av ICA och i så fall måste de själva bekosta de syntetiska ”fjädrarna” och ersättning för befjädring och uppsättning blir densamma som tidigare annars blir det inga Påskträd. Insamlingsamiralen Peter Jakobsson bekräftar att insamling till ”De glömda barnen i Syrien” fortsätter.

Postnord vill inte längre sponsra Lions Postbox. Mötet beslutar att säga upp postboxen.

Lions cancerforskningfond LCFF (gamla fonden) redovisar 15 975 kronor.

Till styrelse för 2020-2021 valdes till president Lars-Gunnar Roslund, kassör Bengt Nilsson, sekreterare Gunnar Karlsson och som medlemsordsförande (MO) Björn Åström.

Ps. Efter mötet bestämde loppiskommittén och KFUM att Loppis hålls stängt tills vidare. Gåvan på 10 000 kronor till ”Värme och vila” är överlämnad av president Lars-Gunnar Roslund och kassör Bengt Nilsson till Maria Eriksson, som tycker att gåvan kommer mycket lägligt, då man varit tvungna att renovera toalett och dusch. Ds.

    

Gunnar Karlsson

 

...............................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Möte 678

Lions månadsmöte 678 öppnades av LP Lars-Gunnar Roslund, som hälsade välkommen och överlämnade ordet till inbjudne gästen Roland Öhman, som startade äggklockan på 30 minuter och började med att tacka för det bidrag på 10 000 kronor, som KOK fått för att framställa en karta för användning i Grunnebacka skola.

Han berättade sedan på ett mycket intressant sätt om orienteringssportens utveckling i Sverige och Kristinehamn och hur kartframställningen utvecklats från ett mycket manuellt arbete till dagens välfungerande, funktionellt datorstödda. Tiden gick fort och Roland tackades med en uppskattande applåd.

 

Medlemsordf. Björn Åström gladde sig åt den goda närvaron. Han puffade för att gå in på lions.se och få tips om att värva nya medlemmar.

 Jultjugegeneralen Lennart Johansson berättade att jultjugetavlan hade vunnits av en släkting till konstnärinnan, som är bosatt på Irland. Aktiviteten är avslutad för i år och hade gått bra. Nu startar spaning efter ny jultjugekonstnär 2020!

 

Luciageneralen Lars Bergström meddelade att kommittén hade tillsamman med nye kassören Bengt gått igenom hur fakturering och redovisning skall ske. Man hade också diskuterat hur presentation av luciakandidaterna kan omarbetas till nästa gång. Förslag välkomnas!

 

Loppmarknaden rullar på. Kassören har dock noterat att swish hade förekommit till lägre belopp än 20 kronor som är den lägsta belopp som ska tillåtas för swish. Se upp vid försäljning!

Tältgeneral Björn Åström rapporterar att tältförrådet är tomt efter leverans till jordbävningskatastrofen i Albanien. Nya tält är beställda från Kina, men med tanke på influensavirusets (coronaviruset) utveckling är det ytterst svårt att sia om när en tältleverans hit kan ske.

 

Nye webbansvarige Billy Lönnqvist har börjat komma igång med att få igång hemsidan. Tipspromenaderna har gynnats av mestadels fint väder och har uppskattats av många Kristinehamnare.

Arbetet med åskträdsaktiviteten sammanfaller delvis med vårmarknaden.

 

Marknadsgeneralen Lennart Nord berättar att vårmarknaden infaller onsd. 8 april då gatuarbetena beräknas vara avslutade. Vid sammankomst med Monica Söderlund hade även nytt avtal tecknats för 2020.

 

Nye kassaförvaltare Bengt Nilsson hade bl.a. varit i kontakt med Loomis om hur och insättning av kontanter kan ske på snabbast och billigaste sätt.

 

   Gunnar Karlsson

 

................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

MÖTE 677

Månadsmöte 677 med Lions club öppnades av president Lars-Gunnar Roslund, som hälsade välkommen till det nya årets första månadsmöte.

Lions Lars Andersson som fyllt 60 år uppvaktades med blommor och en traditionell lejonstatyett med inskription

.

Den lika traditionella insättningen av 500 kronor till Lions cancerforskningsfond återstår.

Mötet var så välbesökt att lionlokalen nästan var trång.

 

Några osålda jultjugor var kvar och bland de sålda drogs den vinnande jultjugan med nr 908.

Luciageneralen Lars Bergström tyckte att årets luciaaktivitet gått bra och luciaflickorna hade gjort en mycket fin insats.

Loppisgeneralen Erik Dahlander säger att det åter igen är dags att köra igång loppis på lördag.

 

Tältgeneralen Björn Åström har fått besked om att alla 460 tälten är utplacerade på landet i Albanien där människor kunnat flytta in i tälten där deras hus rasat ihop.

 

Lion Billy Lönnqvist tar över som webbmaster och hoppas få bl.a. Hemsidan att fyllas upp med aktuellt material så fort det är möjligt att komma igång.

Lion Bengt Nilsson har ordnat inför tipspromenadstart på söndag 12/1 med bl.a. annonser och trisslotter till Turistbyrån.

 

Insamlingsamiralen Peter Jakobsson påpekar att insamling till skolundervisning för ”De glömda barnen” i syriska flyktingläger i Turkiet pågår till 30 juni 2020.

Tömningen av Lussebössan i Ölme Diversehandel hade resulterat i ca 3 800 kronor, vilket enl. tidigare beslut blir ett bidrag på 4 000 kronor till Sjöräddningen.

 

Kristinehamn orienteringsklubb (KOK) ansöker om bidrag för kartframställning till Grunnebacka skola. Efter en livlig diskussion om Orienteringsklubben och många eldsjälars insatser där, beslutades iStyrelsen att föreslå månadsmötet att anslå ett bidrag på 10 000 kronor och att Roland Öhman inbjuds till februarimötet för att berätta om klubbens verksamhet. Månadsmötet hade en positiv uppfattning om KOK:s insatser och betydelse och biföll styrelsens förslag.

 

Gunnar Karlss0n

 

 

 MÖTE 676     

Månadsmöte 676 (Lucia) öppnades av president Lars-Gunnar Roslund. Jultjugegeneralen Lennart Johansson konstaterar att jultjugorna verkar vara slutsålda.

Luciageneralen Lars Bergström, som är ny på posten, tycker att det är väldigt mycket att tänka på men förre luciaamiralen Peter Jakobsson har varit till stor hjälp och helaluciakommittén har jobbat väldigt bra.

 

Luciahögtiden i kyrkan hade varit mycket fin och luciaföljet hade i dag besökt Konstmuséet och Hörselfrämjandet. I morgon 13/12 blir det många framträdanden. Årets musikstipendiat Linus Röjd hade gjort ett fint framträdande och visat att han är en skicklig klarinettist.

Loppisgeneral Erik Dahlander redovisar intäkter på ca 77 000 kronor.

 

Tältgeneralen Björn Åström meddelar att alla 460 tält har transporterats med långtradare till jordbävningskatastrofen i Albanien. Tältpackande lions ser nu fram emot nya tältpackningsaktiviteter så fort nya tält köpts in.

Hemsidan har p.g.a. Gunnar Kållbergs död inte uppgraderats på länge. Lion Billy Lönnqvist tar över och ombesörjer med hjälp av kunniga kontakter att gamla hemsidan förs över och fortsättningsvis relativt enkelt kan ta emot nytt material.

 

Tipsgeneralen Bengt Nilsson har varit i kontakt med Thomas på Skärgårdscaféet och han är beredd att vid tipspromenaderna ställa upp med servering men det blir med ett enklare sortiment. Betalningen kan ske genom att swisha enl. anvisande anslag.

 

Kl. 15 den 13/12 skall luciatåget framträda på Ölme diversehandel i samband med att lussebössan töms på innehållet ackumulerade under två säsonger.

 

Lions Cancerforskningsfond (LCFF) har bytt namn till Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro (LCFM) så att det framgår att Universitetssjukhuset i Örebro ingår. Klubben har fått nya foldrar att dela ut bl.a. till begravningsbyråer.

 

Efter månadsmötet fick mötesdeltagarna med partners och inbjudna gäster därefter uppleva ett skönsjungande luciatåg och därefter tillsammans med lucia med tärnor njuta av ett delikat julbord från Picassouddens catering.

Luciageneralen Lars Bergström tackade Kommittén och luciaflickorna och Roland Thomas överlämnade ett inramat förstorat porträtt till var och en av luciaflickorna och ett armband till tärnorna. Lucia hade redan fått ett vackert halssmycke vid luciakröningen skänkt av Smycka.

 

Luciaföljet hade redan gjort några lussningar, men den verkligt jobbiga dagen blir i morgon fredag den 13 december, själva luciadagen, då det blir uppstigning vid 5-tiden med många lussningar och sammanlagt ca 30 innan söndagskvällen.

Lion Roland Thomas fick utmärkelse för 15 års medlemskap och lion Ulla Kroon Johansson för10 års medlemskap i vår klubb och dessutom utmärkelse för att två nya medlemmar kommit med i klubben.

Hela klubben hade fått utmärkelse för medlemstrivsel från förreinternationella presidenten Gudrun Yngvadottir från Island.

 

President Lars-Gunnar Roslund presenterade och tackade Jultjugekonstnären Christina Byberg.

Marie Kållberg tackades med en blomma för hennes värdefulla insatser i samband med att hennes far, förre kassören Gunnar Kållberg så hastigt avled. Presidenten tackade slutligen alla för fina insatser under hösten och önskade God Jul och Gott Nytt År !

 

 Gunnar Karlsson

                            

                                                                       

                     

MÖTE 675

Månadsmötet 675 öppnades av president Lars-Gunnar Roslund.

Jultjugegeneralen Lennart Johansson visar stolt upp den i allas tycke mycket fina årets juljugetavla, visande skulpturen Daphne med stadshotellet i bakgrunden, målad av Christina Byberg, som sett det som ett hedersuppdrag. Unos Glas har sponsrat med inramningen. Tavlan ställs ut på turistbyrån och visas upp vid luciapresentationen på skyltsöndagen. Beslutas att utbetalning i förskott skall ske med 16 000 kronor till Kyrkans diakoni och 2000 kronor till Gardeniusfonden vid Psykiatriska öppenvården. Jultjugorna trycks i en upplaga på 1200 st.

Lars Bergström meddelar att luciatåget är i rullning. Luciakandidaterna har kunnat utses trots att några kandidater inte kunnat få ledigt vid tillfällen då tidigare planerade studier lagt hinder i vägen.

Erik Dahlander tycker att loppis rullar på som vanligt och det verkar fungera även med endast två föreningar som driver den.

Sammankallande i kulturkommittén Gunnar Karlsson meddelar att årets musikstipendiat heter Linus Röjd och går sista året på Brogårdsskolans Estetprograms musiklinje och har klarinett som huvudinstrument. Kommittén har vid researchen inte funnit någon ungdom som går på högre utbildning eller flicka, som bättre uppfyller kriterierna än Linus. Beslutas att stipendiesumman blir 8 000 kronor.

Bengt Nilsson hade förberett vinterns tipspromenader och även

bemanningslista som fanns tillgänglig för ev. ändringar.

Beslöts att insamlade medel bl.a. under höstmarknaden till ”De glömda

barnen” skulle höjas uppåt till 2 000 kronor vid insättning.

Till ny kassaförvaltare efter Gunnar Kållberg, som avlidit, valdes Bengt

Nilsson.Till firmatecknare var för sig valdes Bengt Nilsson, Lars-Gunnar Roslund och Jan Lindström. Till revisor efter Bengt Nilsson valdes Lars Nilsson.

Gunnar Karlsson

 

 

MÖTE 674
Månadsmöte 674 öppnades av LP Lars-Gunnar Roslund, som också höll parentation över Gunnar Kållberg.

Sammankallande Lennart Johansson har kommit överens med Christina Byberg, som blir årets jultjugekonstnärinna. Hon ser det som ett hedersuppdrag.

Luciakommitténs sammankallande Lars Bergström har besökt samarbetspartnen NKP och resonerat om upplägget i år och undertecknad har intervjuats av journalisten Ingrid Ramberg om hur lions genomfört luciaaktiviteten under åren och vad den betytt. Anmälningformulär har varit införd.

Loppmarknadsgeneralen Erik Dahlander kunde p.g.a. av kassaförvaltare Gunnars bortgång inte redogöra för det senaste ekonomiskt resultatet, men hans intryck var att det hittills gått bra.

Till kulturkommittén har förslag till musikstipendiet kommit in.

Björn Åström tackade alla, som på olika sätt för bidragit i lions aktiviteter vid höstmarken som i stort sett fungerat väl. Under höstmarken har insamlingen för ”De glömda barnen” fortsatt. Peter Jakobsson påminner om att Luciabesök är inbokat på Ölme diversehandel den 13:e december då tömning av lussebössan ska ske. I bössan finns då 2 års insamlade pengar.

Gunnar Karlsson
 

Bilden visar Carina Bergström, Ann-Marie Svedell och Inger Roslund, som samlar pengar till ”De glömda barnen” och Christer Alfredsson som hjälpt till med att förse Knallarna med platser.
....................................................................................................................................................................
 

 

 

MÖTE 673
Lions månadsmöte 673 öppnades av nytillträdde president Lars-Gunnar Roslund. Parentation hölls över lion Lars-Göran Skoting och en avslutande tyst minut innefattade även lady lion Britt-Louise Sandahl.
Loppisgeneralen Erik Dahlander var nöjd med lördagens välbesökta premiär, som hade fungerat bra, trots att IFK Handboll inte längre är med. Övervåningen är tömd och kommer att användes bl.a. för magasinering av säsongsartiklar. Tyvärr dumpar somliga människor skräp och skrotfärdiga prylar utanför loppis. Lion Lars-Gunnar Persson har efter lång väntan fått svar från kommunen om att vi inte får något föreningsbidrag med motiveringen att loppisverksamheten ”går med vinst”!
Någon lämplig Musikstipendiat är ännu inte funnen.  
Verksamheten är i gång inför höstmarknaden då ”knallarna” ska anvisas plats. Kommittén räknar med stöd av förre marknadsamiralen Peter Jakobsson som har lång erfarenhet av samarbetet med ”knallarna.” Revison hade företagits och efter uppläsning av revisionsberättelsen beslutade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för arbetsåret 2018-2019 enligt revisorernas förslag.
Camp Nova har ansökt om bidrag till teaterföreställning. Mötet beslutar enligt styrelsen föreslag att vi anslår 10 000 kronor, men att pengarna går till något trevligt för deltagarna och inte till t.ex. hyra m.m.
En privatperson med skyddad identitet för sig och sina tre barn med beskrivna omfattande sociala och medicinska problem har ansökt om ”fondmedel”. Mötet beslutar enligt styrelsen föreslag att vi inte ger något bidrag då vi saknar kompetens att bedöma och hantera ärendet.
Från Sjöräddningen har kommit ett tack för den generösa gåvan på 15000 kronor.
LionsCancerForskningsFond hade förra arbetsåret bokfört 22 540 kronor för vår klubb och från och med 1 juli i år 1 000 kronor. Fonden har nu bytt namn till INSAMLINGSSTIFTELSEN LIONS CANCERFORSKNINGSFOND MELLANSVERIGE UPPSALA –ÖREBRO. Det som är nytt är att i Ändamålsparagrafen har Universitetssjukhuset i Örebro namngivits för att få forskningsanslag.

Gunnar Karlsson
.....................................................................................................................................................................
 

 

 

 

MÖTE 672
Lions månadsmöte 672, det sista för arbetsåret, öppnades av president Lennart Johansson.
Erik Dahlander informerar om tänkbara lösningar, som diskuterats i och med att IFK Handboll slutar och avsikten är att Lions och KFUM ensamma driver loppis.
Lions kan tack vare flera medlemmar överta delar av möbelförsäljningen och minska på utkörningar och hämtningar, undantag kan göras för hämtningar t.ex. vid dödsbon. Kostnader för transporter har nu varit ca 25 000 kronor. Klädförsäljning kan förändras.
Mötet beslöt att till hösten försöka driva loppis med dessa nya förutsättningar.
Kulturkommittén efterlyser duktiga ungdomar, som kan komma ifråga för Lions Musikstipendium. Se klubbens hemsida för kriterier: www.lionsclub.se.
Insamlingen för "De glömda barnen i Syrien" fortsätter.
Sjöräddningen i Kristinehamn hade sökt bidrag till båthus för svävare. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att anslå 15 000 kronor.
Lions Cancerforskningsfond (LCFF) redovisade: Från Klubben 10 440 Minnesbrev 10 800 s:a 21 240 kronor.
Till ny styrelse för 2019-2020 valdes förutom redan valda, 1:e vice president Jan Lindström 2:e vice president Billy Lönnqvist, past president Lennart Johansson, klubbmästare Christer Alfredsson, vice klubbmästare Erik Dahlander, tailtwister Erik Dahlander, direktorer Björn Åström och Lars Bergström. revisorer Bengt Nilsson och Lars Andersson.
President Lennart Johansson tackade alla lions och "lions damer" för arbete och trevlig samvaro under de tre år han varit president, önskade trevlig sommar och överlämnade presidentmärket till efterträdaren Lars-Gunnar Roslund, som tackade för förtroendet och tackade Lennart för hans insatser.

Gunnar Karlson


Lennart Johansson överlämnar presidentskapet till Lars-Gunnar
Roslund      Foto:Lions/Gunnar Karlsson
.....................................................................................................................................................................
 

 

 

MÖTE 671
Lions månadsmöte 671 öppnades av president Lennart Johansson.
Loppmarknadsgeneralen Erik Dahlander serverade såväl ledsamma som goda nyheter. IFK Handboll lämnar loppissammarbetet till hösten p.g.a. att de har problem med att ställa upp med loppisarbete fr. a. på lördagar. Ingen ersättare f.n. aktuell. Goda nyheter är att loppisförsäljningen går bättre än väntat. Dock går 35 700 kronor i lokalhyra och ca 25 000 i transportkostnader bort. Erik förbereder storloppis och låter en lista cirkulera där medlemmar som inte stod med förra året kunde anteckna sig.
Bengt Nilsson i Tipspromenadkommittén redovisade en nettobehållning 26 700 kronor. Somliga trisslottsvinnare hade inte kunnat hämta ut vinster p.g.a. öppettiderna på turistbyrån. Bengt hade fixat bl.a. att vinnare fått sina lotter. Aktiviteten avslutad.
President Lennart Johansson hade samtalat med Monica Söderlund på kommunen, som vill ha ett uppföljningsmöte med lions efter vårmarknaden och Lars-Gunnar R. ordnar detta. På mötet tas frågan upp  om hur det blir när torgen görs om.
Björn Åström, som tillsammans med nästa års president Lars-Gunnar Roslund hade varit på Lions DM(distriktsmöte) i Ludvika, berättade att arrangemangen där hade varit bra och ett avslutande möte för distrikt 101-B hade skett och ett möte med hopslagna, nybildade distrikt 101-M hade hållits. Det blir ett geografiskt stort distrikt och zon-mötena kommer därför att bli viktigare. Lions Cancerforskningsfond (LCFF) hade utförligt fått presentera forskning om cancer i allmänhet och prostatacancer och äggstockcancer av forskare vid sjukhuset i Örebro.
Lions Club Almen bjuder in till glasögontvätt i Karlstad. Det brukar vara en mycket trevlig aktivitet.

Gunnar Karlsson


Lions damer väntar på kunder inför storloppis
FOTO:Lions /Gunnar Karlsson
.........................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 670
Möte 670 med Lions Club öppnades av LP Lennart Johansson, som hälsade välkommen och vände sig speciellt till kvällens föredragshållare Jan Bäckström och Lasse Johansson, som berättade om Mariebergssjukhuset.
Ett synnerligen intressant föredrag av två som liksom föräldrarna jobbat på Marieberg och efter ett långt yrkesliv ägnat sig åt att dokumentera sjukhusets historia, skiftande behandlingsformer under tidernas gång och fram till nedläggningen.
Låt oss hoppas att insamlat material och berättelser kan bevaras på lämpligt sätt. Det skulle historien och Kristinehamn ha stor glädje av!
Loppmarknadsgeneral Erik Dahlander meddelar att resultatet är något bättre än väntat. Dock är arbetet och kostnaderna för skräpbortkörning fortfarande högt.
Tipspromenaderna har varit uppskattade och gått bra.
Påskträdsgeneralen Björn Åström tackar alla lions, som bidragit med sitt arbete. Vid påsättningen av fjädrar hade ett tjugotal lions och "lions damer" deltagit och aktiviteten hade gynnats av ett varmt och soligt väder.
Lars-Gunnar Roslund berättade att Lions aktivitet i anslutning till Vårmarknaden hade gått bra och knallarna hade varit nöjda. Vissa bekymmer med elen hade dock förekommit
"Lions damer" hade genomfört bössinsamling "Water means life" under vårmarknaden och erfarenheterna har varit goda.
Insamlingen pågår till 30juni 2019 och går till brunnsborrning i Somalia i Afrika så man kan leva där. Över 800 barn i världen dör varje dag av dåligt eller inget vatten.
Gunnar Karlsson

Lions damer samlar in pengar till "Water means life"
Foto: Lions/Gunnar Karlsson
........................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 669
Månadsmöte 669 med Lions Club öppnades av 1:e vice president Björn Åström, som hälsade välkommen och vände sig speciellt till Olof Andersson, som föreläste om "Gatunamn i Kristinehamn" på ett mycket intresseväckande och trevligt sätt, om stans bakgrund, 1600-talets rutmönster och den nuvarande utvecklingen.
Hur har namngivningen gått till? Vem var Oskar Stjerne och Ode Balten, som gett sina namn åt en gata och vad har K.A. Karlsson med det att göra. Varför har vi Tärngatan men inte Ejdergatan? Många frågor fick sitt svar!
Loppmarknadsgeneral Erik Dahlander berättar att ansökan från IFK Handboll, KFUM och lions om bidrag från kommunen på 36000 kronor var inskickad, vilket noterats i NKP i dag. Det pågår diskussioner om loppis "lönsamhet" i förhållande till den omfattande arbetsinsatsen. Elarbeten pågår, dock ingen ström på porslin i lördags.
Tipspromenaderna tycks rulla på bra, dock ej under vasaloppssöndagen. Lionsflaggan ska vara hissad.
Björn Åström repeterade att onsdag 3/4 kl. 9.30 sker samling för nedtagning av påskträdsbjörkar på Krontorps Gård, torsd. 4/4 kl. 10.00 befjädring vid loppisladan och fred. 5/4 uppsättning med början kl. 08.00.
Under Vårmarknaden onsd.10 april drar Lions insamling "Water means life" igång med hjälp av Lions damer. En ansökan från Prostatacancerföreningen i Värmland om verksamhetsbidrag beslöts i stället bli ett bidrag på 5000 kronor till Lions Cancerforskningsfond (LCFF) märkt Prostatacancer. LCFF, vars omkostn. är 0,98 % inbjuder till ett forskningsseminarium i Örebro där bl.a. 2 forskare med anknytning till prostatacancer presenterar sina projekt. För vår klubb redovisas 28/2; 15 740 kr därav genom minnesbrev 10 300 kronor.
Månadsmötet beslöt att till styrelse välja för 2019-2020: Lars-Gunnar Roslund (president), Gunnar Kållberg (kassör) och Gunnar Karlsson (sekreterare).
Gunnar Karlsson


Olof Andersson föreläser om "Gatunamn i Kristinehamn"
Intresserade åhörare är Inger Roslund, Peter Jakobsson och
Björn Åström.
Foto: Lions/Gunnar Karlsson
....................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 668
Månadsmöte 668 öppnades av President Lennart Johansson. Krister Brandling togs in som ny medlem under sedvanliga högtidliga former, Lars-Gunnar Persson läste Lions etik, syften, Lions internationella motto och Sveriges Lions motto som är "För samhällsansvar och livskvalitet.
Medlemsordf. Björn Åström gladde sig åt att vi nu är 40 medlemmar. Han presenterade också en enkät där varje enskild lions kan utvärdera vår klubb och utrycka sin uppfattning om hur hen upplever att klubben fungerar.
Lars Bergström förklarar arbetsårets jultjuga för avslutad. 18 000 kronor var utdelade i förskott till Kyrkans diakoni och psykiatriska öppenvården. Luciaaktiviteten hade gett ett överskott på 14 614 kronor. Kollekten i kyrkan hade dessutom gett 4 440 kronor till LCFF(Lions cancerforskningsfond).
Erik Dahlander rapporterar att mycket skräp hade körts bort på Loppis. I styrelsen hade loppisverksamhetens framtid ifrågasatts. Mötesdeltagarna diskuterade loppis, som visar allt sämre "lönsamhet" med tanke på kostnader och allt arbete. Den fortsatta utvecklingen följs upp. Kommunen, som äger loppislokalen har tillsammans med El-Teknik, satt igång upprustning av elen i loppislokalen. Elinstallationerna har varit mycket dåliga, men upprustningen ser ut att bli mycket bra.
Hos arkivarien Barbro Persson på stadsarkivet fanns ca en halv meter med lionmateriel prydligt sorterade från klubbens start t.o.m. 2004. Det verkar inte vara helt klart om eller när stadsarkivet ska flyttas till Karlstad.
Bengt Nilsson tycker att tipspromenaderna fungerat bra.
P.g.a. kollision med vårt engagemang i vårmarknaden meddelar Björn Åström nya tider för påskträdsaktiviteten. Onsd. 3:e april avverkas björkar hos Christian Sundby på Krontorps gård, torsd. 4:e april befjädras björkarna och fred. 5:e april sätts björkarna upp. ICA MAXI skänker även i år 2 000 godkända kalkonfjädrar.
Inför vårmarknaden kommer marknadsplatsernas att kontrolleras när snön är borta.
Bössinsamling kommer att ske under vårmarknaden till Lions nya projekt "Water Means Life!"
Ett positivt tack från Fredrik Nilsson (Stadsbondgården) lästes. "Vi
skulle vilja tacka för bidraget från er, som gav oss möjligheten att genomföra ett julbord för våra deltagare på Östervik. Det var ett mycket uppskatta julbord som 43 st. tog del av.
Det som kanske var mest uppskattat var att skapa ett eget julbord med mat, julgodis, dukning, glöggservering. Vi är överens om att försöka få igenom detta till nästa jul, med egna medel och få det till en tradition".
Gunnar Karlsson

Presidenten välkomnar Krister som Lionsmedlem.
Foto: Lions/Gunnar karlsson
.............................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 667
Lions Clubs Månadsmötet 667 öppnades av LP Lennart Johansson. Billy Lönnqvist togs in som ny medlem under sedvanliga högtidliga former. Fadder är Björn Åström.
Jultjugeförsäljningen hade gått bra och dragning bland sålda jultjugor visade att nr 633 vunnit. Ett tack från Maria Schnelzer vid Psykiatriska öppenvården för bidrag genom jultjugeförsäljningen lästes.
Luciamiralen Peter Jakobsson tyckte att årets luciaaktivitet gått bra och huvuddelen av redovisningen var klar. Ett utvärderingsmöte är planerat till februari.
Loppis öppnar igen12/1. Tyvärr lämnas en del uppenbart osäljbara saker vilka borde ha körts direkt till återvinningen istället.
Tältgeneral Björn Åström berättar att en broschyr om tältaktiviteten finns för nerladdning från hemsidan lions.se
Insamling till Lions Sveriges vattenprojekt ”Water Means Life” till förmån för rent vatten i Somalia startar etapp 2 den 1 januari och pågår till 30 juni 2019
LCFF(Lions cancerforskningsfond) redovisade 31/12 2018; från Klubben 1000 kr och genom Minnesbrev 8700 kr S:a 9700 kronor.
Gunnar Karlsson

Lion Lennart välkomnar Billy in i Liongemenskapen
Foto: Lions/Gunnar Karlsson
.......................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 666
Månadsmötet 666 (13/12) öppnades av president Lennart Johansson.
Jultjugegeneralen Lars Bergström tyckte att försäljningen har gått bra. Kyrkans diakoni hade fått 16000 kronor, vilket uppmärksammades med en artikel i NKP och Gardeniusfonden (psykiatriska öppenvården) hade fått 2000 kronor.
Loppmarknadsgeneral Erik Dahlander tycker det gått bra, men tyvärr är det väldigt mycket skräp som lämnas in.
Tre lass med skräp hade idag körts iväg till återvinningen. Luciaamiralen Peter Jakobsson tyckte det hade fungerat fint med en stämningsfull luciakröning, där kulturstipendiaten Martin Mossberg mycket bra hadeframfört sången Koppången och Rövarvisan tillsammans med två kompisar. Luciaframträdandet vid lussebandyn, som anordnades för sista året och med biskopen närvarande, hade varit stämningsfull liksom dagens 24 lussningar på äldreboenden och företag.
Tipspromenadgeneralen hade efter förslag från Picassouddens Café tidigarelagt tider för tipspromenaderna och skickat ut mail därom till alla funktionärer.
Lion Dan Alatalo, som fyllt 90 år hade blivit uppvaktad och mindes Lions Miljökommitté, som han på 1980-talet varit  en tillskyndare av och erinrade sig klubbens bidrag till berguvuppfödningen hos Lars-Erik Olsson i Nykroppa och klubbens besök där, liksom Lars-Peter Janssons örnmatning, som blivit glädjande
framgångsrik.
Mötet ajournerades för att njuta av ett skönsjungande luciatåg, Lions Drängars sång till Lucia och ett välsmakande julbord från Picassouddens catering
Mötet återupptogs av President Lennart Johansson, som tackade luciaflickorna för att de ställt upp så fint vid luciaaktiviteter och vid ett 25-tal lussningar på äldreboende, företag och föreningar och därigenom bidragit till att samla in pengar.
Luciaflickorna fick ett armband och sitt porträtt av Kristinehamns-Aktuellt.
Lucia hade redan vid kröningen fått sitt halssmycke, skänkt av Smycka. Luciaflickorna tackade för maten och det fina sätt, som de tyckte att lions genomfört luciaaktiviterna på. 
Han tackade Brita Olsson med en blomma för hennes entusiastiska arbete på loppis och Jultjugekonstnären Karin Wergius tackades med en blomma för att hon gjort och skänkt originalet till årets jultjuga.
Lion Rigmor Hagman hade fyllt 80  år och uppvaktades med en blomma och en lionstatyett och Larsgöran Larsson, som fyllt 75 år fick också en lionstatyett.
Slutligen tackade han kommittén med Ulla Kroon i spetsen för bestyren med luciasamkvämet, tackade alla lions och lions damer för insatserna under arbetsåret och önskade alla en God Jul och Gott Nytt År!
 

 

MÖTE 665
Lions månadsmöte 665 öppnades av LP Lennart Johansson, Jultjugan 2018, med Karin Wergius som konstnär och visande utsikt över Mariebergsviken med höga tallar i förgrunden, presenterades. Originalet är inlämnat på Turistbyrån och kan beskådas där. Beslutades om en förskottsutbetalning på 16 000 kronor till Kyrkans diakoni och 2000 kronor till Gardeniusfonden (Psykiatrin), som de kan fördela som de finner bäst. Beslutades att kollekten vid luciakröningen skall gå till Lions Cancerforskningsfond. Martin Mossberg presenterades som mottagare av Lions musikstipendium till ungdom 2018. Stipendiesumman beslutades vara 8 000 kronor.

Tältgeneralen Björn Åström redovisar att f.n. finns 192 ryggåstält och 297 s.k UNHCR-tält packadePlanerade sändningar har av olika skäl ställts in. Momsinbetalningar har verkställts. Tipspromenadgeneralen Bengt Nilsson hade varit i kontakt med Skärgårdscaféet och hört deras åsikt om var tipslapparna ska lämnas. Möte beslutade att tipslapparna får avlämnas och hämtas såväl på Café Pärlan som på Skärgårdscaféet. Villastadens IF, som tidigare har tillhandahållit varma korvar vid tipspromenaderna lägger även i år ner verksamheten p.g.a. "personalbrist".

Ansökan från Fredrik Nilsson, samordnare på Österviks rehab ang. bidrag till ingredienser för tillagning av ett julbord. Månadsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att bevilja 4000 kr i bidrag.

Lion Björn Åström rapporterade från Distriksrådsmötet att insamlingen till "De glömda barnen i Syrien" har nått målet och avslutas. Nästa insamlingskampanj blir "Vater Means Life". LCFF (Lions Cancerforskningsfond) har sedan starten 1964, till cancerforskningen vid sjukhusen i Örebro och Uppsala betalat ut 116 milj. kronor. Detta har varit möjligt genom att omkostnaderna genom ideellt arbete varit endast 1,96%, jämfört med 20-30% för liknande fonder. Under arbetsåret är sedan 20180701 via minnesbrev 4 300 kronor insatta.

Gunnar Karlsson

 

MÖTE 664
Månadsmötet 664 öppnades av LP Lennart Johansson. Carina Bergström togs in som ny medlem under sedvanliga högtidliga former efter att Lars-Gunnar Persson läst Lions etik, syften och uppgift och Carina lovat ställa upp på dessa. Fadder är Lars-Gunnar Roslund. Luciaamiralen Peter Jakobsson kallar till möte för utvärdering av förra årets luciaaktivitet. Kallelsen gäller även” Lions drängar” I loppisgeneralen Erik Dahlanders frånvaro (orsakat av strömavbrottet) rapporterar Lars Gunnar Roslund att loppis gått bra. Lions kulturkom hyser gott hopp om att kunna utse en musikstipendiat även i år. Lars-Gunnar Roslund rapporterar att aktiviteten att skicka tält till Indonesien efter tsunamin stoppats. Marknadsamiralen Peter Jakobsson meddelar att höstmarknaden gått väldigt bra. Nöjda knallar och mycket folk! Under höstmarknaden hade ”lions damer” samlat in 828 kronor till ”De glömda barnen”. Lars Andersson läste revisionsrapporten och på revisorernas rekommendation beviljades styrelsen ansvarsfrihet för arbetsåret 2017-2018. En bild från Håkan Moberg visande överlämnande av pengar till Thailandskola visades.
Gunnar Karlsson
MÖTE 663
Möte 663 med Lions Club öppnades av president Lennart Johansson. Inger Roslund och Anne-Marie Svedell togs in som nya medlemmar under sedvanliga högtidliga former. President Lennart berättar att han och Erik Dahlander besökt Karin Wergius, som sannolikt blir årets jultjugekonstnär. Loppmarknaden har startat bra. Tältgeneral Björn Åström meddelar att 192 tält nu finns packade och MSB är nöjd med vår insats. Förberedelser är i gång för höstmarknaden, som äger rum 2:aonsdagen i oktober.
Håkan Moberg hade varit hemma från Thailand. Han har bl.a. berättat om den praktiska och moderna undervisning han bedriver med Thailändska gymnasieungdomar i engelska.
Han fick, när han återvände med sig 1000 SEK, som tidigare beviljats, för bokinköp till undervisningen och lovat skicka bilder till oss och NKP från överlämnandet av bokgåvan.
Insamlingen till "De Glömda barnen" fortsätter till årsskiftet.
Lions Cancerforskningsfond (LCFF) redovisade bokslut 31/6 2018;
Förra arbetsåret hade genom klubben 18 320 kronor (bl.a. i samarbete med MAXI), genom minnesbrev 9 500, övrigt 1 000 och sammanlagt 28 820 kronor redovisats för klubben.

Gunnar Karlsson
 
Inger Roslund och Ann-Marie Svedell nya      Håkan Moberg överlämnar böcker till
nya medlemmar tillsammans med president  Thailändska skolbarn
Lennart Johansson  Foto: Lions Gunnar Karlsson
..................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 662
Lions Club avslutade arbetsåret på Norrgården med månadsmöte 662 som öppnades av President Lennart Johansson.
Loppisgeneralen Erik Dahlander är nöjd med det årets resultat.
KFUM, IFK Handboll och Lions får 40 000 kronor var.
Sommarbemanningen diskuteras.
Loppislokalen har blivit städad av de två anställda så att det är skinande rent. Mötets uppskattning av detta skall framföras.
Håkan Moberg önskade bidrag till 10 st. bra engelskböcker för undervisning vid Thailandskola. Ett bidrag på 1000 kronor anslogs.
Till styrelse 2018-2019 valdes (Förutom redan valda) 1:e vice LP: Jan Lindström, 2:e vice: LP Björn Åström, Past LP Lars Bergström, Klubbmästare Lars-Gunnar Roslund, vice Klubbmästare Christer Alfredsson, Tailtwister: Erik Dahlander, Direktorer: Peter Jakobsson och Christer Alfredsson, Revisorer: Bengt Nilsson och Lars Andersson.
Rapporterades från glasögontvätt med LC Kil, där lionen Peter Jakobsson, Ulla Kroon och Tedde Gyllenstedt hjälpt till att tvätta 3 300 glasögon, som skickas till Linköping för uppmätning och sedan av blivande optiker provas ut på behövande vid projekt i världen. Redogjordes för Kaffeserveringen med MAXI under Fritidsmässan.
LP Lennart Johansson hade och organiserat arbetet, som utförts under tre dagar och såväl MAXI, som deltagande lions och gäster var mycket nöjda och man hade sålt bra och MAXI dubblerade den summan så att Lions Cancerforskningsfond (LCFF) tillfördes 16 400 kronor. Lion Lars-Gunnar Persson tyckte att Lennart Johansson hade organiserat och lett aktiviteten så väl att det var värt en stor applåd och den hyllade också alla de lions och lady lions, som genomförde aktiviteten.
Festkommitén hade dukat ett festligt bord med fina blomsterarrangemang av lion Inger Ingman och och det var dags att njuta av grillat med potatissallad m.m.
Före kaffet var det dags för trubaduren m.m. Rune Blidh att bjuda på en mycket trevlig underhållning med sång och musik, dikter och historier.
Lion Peter Jakobsson tilldelades en Melwin Jones Fellowsutmärkelse för sitt stora engagemang för Lions som president, zonordförande, luciaammiral och alla övriga insatser han hittills gjort.
1:e vice president Björn Åström gav en bakgrund till den fina utmärkelsen, uppkallad efter lions grundare Melvin Jones.
Lars Bergström, Ulla Kroon, Björn Åström fick hundraårsjubiléets utmärkelse i silver. Utmärkelse för långt medlemskap fick Arnold Sandahl (45år), Erik Dahlander (20år) och Bengt Nilsson (15år).
Kvällen avslutades med kaffe och lady lion Anita Perssons som vanligt jättegoda jordgubbstårta.
Lion Ulla Kroon presenterade som vanligt det uppskattade vinlotteriet.
President Lennart Johansson tackade för alla goda insatser under året och önskade Glad Sommar.
Gunnar Karlsson

Peter Jakobsson visar stolt upp sin utmärkelse
Foto: Lions/G.Karlsson 

Lionsmedlemmar lyssnar till Rune Blidh
Foto: Lions/G.Karlsson
................................................................................................................................

 MÖTE 661
Månadsmötet 661 med Lions club öppnades av president Lennart Johansson.
Rigmor Hagman togs in som ny medlem. Lions etik, syften och uppgift lästes av faddern Ulla Kroon. Till mötet var även lady lions och ”Lions damer” inbjudna..
Sökandet efter lokal jultjugekonstnär pågår.
Förberedelser inför Stora slutloppis pågår. Loppisgeneral Erik Dahlander presenterar ett
första utkast till bemanning.
Samordning med aktiviteten med kaffeservering vid Fritidsmässan, som sker vid samma tid verkar kunna lösas.
Lars-Gunnar Roslund meddelar att nya tält med storleken 15 kvadratmeter är beställda. Sedan 2005 har 5000 tält till ett värde av ca 30 miljoner kronor skänkts.
Tack från Lis Landeman på Musikskolan med tack för beviljat bidrag lästes.
Lägesrapport ” De Glömda Barnen” visade att insamlingen, som nu är avslutad, hade den30/4 i år uppnått 9 177 036. Samarbetet mellan svenska och turkiska Lions är en grundbult i projektet. Antalet syriska flyktingar i Turkiet uppgår nu till 3,5 miljoner. Där av är 25 % barn. Europa har tagit emot ca 1 miljon syriska flyktingar. Projektet De Glömda Barnen arbetar främst i storstaden Adana där man satt upp och inrett 36 skolmoduler, som är platsbyggda paviljonger om 40 kvm av god kvalitet och med luftkonditionering. Dessutom har 9800 matpaket delats ut. Varje paket kostar 250 kr och består av basvaror för matlagning och räcker till en familj på 5-10 personer i cirka en månad. Ramadan är nu i maj och då kommer ytterligare 1000 matpaket att lämnas ut till ensamstående mödrar.  
Rapport från LCFF(Lions cancerforskningsfond) visade 8500 kr varav 7000 kr genom minnesbrev. Lennart Johansson hade kommit överens med Erik Ringvall, MAXI, om att  klubben, liksom förra året, ordnar kaffeservering vid Fritidsmässan. Ersättningen går till Lions Cancerforskningsfond, som genom ideellt arbete har mycket låga omkostnader vilket gillades av Erik Ringvall.

Gunnar Karlsson

 
Ringmor Hagman ny medlem omgiven av
faddern Ulla samt pres. Lennart Johansson.
Foto:Lions/Gunnar Karlsson
..............................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 660
Månadsmötet 660 med Lions club öppnades av president Lennart Johansson. Rolf Karlsson togs in som ny medlem. Jultjugekommittens sökande efter lokal jultjugekonstnär pågår. Inget nytt beträffande skrivelsen till kommunen om hyran för loppislokalen har ännu kommit, trots påstötningar. Trapporna har blivit fint renoverade. Översyn av elen dröjer. Tältgeneral Björn Åström har inga nya tält att rapportera. Tipspromenadansvarige Bengt Nilsson tackar alla som deltagit i aktiviteten. Turistbyrån hade tackats med en krans till kaffet. Behållningen är något lägre än förra året vilket bl.a. beror på att aktiviteten var i gång färre söndagar. En del oklarheter beträffande Café Pärlan, Skärgårdskaféet och Villastadens korvförsäljning reds ut till nästa säsong. Beslutas att skänka 6 000 kr till Sjöräddningen, som tack för att vi fått disponera Sjöräddningsstationens byggnad.
Påskträdsgeneralen Björn Åström tackar alla, som deltagit i aktiviteten.
Marknadsamiralen Peter Jakobsson meddelar att det varit kallt på morgonen vilket gjorde att antalet "knallar" på vårmarknaden var något mindre. Allt hade gått bra och det blev varmare.
Kommunala musikskolan hade ansökte om bidrag till Englandsresa för elevorkester. Beslöts, enligt styrelsens förslag, att anslå 5 000 kronor.
Lions anordnar varje sommar tillsammans med folkhögskola det s.k.
Oskarshamnlägret för bl.a. personer med olika handikapp.
Mötet beslöt bidra med hela kostnaden 7 650 kronor för deltagande för en person,
som kunde bedömas få mycket stor behållning av att delta.
LCFF (Lionscancerforskningfond) hade genom klubben tillförts
1500 kronor och genom minnesbrev 7 000 kronor sammanlagt 8 500kronor.
Till förtäringen visades bilder från dels en Lionsfest med
Kinestema och en med temat "Uti vår hage" från 1970-talet. Det kunde snabbt konstateras att lions på den tiden var betydligt yngre och glada och som president Lennart Johansson konstaterade "Nu är vi bara glada".
Gunnar Karlsson

President Lennart hälsar Rolf Karlsson välkommen
som medlem      Foto:Lions/Gunnar Karlsson
...................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 659
Lions månadsmöte 659 i PRO-lokalen i Bäckhammar öppnades av Lennart Johansson. Luciakommittens utvärdering dröjer lite till.
På loppmarknaden har halkskydd satts på trapporna till övervåningen med kläder och porslin. Nya tält är på gång med storleken 9 gånger 4 meter. 297 tält finns i lager. Tipspromenaderna avslutas 25/4 och har fungerat bra med ca med ca 200 deltagare per gång. Påskträden ska avverkas, befjädras och sättas upp. ”Knallarnas” bokningarna till vårmarknaden har stagnerat p.g.a. det kalla vädret,
Gruppskolans lärare hade informerat om planerat  deltagande i ett projekt I Stockholm. Mötet beslöt att bevilja 5 000 kronor och till “Värme och vila” anslogs 5000 kronor och PRO Bäckhammar fick 500 kronor
Till ny styrelse för 2018-2019 valdes: President Lennart Johansson, kassör Gunnar Kållberg, sekreterare Gunnar Karlsson, medlemskommittéordf. Björn Åström och LCIF-koordinator Tedde Gyllenstedt.
Peter Jakobsson/ Gunnar Karlsson

Uppsättning av påskträd på Kungsgatan
Foto: Lions/Gunnar Karlsson
......................................................................................................................................

 

 


MÖTE 658
Månadsmöte 658 med Lions Club öppnades av president Lennart Johansson.
Jultjugeaktiviteten är avslutad och av överskottet hade 18 000 kronor gått till Kyrkans diakoni och Psykiatriska öppenvården
Utvärdering av luciaaktiviteten pågår. Behållningen blev god men något lägre än förra året.
Manskören ”Lions drängar”, som Lp Lennart kallat dem var uppskattad. Kvintetten består av lionen Lennart Nordh, Lars Bergström Jan Lindström, Jens Svedell och Björn Åström. Tackannons till sponsorerna var införd i NKP.
Loppmarknadsgeneral Erik Dahlander tyckte att försäljningen hade dock gått rätt bra.
Tälten till Irak ligger kvar eftersom det kurdiska plan, som skulle transportera tälten inte fått landningstillstånd.
Tipspromenaderna längs Vålösundet på söndagar är fortsatt mycket uppskattade Påskträdsgeneral Björn Åström repeterar att den 19 mars blir det avverkningen, 20 mars befjädring och uppsättning 21 mars.
Inbjudan från Lions Cancerforskningsfond (LCFF) att delta i forskningsseminarium hade gått ut via e-post.
Lion Tedde Gyllenstedt får mötets gillande att tala även om Lions roll vid Varnumsträffens sammankomst om Rasism & Mänskliga rättigheter.

Gunnar Karlsson
Befjädring av påskträd        Foto:Lions: Gunnar Karlsson
..............................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 657
Mötet 657 med Lions club öppnades av LP Lennart Johansson.
Ove Frandsen togs in som ny medlem. 1:e vice LP Björn Åström läste Lions etik, syfte, uppgift och motto och när Ove förklarade att han ställer upp på dem befäste LP Lennart Johansson intagningen med att fästa lionnålen på lion Oves tröja.
Lion Ove berättar att han jobbat som konsumföreståndare och efter ett år som pensionär kände han nu saknaden efter sitt jobb och inte minst kundkontakten och räknar med att i lions tillsammans med likasinnade jobba ideellt med något bra och träffa folk. Medlemskommitténs ordf. Björn Åström gladde sig över att vi tagit en ny medlem och hoppades på flera och mycket gärna kvinnor.
Jultjugegeneralen Erik Dahlander meddelade att 1271 jultjugor hade sålts och vinnande jultjugenummer blev 470.
Redovisning och utvärdering av luciaaktiviteten blir vid nästa månadsmöte.
Loppmarknaden startar på lördag. Lars-Gunnar Roslund meddelar att man med en lastbil från Expressfrakt har kört med osäljbart loppisgods och skräp till återvinningen och att Lars-Gunnar Persson varit i kontakt med kommunen ang. hyresbidrag men ärendet är ännu ej behandlat.
LP har kontaktat Patrik på kommunen ang. den slitna trappan till loppislokalens övervåning och elinstallationerna i loppislokalen. Kontakten fortsätter.
Tipspromenaderna drar i gång på söndag. Annons var införd i dag.
Påskträdsgeneralen Björn Åström har varit i kontakt med Christian Sundby på Krontorps gård och kan meddela att vi är välkomna att avverka björkar. Månd.19 mars tas björkarna ned, tisdag 20 mars befjädring, ”Lions damer” inbjuds delta och onsdag 21 mars sätts björkarna på plats i cent
Gunnar Karlsson


Ove Frandsen blir ny medlem  Foto:Lions/Gunnar Karlsson
..................................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 656
Lions månadsmöte 656 öppnades av LP Lennart Johansson.

Årets jultjuga har blivit efterfrågad och 200 jultjugor har nytryckts för att vi ska ha några att sälja på Julmarknaden på Gustavsvik den 16 december.
Presidenten visar ett brev till Ernst Kirchsteiger med beskrivning av årets jultjuga och att pengarna går till kyrkans diakoni. LP får mötets gillande att skicka iväg brevet.
Luciaamiral Peter Jakobsson tycker att luciakröningen i kyrkan och dagens lussande har gått mycket bra. Kröningshögtiden vann på att bli kortare.
Albin Lindgård spelade kontrabas och visade att han var en värdig mottagare av Musikstipendiet till ungdom.
En ansökan om hyresbidrag från kommunen för loppisladan hade skickats redan i maj och vid en telefonkontakt med ekonomiavdelningen, fanns ännu inte något besked.
Det verkar som om ansökan ännu inte behandlats.
Tältgeneral Björn Åström meddelar att aktiviteten med tält till katastrofen i Iran och Irak har avblåsts av MSB av oklar anledning.
Lokalansvarige Peter Jakobsson berättar att han "julpyntat" i lokalen och bl.a. satt upp adventsljusstakar.
Sammankallande Bengt Nilsson berättar att käppar för tipsfrågorna sätts upp mellan jul och nyår. Tipsfrågor och annat görs likadant som tidigare. Start 14 januari.
Mötet beslutade enligt insamlingsamiralen Peter Jakobssons och styrelsens förslag att till redan insamlade medel till "De glömda barnen." anslår klubben 5 000 SEK. Kollekten från luciakröningen går enligt tidigare beslut till "De glömda barnen". Därefter avslutas insamlingen.
Mötesdeltagare, lions damer och övriga gäster, jultjugekonstnärinnan Magdalena Andersson och Karin Marcusson, som tränat luciaflickorna gästade mötet, samlades så till att se och lyssna till luciatåget, som var extra fint i år och bl.a. sjöngs i stämmor.
Ett fint och smakligt julbord från Picassouddens Catering dukades fram.
Luciaflickorna avtackades med en vacker silverring skänkt av Kristinehamns-Aktuellt liksom luciakandidatporträtt fotat av Roland Thomas och inramat av Unos glas.
En nybildad lionskvintett bestående av Lennart Nord(solist), Lars Bergström, Jens Svedell, Jan Lindström och Björn Åström hyllade så lucia med vacker sång accompanjerad på piano av Karin Marcusson.
Mötet avslutades av LP Lennart Johansson, som tackade alla, som på olika sätt deltagit i lionssaktiviteter och tillönskade alla en God Jul och Gott Nytt år.

Gunnar Karlsson
 

Lionkvintetten sjunger till Lucias äraLuciagruppen laddar

Foto: Lions: Gunnar Karlsson
..........................................................................

 

 

MÖTE 655

                                                                                                                                  Månadsmöte 655 med Lions Club öppnades av LP Lennart Johansson efter att lions med ”Lions damer” fått en presentation av Bruksmuséet och bygdegården i Björneborg av Christer Nordgren. De synnerligen många och intressanta föremålen från allmänheten och Björneborgs bruk väckte många nostalgiska minnen till liv.
Jultjugan, som var klar delades ut och sammankallande Lars Bergström visade den fina originaltavlan av Magdalena Andersson, som blir vinsten, som lottas ut på jultjugorna. Inramningen har Unos glas bjudit på. LP Lennart har fått lov att vi är hjärtligt välkomna att sälja jultjugorna vid julmarknaden vid Gustavsvik den 16 december
Luciaamiralen Peter Jakobsson anser att det nu är full fart på aktiviteten. Bilder på luciakandidaterna är publicerade och de kommer dessutom att bli presenterade i NKP inför röstningen. Lion Lennart Nordh har tagit initiativ till att han, tillsamman med några duktiga sångare i klubben kommer att sjunga till lucia. Luciakröningen blir något kortare i år när Kristinehamns symfonic band inte deltar. Kollektupptagning kommer ev. att ske på traditionellt sätt med håv.
På loppis har”Lions damer” plockat fram alla julsakerna. Efter beslut har knivar, typ förskärare, tagits bort.
Gunnar Karlsson berättade att Albin Lindgård blir mottagare av Lions
Musikstipendium till ungdom. Albin som är 23 år går andra året på
Musikhögskolan i Göteborg och instrumentet är kontrabas.
Han är väl etablerad i musikkretsar och tänker satsa på musik som yrke.
Mötet beslutade att stipendiesumman blir 8 000 SEK liksom förra året.
Tältgeneral Björn Åström meddelar att nya tält är beställda. Man återgår till den gamla tältmodellen, som tillverkats i Kina med en stomme av stålrör, som bl.a. underlättar t.ex. flyttning av tält på hårt underlag. Filtar ännu ej beställda då man inte bestämt vilken typ av filt man ska ha. Den grupp som Björn hittills ingått i har bytt namn från ”Bring quality to life” till Tältteamet då det gamla namnet var ”upptaget”.
Nytillträdde tipspromenadgeneralen Bengt Nilsson, som startade aktiviteten i januari 2007, konstaterar att eftersom påsken kommer tidigt i år blir det två söndagar mindre. Start 14 januari och sista tillfället blir 25 mars.

Torgen kommer inte att byggas om förrän 2019. Mötet beslutar att tillmötesgå Kommunens önskan att vi skriver kontrakt för marknaderna även för 2018. Beslutas även att vi skickar räkning även för extraarbete med att hantera fakturor för marknadsstånden i år. Insamlingsamiral Peter Jakobsson redovisade att ”Lions damer” samlat in 1192 SEK i bössorna under marknaden och att en anonym dam som inte haft pengar på sig vid insamlingen efteråt givit honom ett kuvert med 300 SEK, som tillförts insamligen. ”Lions Damer” ställer upp även vid skyltsöndagen och ev. 16 dec. vid Gustavsvik.    
En ansökan om föreningsbidrag på 5 000 SEK till boxningsklubben Trim för integrationsprojekt beviljades av månadsmötet enligt styrelsens förslag.  

LCFF (Lionscancerforskningsfond)hade mottagit 1000 SEK och genom minnesbrev 5 100 SEK.
Till alla Lions hade utgått info om att sökhundarna till Tullen har köpts till ”normala”priser. Månadsmötet beslutade att ge ett bidrag på 2 000 SEK till Björneborgs Hembygdsförening.
Gunnar Karlsson

Inger, Marianne och Ann Marie beundrar gamla
föremål.                                Foto: Gunnar Karlsson
..............................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 654

Månadsmötet 654 med Lions Club öppnades av LP Lennart Johansson. Lars Nilsson togs in som ny medlem efter att Björn Åström och Lars-Gunnar Persson läst lions etik och lions syften och Lars accepterat dem. Fadder blir Jens Svedell. Medlemsordf. Björn Åström uppmanar varje lion att försöka intressera någon i sin omgivning att bli medlem.

Sammankallande Lars Bergström meddelar att Magdalena Andersson gör årets jultjuga, som visar en av flyglarna på Gustavsvik dock utan Ernst Kirchsteiger.

Luciaamiralen Peter Jakobsson konstaterar att skyltsöndagen i år tidigareläggs en vecka och att planeringen har fått göras om.

Loppmarknadsgeneral Erik Dahlander redovisar ett rätt bra resultat hittills i år. Tältgeneralen Björn Åström meddelar att inget nytt har hänt. Man avvaktar inköp av filtar.

Marknadsamiralen Peter Jakobsson tyckte att det gått hyfsat till slut med att anvisa knallarna sina platser. Kommunens fakturering hade inte fungerat. Man fick gå runt till stånden och dela ut fakturor.

Insamlingsamiral Peter Jakobsson berättar att ”Lions damer” hade skött bössinsamlingen under marknadsdagen 11/10 och samlat in 1192 SEK till ”De glömda barnen i Syrien...” . Mötet beslöt enhälligt att kollekten vid Luciakröningen ska gå till ”De glömda barnen i Syrien…”

LCFF (Lions Cancer Forskning Fond) hade fått 500 SEK av klubben och 2 000 SEK genom minnesbrev.

Mötet avslutades med att Kenneth Hermanson höll ett mycket informativt föredrag, illustrerat med bilder, om prostatacancer och vikten av att låta undersöka sig för att en ev.behandling ska kunna sättas in så tidigt som möjligt och vikten av att gå med i
Prostatacancerföreningen för att fler medlemmar ger större möjlighet till påverkan.    

 

 

Lars Nilsson hälsas välkommen av
Lions president Lennart Kenneth Hermanson berättar om prostatacancer

Foto: Lions/Gunnar Karlsson  

..................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 653
Lions månadsmötet 653 öppnades av LP Lennart Johansson, som hälsade välkommen till verksamhetsårets första möte. Luciaamiralen Peter Jakobsson redovisar en fullständig planering av aktiviteten och samarbeten med NKP och Kristinehamns-Aktuellt. Luciakröning den 10 december

Loppmarknadsgeneral Erik Dahlander berättade att aktiviteten kommit igång och att lokalen var välfylld. Ytterligare 10 000 SEK hade under sommaren delats ut till de tre klubbarna. Betalning med Swish hade ökat och fungerat bra.

I tältgeneral Björn Åström frånvaro berättade Lars-Gunnar Roslund att ytterligare 300 tält utöver redan beställda 300 tält har gjorts. Lions har lovat MSB att 500 tält skall finnas i lager. 50 tältställningar, lämpliga för t.ex. asfaltunderlag, har beställts. Nya filtar måste beställas. Ännu ej klart om det blir fleecefiltar. Lions tälthantering har omorganiserats och Björn sitter med i en grupp som heter ”Bring Quality to life”. Dess uppgift är att till Lions Katastrofkommitté biträda med råd och tips för att ev. förbättra bl.a. tältmaterial, hjälpa till vid anskaffning av tält bl.a. I gruppen ingår deltagare, som har erfarenhet av materiel och verksamhet vid katastrofer.

Marknadsamiralen Peter kommer att samla kommittén för planläggning av arbetet med utdelning av de 273 marknadsplatserna i samband med höstmarknaden den 11 oktober

Revisionsberättelsen lästes av Bengt Nilsson liksom valda delar av Verksamhetsberättelsen, som godkändes. Enligt revisorernas förslag beviljade månadsmötet styrelsen ansvarsfrihet för perioden 20160701-20170630.

Camp Nova hade genom Inka Fröding sökt bidrag till teatern. Månadsmötet beslöt enligt styrelsen förslag att bevilja 8 000 SEK. Det betonades att lions bidrag inte får anses som permanenta.

Från Håkan Moberg i Thailand hade kommit ett brev där Håkan ansvarsfullt och bra hade berätta om att engagemanget med skolan Mae Toob var avslutat och han ev. återkommer om samarbete med skolor i fattiga bergsbyar. Mötet beslutade att vi tar ställning till ett eventuellt stöd då. Håkan gav också exempel på fungerande undervisningsmetoder han använt sig av.

Från föregående verksamhetsår hade 18 960 SEK genom minnesbrev och klubbidrag tillförts Lions Cancer Forsknings Fond(LCFF)  och under juli-augusti i år 1500 SEK genom minnesbrev.

Månadsmötet beslöt att stödja Lions olika projekt och aktiviteter liksom föregående år enligt verksamhetsplanen med 11 470 SEK
.......................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 652
Månadsmöte 652 öppnades av LP Lennart Johansson som hälsade välkommen till arbetsårets sista möte.

Loppmarknadsgeneral Erik Dahlander och LK Gunnar Kållberg redovisade bl.a. att under Storloppis hade försäljningen uppgått till ca 31 900 SEK. Omkostnaderna för loppis hade varit stora. Transporter ca 30 000 SEK , hyra till kommunen sedan 2017-01-01 för 3 kvartal och löner till två anställda 5 100 SEK /månad. Till de tre klubbarna hade till vardera 50 000 SEK betalats ut i år mot 80 000 föregående år. Under de anställdas semester behöver en jourlista för inplockning till loppis ordnas.

Tältgeneral Björn Åström bekräftar att 300 katastroftält har tagits emot och kommer att packas när packlådor finns tillgängliga.

Beslutades att anslå 30 000 SEK till "De Glömda Barnen" vilket möjliggjordes av att samarbetet med MAXI vid korvförsäljningen och kaffeservering på Fritidsmässa.

Tack för bidrag på 7000 SEK hade inkommit från Sjöräddningen.

Resultatrapporten för Lions Cancer Forsknings Fond (LCFF) visade 18 960 SEK för vår klubb vid slutet av maj.

Beslöts att en Insamlingskommitté bestående av Peter Jakobsson (sammankallande), Christer Alfredsson och Lars Bergström bildas.

Övriga styrelseledamöter förutom redan valda valdes: 1:e vice president Björn Åström, 2:e vice president Jan Lindström, Past president Lars Bergström, Klubbmästare Lars-Gunnar Roslund, Vice klubbmästare Erik Dahlander, Tailtwister Christer Alfredsson, Direktorer Peter Jakobsson och Erik Dahlander och Revisorer Lars Andersson och Bengt Nilsson.

Stig Johansson som lämnar styrelsen tackades av president Lennart Johansson och övriga mötesdeltagare.

Beslutades att den flickskola i Nepal, som bl.a. utbildar flickor i sömnad, som "Lions damer" i många år stöttar, får 5 000 SEK.

President Lennart Johansson gav en kort rapport från Lions Riksmöte i Upplands Väsby. Bl.a. hade tullens narkotikahund, som Lions sponsrat, visats upp. Likaså fanns folk från den stöttade nepalesiska flickskolan där. Förhandlingarna hade genomförts på ett mycket bra sätt.

Vid det efterföljande samkvämet, som festkommittén med lion Ulla Kroon i spetsen förtjänstfullt dukat upp med Grillat och potatissallad med tillbehör och inte minst Anita Perssons jättegoda jordgubbstårta till kaffet, var som vanligt stämningen fin! LP passade på att tacka alla lions och lady lions för alla goda insatser under året och framför allt de krävande dagarna med Storloppis och insatserna vid kaffeserveringen vid Fritidsmässa i Arenan. Ett särskilt tack gick till Anita och Lars-Gunnar Persson som utöver de överenskomna dagarna ställde upp även på den oplanerade kaffeserveringen på söndagen!

Björn Åström som ansvarar för tältpackningen och Påskträden tackade de lionmedlemmar som beredvilligt ställer upp och vände sig speciellt till "lions damer" som tack vare deras insatser vid påskträdsbefjädringen klarades av på kort tid.
........................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 651
Månadsmöte 651 med Lions Club öppnades av presidenten Lennart
Johansson.
Originaltavlan till 2016 års jultjuga hade ej hämtats ut av någon vinnare.
Beslöts att originaltavlan skall behållas och pryda någon vägg i lionlokalen.
Lions katastroftält är aviserade komma 18 maj.
 
Mötet konstaterade med tillfredsställelse att en trappan från lastrampen,
längs långsidan, kommit upp och en välfungerande entré kommit på plats vid
allmänhetens ingång vid gaveln på loppisladan.

Tipspromenadgeneralen Torbjörn Andersson har lämnat överblivna
trisslotter till utlottning.
En vinnare från Stockholm hade skänkt sin trisslott. Aktiviteten hade gått
mycket bra.

Marknadskommittén konstaterade att allt flutit på mycket bra!
Lussebössan hade tömts på 1207 SEK och enligt tidigare beslut höjs
den summan till närmast högre tusental (2000) som går till Sjöräddningen
och dessutom beslutas att de får ett bidrag på 5000 SEK alltså sammanlagt
7000 SEK.

Distriktsguvernören hade vädjat om en angelägen support till
svältkatastrofen i Östafrika. Månadsmötet beslöt att anslå 5 000 SEK.
ICA MAXI hade varit nöjda, liksom kunderna, med våra insatser med
korvförsäljningen.

Diskuterades planeringen för MAXIS kaffeservering på FRITIDSMÄSSAN
27-28 maj, som kolliderar med vår arbetskrävande Storloppis. Mötesdeltagarna
ansåg att man med "lions damers" hjälp skulle klara av även den aktiviteten,
som ger ett bra ekonomiskt resultat.

President Lennart Johansson påminde om studiebesöket vid
Vindkraftparken i morgon.
Gunnar Karlsson


Korvförsäljning utanför ICA MAXI
Foto: Lions/Gunnar Karlsson
.....................................................................................................................................

 

 


MÖTE 650
Månadsmöte 650 med Lions Club öppnades av presidenten Lennart Johansson.

Tipspromenadgeneralen Torbjörn Andersson konstaterar att aktiviteten är avslutad för denna gång och har gått bra. Redovisning beräknas kunna ske vid näst månadsmöte

Påskträdskommittén med lion Björn spetsen tackar alla, som bidragit till aktiviteten. Uppslutningen var mycket god när 14 lion och lady lion deltog i befjädringen, som skedde under mycket trivsamma former.

Det hade varit hotande dåligt väder på morgonen på vårmarknadsdagen. Det hade, troligen därför, endast varit ca halva antalet ”knallar” mot normalt. Vårt engagemang med att bl.a. anvisa marknadsplatser hade gått bra och till ”knallarnas” belåtenhet och 6-7 lion hade deltagit i aktiviteten som började kvällen innan.

Kassaförvaltare Gunnar Kållberg presenterades klubbens swishnummer: 123 155 18 03 och hur det kan användas. En ansökan inlämnad under dagen från Veteranbilklubben om att de just fått besked om att de måste ha ”Bajamaja” tillgänglig vid sin utställning under långfredagen. Beslöts att 1000 kronor anslås.

Lionen Björn Åström och Peter Jakobson samt LP Lennart Johansson hade varit hos bröderna Ringvall på ICA Maxi och resonerat om ett erbjudande från ICA MAXI att delta i en Grillfest fredag 28 april 10-18 och lördag 29 april 10-15. Och kaffeservering på Fritidsmässan torsd. 25 maj – lördag 27 maj.  Mötesdeltagarna var mycket intresserade.

Tedde Gyllenstedt och Ulla Kroon hade den 11 mars varit i Örebro på ett forskarseminarium, som Lions Cancerforskningsfond (LCFF) inbjudit till. Forskarna redogjorde bl.a. för aktuell forskning om prostatacancer och lungcancer bl.a. sökandet efter säkra markörer och riktade behandlingar. Mycket intressant och ett stort antal närvarande lion från olika klubbar.

Mötet gästades av 2:e vice DG (distriktsguvernör) Ulf Karlsson, som presenterade sig. Han är sedan 25 år lionsmedlem och  är f.n. skolledare. Han talade bl. a. om distriktets förnämliga hemsida och LCFF med endast ca 1% administrationskostnader, tack vare ideellt arbete. LCFF redovisade vid slutet av mars för Kristinehamn sammanlagt från klubben och genom minnesbrev 18 200 kronor.

Gunnar Karlsson

2:e vice DG Ulf Karlsson      Foto: Gunnar Karlsson

Befjädrade påskträd                 Foto: Gunnar Karlsson             
...........................................................................................................................................

 

 


MÖTE 649
Månadsmöte 649 öppnades av president Lennart Johansson.
Luciaamiralen Peter Jakobsson och kommittén hade haft utvärderingsmöte. Aktiviteten hade varit mycket lyckad och givit överskott.
Närvarande lions instämde i president Lennart Johanssons tack till kommitténs för väl utfört arbete.
Loppisgeneral Erik Dahlander kunde meddela att det har gått sämre i år liksom för många andra loppmarknader.
Lennart Johansson får kommitténs välsignelse att kontakta Lilja på kommunen ang. det dåliga skick som allmänhetens entré på västra gaveln befinner sig i.
Tältgeneral Björn Åström hade fått meddelande att 300 tält är beställda och beräknas komma i slutet av april eller början av maj.
Tipspromenaderna är uppskattade.
Påskträdsgeneral Björn Åström kallar per telefon om tider för björkfällningen 3:e april och Christian Sundby på Krontorps gård är positiv till att bidra med björkar.
Befjädringen av ca 60 björkar plus ett antal småbjörkar sker från kl. 10.00  4/4 av så många som möjligt vid loppisladan.
Uppsättningen av björkarna sker 5/4.
Vårmarknadskommittén med lion Peter Jakobsson hade haft möte med Monica Söderlund från kommunen och man anser sig har koll på läget att anvisa knallarna deras platser.
President Lennart Johansson som hade varit med på mötet och var imponerad av det stora arbete kommittén lägger ner på förberedelserna för aktiviteten.
Information om ”De Glömda Barnen” visade att förra årets insamling inbringade 5 miljoner kronor, som bl.a. investerats i 12 skolmoduler, som ger över 1200 barn skolgång.
Det har även investerats i över 80 tält som gett nära 600 personer ett ordentligt tak över huvudet.
Likaså har man levererat 3000 matpaket och som gett 3000 familjer mat.
Vidare har det inköpts filtar, skolväskor samt skolmateriel.
”De Glömda barnen 2” fortsätter och har hittills i år samlat in 2,3 miljoner.                  
Lions Cancerforskning Fond (LCFF) redovisade 28/2 1000 kronor från Kristinehamnsklubben, 14 460 kronor via minnesbrev, sammanlagt 15 460 kronor sedan 2017-07-01.
För arbetsåret 2017/2018 valdes till president Lennart Johansson, kassör Gunnar Kållberg och sekreterare Gunnar Karlsson och medlemsordförande. Björn Åström.
....................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 648
Månadsmöte 648 med Lions Club öppnades av president Lennart Johansson.
Parentation över lion Lars-Erik ”LEO” Olsson hölls av Gunnar Karlsson, som LEO
varit fadder för. LEO har på ett mycket engagerat sätt deltagit i klubbens aktiviteter från 1960 och till sin bortgång. En hedervärd insats!
Jan Lindström togs in som ny medlem efter att faddern Björn Åström läst lions etik, syfte och uppgift och Jan svarat ja på presidentens fråga om han ställde upp på dem. Jultjugegeneral Erik Dahlander var nöjd med att intäkterna var högre än förra året, liksom Luciaamiralen Peter Jakobsson som också var nöjd av samma anledning. Loppmarknadsgeneral Erik Dahlander tycker att det rullar på som vanligt. Sandning och snöröjning ingår i hyran. Kommunen har lovat att fixa trappan från långsidan på rampen.
LP Lennart Johansson är bekymrad över att allmänhetens ingång på gaveln inte är i bra skick. Gamla tillstånd för parkering vid loppis gäller inte längre. Det kan lätt bli parkeringsböter där vid parkeringskontroll. Översynen av parkeringsfrågan är ännu inte löst.
Tältgeneral Björn Åström meddelar att 300 tält är beställda och kommer om någon månad. Utlovat bildmaterial från Irak har ännu inte kommit.
Vårt arbete med tälten hade uppmärksammats i Liontidningen liksom klubbens engagemang i Thailandskolan genom Håkan Moberg och Tipspromenaden hade på ett positivt sätt uppmärksammats i ett reportage i NKP. Tipspromenadsgeneralen Torbjörn Andersson var nöjd med att aktiviteten redan efter blott 4 söndagar står på plus och 9 söndagar återstår.
Påskträdsgeneral Björn Åström konstaterar att nu drar det ihop sig. 3 april avverkas björkarna, befjädringen sker 4 april och uppsättning sker 5 april.
Möte beslöt anslå ett bidrag till tandvårdskostnad för misshandlad kvinna genom förmedling av kyrkans diakoni.
Redovisningen från LCFF(LionsCancerForskningsFond) visade 500 kronor från klubben och 7350 kronor genom minnesbrev. tillsammans 7850 kronor.
Vinnande jultjuga nr 1106, såld av lions på COOP. Originaltavlan kan avhämtas på Turistbyrån!
Gunnar Karlsson
       
Jan Lindström hälsas välkommen av president Lennart.                                                              Leo på promenad på Kungsgatan
Foto: Lions/Gunnar Karlsson
..................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 647
Månadsmöte 647 öppnades av president Lennart Johansson. Tedde Gyllenstedt togs in som ny medlem efter att faddern Ulla Kroon läst lions etik, syften och uppgift och han svarat ja på frågan om han var beredd att följa dem.
Luciaamiral Peter Jakobsson annonserar ett utvärderingsmöte för luciaaktiviteten i början på februari. Tältgeneral Björn meddelar att inga tält finns kvar. Han väntar på utlovade bilder från tältlägret i Irak.
Lion Torbjörn Andersson meddelar att tipspromenaderna startar på söndag som vanligt.
Samtliga instämde i omdömet att luciasamkvämet i alla avseende hade varit mycket lyckat.
President Lennart Johansson hade varit i kontakt med Ingemar Elf, som tackar lions så hjärtlig för det anslagna bidraget på 4000 kronor till hyra av gymnastiksalen på Vasallen för asylsökanden och berättade att man kör 1-2 gånger i veckan.
Bidragsansökan från Prostatacancerföreningen i Värmland beviljades med 5000 kronor.
Redovisning från LCFF (LionsCancerForskningsFond) visar 3100 kronor varav 500 kronor från klubben och 2100 kronor genom minnesbrev.
Jultjugegeneralen Erik Dahlander anordnar en dragning av vinnande jultjugenummer, en noga utstuderad metod där slumpen är avgörande. Lion Lennart Nordh som togs in 2016 kastade pilen som hamnade på 1106, såld av lions på COOP.

Tedde Gyllenstedt med fadder Ulla Kroon
tas in som medlem i klubben.
Foto: Lions/Gunnar Karlsson
..............................................................................................................................................

 

 


MÖTE 646
Mötet 646 öppnades av president Lennart Johansson. Beslutades om förskottsbetalning på 18 000 kronor till Kyrkans diakoni och Gardeniusfonden. Luciaframträdanden hade skett på ett 25-tal olika ställen och luciaföljet hade gjort mycket fina sångframträdanden. Loppmarknadsgeneralen Erik Dahlander konstaterade att höstens loppmarknader gett ett något sämre än föregående höst.
Oscar Söderman, som fått Lions musikstipendium till ungdom gjorde ett fint framträdande vid Luciakröningen och inte minst som solist i
Luciatågets avslutning med Julsång av A. Adams. Tältgeneral Björn Åström meddelade att 571tält hade packats och nyss sänts iväg till Erbils i Irak med en flygtransport på 90 ton.Det är nu tomt i förrådet.
Lion Torbjörn Ansersson låter hälsa att Villastadens IF planerar att sälja korv vid tipspromenaderna som tidigare.
Bl.a. från Ingemar Elf, Svenska kyrkan, hade en ansökan om bidrag för tillgång till gymnastiksal på Vasallen för asylsökanden inkommit. Beslutades enligt styrelsen föreslag att anslå 4 000 kronor och vi avvaktar hur stort intresset kommer att bli.
MDNO Felle Fernholm hade kommit med önskemål om bidrag till Narkotikahundar till Tullverket. Månadsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att anslå 10 000 kronor
Efter mötet var det dags för ett mycket välljudande luciatåg, som bjöd på fin skönsång. President Lennart Johansson tackade luciaföljet. Past president Lars Bergström tackade och överlämnade till var och en av flickorna deras porträtt, taget av Roland Thomas. Av Kristinehamns-Aktuellt fick tärnorna varsin vacker ring, Lucian fick sitt halssmycke från Smycka vid kröningen. Julbordet från Picassouddens catering blev mycket uppskattat.

Lucia med tärnor sjunger på Lions Julfest
Foto: Gunnar Karlsson
.........................................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 645
Mötet öppnades av president Lennart Johansson. Han hälsade välkommen och vände sig särskilt till ”lions damer”, som ville vara med om kvällens föredrag om ”Vänern, naturvärden och hot” av Bengt och Christina Brunsell. I ord och vackra bilder berättade de om kultur, historia och om naturvärden året runt, som nu hotas genom igenväxning av skär och stränder. Detta kan hejdas genom kloka beslut, men de måste grundas på kunskaper om ”havet” som vi kallar Vänern och som vi alla kan ta till oss. Ett uppskattat program, vilket visade sig genom den stora efterfrågan av Sällskapet för Naturskydds nya bok ”Kristinehamsnatur” där Bengt har en omfattande artikel: ”Vänerns stränder och skär växer igen”.Jultjugegeneral Erik Dahlander presenterade och delade ut jultjugorna och Lars Bergström presenterade originalverket, som Unos Glas hade sponsrat med inramning. Tavlan som blir vinst i lotteriet kommer att finnas utställd på turistbyrån. Försäljning kommer att ske ”på stan”, COOP och ICA MAXI.
Förberedelserna för lucia framskrider planenligt. I NKP hade sign. Arvid ondgjort sig över att luciakandidaterna enligt honom deltar i en skönhetstävling. Chefredaktör Maria Andersson och luciaamiralen Peter Jakobsson hade svarat insändaren till mötets belåtenhet.
Loppmarknadsgeneral Erik Dahlander tyckte fortfarande att det flyter på bra. Sammankallande i kulturkommittèn meddelade att lions musikstipendium för ungdom tilldelats Oscar Söderman, som dels hade sjungit Judas roll i Jesus Christ Superstar vid återinvigningen av Cristinateatern efter renoveringen och medverkat vid Stråkorkesterns 100-årsjubileum. Mötet beslutade att stipendiesumman i år höjs till 8000 kronor.
Tältgeneral Björn Åström meddelar att nya packlådor kommer till veckan och packningen fortsätter då. MSB har skickat en hjälpinsats till Nigeria.
Sammankallande i Tipspromenadkommittén Torbjörn Andersson meddelar att tipspromenaderna startar söndagen den 15 januari och slutar söndagen 9 april. Bemanningslista har delats ut. Skärgårdskaféet ställer upp som tidigare.
Tack för bidragen till barnmorskeutbildningen i Morogoro lästes. Peter Jakobsson rapporterade från ett mycket bra ZON-möte, Stimavtalet är uppsagt. Diabetsläger kommer att anordnas och varje klubb bidrar med 1000 kronor.
Insamlingen för “De glömda barnen  Syrien” fortsätter. Sammanlagt har i Norden samlats in 4 milj. kronor och en skola har startats.

Bengt&Christina Brunsell visar bilder från Vänern
Foto: Gunnar Karlsson
......................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 644
Månadsmöte 644 med Lions Club öppnades av president Lennart Johansson, som hälsade välkommen.
Alla gladdes åt att Lars-Erik (LEO) Olsson kunde närvara.
Under sedvanliga former togs Lennart Nordh in som ny medlem. Lions etik, syften och uppgift lästes av Björn Åström och Lars-Gunnar Persson och efter att Lennart Nordh svarat ja på frågan om han ville följa dessa, fäste Lennart Johansson lionnålen på honom.
Fadder är Lars Bergström som blivit förhindrad att närvara.
Jultjugegeneralen Erik Dahlander visade upp originalet till årets jultjuga, föreställande Värmlands Säby med ett fint inarbetat porträtt av baron Falkenberg, utfört av Yvonne Henriksson. Släkten har godkänt och efter publicering på Facebook kan man förvänta sig ett stort intresse och efterfrågan på årets jultjuga.
Luciaaktiviteten har satt i gång och i dagens NKP var den första annonsen efter intresserade luciakandidater.
Loppmarknadsgeneral Erik Dahlander är nöjd med försäljningen.
Han presenterade resultat av förhandlingar ang. hyra av loppisladan. Efter diskussion beslöt mötet att acceptera detta bud.
Tältgeneral Björn Åström meddelar att ca 100 av de nya tälten är packade och packningen fortsätter i morgon.
Sammankallande Peter Jakobsson tyckte att höstmarknaden hade gått bra. En blomstersäljande knalle var så nöjd med lions engagemang att han gav 10 kronors rabatt på en redan billig orkidé.
Månadsmötet beviljade, enligt revisorernas förslag, ansvarsfrihet för styrelsen för arbetsåret 2015-2016. 
Aktivitetsplanen diskuterades. Mötet beslutade att stödja samtliga enligt planen upptagna aktiviteter och kassören Gunnar Kållberg överför medlen till Distriktskassören.                                                                                                                               
Som tack för sponsringen hade Sällskapet för Naturskydd skänkt ett ex. av Jubileumskriften ”Natur i Kristinehamn” och en av författarna,  
Bengt Brunsell, hade erbjudit sig att berätta om vattenståndsvariationernas Vänerskärgården.  Intresset visade sig vara stort och mötet beslöt att inbjuda Bengt vid passande tillfälle.  
Mötet informerades om att styrelsen beviljat 1500 kronor till barnmorskeutbildning i Morogoro (Lionaktivitet i Tanzania) enl. rek. av zonmötet
Mötet gillade beslutet och beslöt också att projektets drivande kraft, Sten Jansson LC Fjugesta, vid lämpligt tillfälle inbjuds för  att berätta om projektet
Innehållet i bössorna från dagens insamling under höstmarknaden till “De glömda barnen  i Syrien..” uppgick till 1437 kronor.
Gunnar Karlsson
.................................................................................................................................................... 

 

 


MÖTE 643
Månadsmöte 643 med Lions Club öppnades av President Lennart Johansson, som hälsade välkommen till arbetsåret första månadsmöte. Luciaamiralen Peter Jakobsson meddelar bl.a. att luciakröningen i kyrkan är bokad den 11 december kl. 1700. Loppmarknadsgeneralen Erik Dahlander tycker det flyter på bra med försäljningen.Lions kulturkommmittè meddelar att tips på lämplig musikstipendiat tas emot.Tältgeneral Björn Åström meddelar att 300 tält är inköpta av Lions och skall packas och överlämnas till MSB. Tälten är av samma typ som de som används av UNHCR för att undvika konflikter vid utdelningen av tälten. Mycket arbete väntar.
Tipspromenaderna börjar 15 januari och pågår till sista söndagen före påsk. Samarbetet med kaféet sker som tidigare.
Sammankallande Peter Jakobson i Marknadskommittèn har haft kontakt med Söderlund på kommunen. Bl. a har numreringen på marknadsstånden gjorts om och han utgår från att aktiviteten ska gå bra. På sikt kommer troligen förändringar att ske.
Sällskapet för Naturskydd har genom Ulf T Carlsson, som är redaktör för årets jubileumsskrift, ansökt om 5 000 kronor, som bidrag till tryckkostnaderna. Ansökan bifölls och mötet ser gärna att klubben får ett exemplar av skriften för närmare studium.
Ansökan från Inka Fröding ang. hyra av Christinateatern för Camp Novas teaterföreställning resulterade i att månadsmötet beslöt bevilja 10 000 kronor, som bör räcka till hyran och t.ex. någon trevlig aktivitet i anslutning till teaterverksamheten.
Nuvarande presidenten Lennart Johansson och förre presidenten Lars Bergström hade besökt "NybbleHälsan" och blivit väl mottagna och fått se hur väl den gamla skolan används. De fick med sig till klubben; "Ett stort tack för nålfiltmattan, som lions bekostat i motionsrummet".
Lions i Kristinehamn kommer i år inte att delta i insamlingen för "Världens barn", men deltar i insamlingen "För de glömda barnen i Syrien" från 10 okt.-31 december. Insamling kommer bl.a. att ske under höstmarknaden 12 oktober.
Lions jubileumsinsamling för barn och unga i Sverige som lever under små ekonomiska förhållanden börjar 8 okt. 2016 (Världsliondagen) och pågår till 30/6 2017. I den insamlingen kan vi bidra genom t.ex. inkomster från Loppis och tipspromenaden.

President Lennart Johansson och past
president Lars Bergström besöker Nybblehälsan
............................................................................

 

 

 

MÖTE 642
Lions månadsmöte 642 öppnades av president Lars Bergström.
En ansökan om 5 000 kronor från Nybblehälsan för inköp av nålfiltmatta till träningslokalen beviljades.
Tack hade kommit från Bildarkivet för att de fått av en omfattande samling luciabilder, som hade hittats i lionlokalen. De hade tagits av framlidne lokalredaktören för NWT och lionbrodern Thomas Linderoth. Vid Riksmötet hade beslutats att under perioden 15 november till 31 december 2016 kommer Lions Sverige genomföra en ny insamling för ”De glömda barnen ”.

Målet är 10 miljoner kronor och att alla klubbar deltar. Mikael Persbrant hade, då han signerade sina tavlor i Västerås, fått höra om Lions CancerForskningsFond, som drivs ideellt med en administrationskostnad på 1,7% och skänkte då hälften av behållningen, 16 000 kronor till LCFF. Ett bidrag på 5 000 kronor anslogs till flickskolan i Nepal som ”Lions damer” är engagerad i.
Val av övriga styrelsemedlemmar 2016/2017: 1:e vice president Björn Åström, 2:e vice president Peter Jakobsson, past president Lars Bergström, klubbmästare Lars-Gunnar
Roslund, vice klubbmästare Erik Dahlander, tail-twister Christer Alfredsson, direktorer: Erik Dahlander och Stig Johansson, revisorer; Bengt Nilsson och Lars Andersson.
Chevronutmäkelser för långvarit medlemskap: Tore Olsson (25 år, ej närv.), Lars-Erik
Weststrand (25 år, ej närv.), Kjell Andersson (20 år, ej närv.), Stig Johansson (20 år),
Björn Åström (20 år, ej närv.) och Christer Alfredsson (10 år ) .
Lion Lars-Gunnar Roslund fick ta emot utmärkelsen “Melvin Jones Fellowship”, uppkallad efter grundaren av lionrörelsen och är den finaste utmärkelsen man kan få som lionsmedlem. President Lars Bergström fick en utmärkelse för att klubben utökats med en medlem.
Avgående presidenten Lars Bergström fäste så sin presidentnål på nästa arbetsårs president Lennart Johansson.
Lars Bergström tyckte det var två fina år, som gått fort och önskade Lennart Johansson lycka till och Lennart tackade för förtroendet och lovade göra sitt bästa.

Presidenten tackade kommittén med lion Ulla Kroon i spetsen för en fin avslutningsfest och tackade alla för mycket fina insatser under året.
 

Lars önskar Lennart till i sitt nya ämbeteLars överlämnar"Melwin Jones Fellowship" till Lars-Gunnar         FOTO: Lions /GunnarKarlsson

....................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 641
Mötet 641 med Lions Club öppnades av president Lars Bergström, som vände sig särskilt till den f.d. lionmedlemmen, numera Thailandbosatte Håkan Moberg.
Storloppis 28 maj.Vid kommittémöte hade man bl.a. kommit fram till att Lions jobbar med iordningsställande av loppisstånd m.m. och KFUM och IFK Handboll svarar för tillsyn under natten.
LP Lars Bergström berättade att han och tältgeneralen Björn Åström hade tillbringat hela dagen i gassande sol med presentation av lions tältprojekt vid MSB:s stora personalsammandrag den 9 maj. Presentation hade väckt stort intresse. 300 nya tält  kommer i juni, men det blir ingen packning nu. För närvarande finns 250 tält färdigpackade. Redan nu är det klart med vi får disponera sjöräddningslokalen för tipspromenaderna även nästa vinter. Beslutas att flickorna på turistbyrån tackas med en tårta för det omfattande extraarbete de utför bl.a. med utdelning av tipsvinster.
Påskträdsaktiviteten gick bra och endast enstaka fakturor återstår.
Peter Jakobsson har kommit överens med trafikhandläggare Monica Söderlund om en omnumrering av stånden på Kungsgatan. Kommittén ser nu fram emot höstmarknaden.  Kassören Gunnar Kållbergs och styrelsens förslag om 15000 kronor lokalt till Sjöräddningen godkändes.

Håkan Moberg får ta emot ett kuvert med 3 500 kronor att ta med sig till Mae Toob School i Thailand.
Lions firar 100 årsjubileum och mötet beslutades avsätta 10 000 kronor från aktivitetsmedel till ”Lions jubileumsfond för barn och unga”.
President Lars Bergström och presidenten för nästa arbetsår Lennart Johansson redogjorde för det viktigaste som avhandlats på 54:e Distriktsmötet i Västerås.
Det blir glasögontvätt, om vädret tillåter, torsdag 26 maj LC Almen Karlstad.
Efter mötet höll Håkan Moberg ett synnerligen intressant föredrag med humor och värme om hur skolundervisningen går till och hur han själv undervisar i engelsk konversation och hur det är att leva i denna del av Thailand. Han hade också med sig ett brev och CD-skivor med bilder och hälsning från rektor för Mae Toob School, där hon tackar för bidragen och redovisa hur de använts och barnen videohälsar och tackar i kör ”Thank you, Lions i Kristinehamn...”och håller upp klubbens standar. Hon skriver också att Håkan Moberg nu är en bra (good) lärare vid skolan.
Gunnar Karlsson
 
Lärarnas dag på Mae Toob School visar eleverna
sin respekt för lärarna och överlämnar gåvor.
...................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 640
Mötet öppnades av LP Lars Bergström, som noterade att lion Lars-Erik Olsson (LEO) endast hade missat två av 640 månadsmöten, ett svårslaget rekord.
Han gladdes åt att så många som drygt 30 stycken lions, lion partners och lions damer hade mött upp för att ta del av vad Morgan Jansson och Henrik Eriksson från Sjöräddningen hade att berätta till bilder och filmer om de 18 dygn kring jul- och nyårshelgerna, de hade tjänstgjort på Sjöräddningens Gula båtar vid kusten utanför Samos mellan Grekland och Turkiet för att bistå flyktingar i dåliga farkoster intill branta livsfarliga kuster.
Det var dramatiska händelser och öden som skildrades men tack och lov hade Morgan och Henrik, som skeppare på var sin av de två båtarna, inte råkat ut för några drunkningar eller olyckor.
18 dygn hade gett dem mer övning, träning och lärdomar i hantering av båtarna och i sjögång få ombord panikslagna människor i skarpa lägen, än 10 år i vanlig tjänst.
Härtill kommer erfarenheter av kulturella och religiösa hinder och myndigheterna som inte var inställda på samarbete.
Ett mycket uppskattat, omväxlande, engagerande och intressant, timslångt föredrag av två sjöräddare som verkligen gjort en insats!
Tältgeneral Björn Åström som numera är IRC för distriktet tackar genom LP Lars Bergström alla som deltagit i tältaktiviteten för insatserna, som hade fått mycket positivt beröm och utmärkelser vid besöket hos MSB 14/3 av LCIF nuvarande chef, förre världslionpresidenten Joe Preston och guvernörsrådsordförande Annika Nordell
Lion Peter Jakobsson rapporterade att kontakterna med ”knallarna” hade gått bra.
En ansökan om bidrag till ”Trogen dina seder”, som Små Pärlors gymnasieteatergrupp
sätter upp beslöts enligt styrelsen föreslag få ett bidrag på 3000 kronor.

Håkan Moberg i Thailand ansöker om lika stort bidrag, som vi brukar ge plus ca 500 kronor extra för en bra engelskbok.
Beslöts enligt styrelsen förslag om ett bidrag till Mae Toob School på 3000 kronor plus 500 kronor som bidrag till bok.
En uppdatering av Klubbpresentationen godkändes.
Lion Roland Thomas hade i e-mail, uttryckt att han var nöjd med beskrivningen av samarbetet med Kristinehamns-Aktuellt .
ZO Peter Jakobsson rapportera att v.21 sker den trevliga  glasögonvätten av insamlade
glasögon med LC Almen i Karlstad.


Morgan Jansson och Henrik Eriksson från sjöräddningen
berättar om sina insatser med "De gula båtarna"
Foto: Lions/Gunnar Karlsson
................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 639
Lions månadsmöte 639 öppnades av president Lars Bergström, som hälsade välkommen och vände sig speciellt till Susanne Forsberg, som fick inleda kvällens möte med att presentera sig själv och vad hon sysslat med.
En trevlig skånedialekt avslöjar en Malmöbakgrund. Efter anställning på förpackningsföretaget Tetrapak, några år i Vietnam och efter ytterligare Malmövistelse fann familjen att Kristinehamn hade många fördelar som en fin, oslipad diamant värd att utveckla, vilket hon är i full färd med, via butiken Mazarin, Krut, Centrumutvecklare, Omtänksamma Kristinehamn och ett attraktivare centrum bl.a. genom ombyggnad av N. Kungsgatan efter ett alla inblandade fått komma till tals och framföra sina uppfattningar. Det finns en uppsjö av projekt som det kan bli intressant att se vad hon som konsult kan göra något av.
Luciaamiralen Peter Jakobsson presenterade utvärderingen av luciaaktiviteten, som var
mycket lyckad, och att alla sponsorer var nöjda
Loppmarknaden går fortfarande mycket bra. Idéerna om att den mycket uppskattade
Matmarknaden skulle kunna vara i loppislokalen, när Vågen byggs om, var såväl
mötesdeltagarna som Susanne Forsberg mycket tydliga med att avvisa som ett dåligt
alternativ.
Tältgeneralen Björn Åström, som utsetts till distriktets IRD, meddelar att måndag 14/3 kommer förre internationelle lionpresidenten Joe Preston att besöka MSB och tältaktiviteten tillsamman med Annika Nordell, ordf. i Sveriges Lions guvenörsråd. Det blir med vår egen president Lars Bergström tre stycken presidenter.
Sammankallande i Tipspromenadkommitten lion Torbjörn meddelar att sista tipspromenaden blir sönd. 20 mars. Picassouddens Cafe har sålts och blivit Skärgårdscaféet.
Ann-Britt Bäckström Petterson har under sista tiden tillämpat en frivillig betalning för fikabröd och satt in överskottet, 2123 kronor på Lions konto, vilket hon ska få ett skriftlig tack för.
Påskträdsgeneralen Björn Åström kallar till avverkning av björkar i Bäckhammarsparken, lions med partner till påskträdsbefjädring så att påskträden kan sättas upp på onsdag. Maxi har skänkt påskfjädrarna, Pea har skänkt buntbanden och Christian Sundby på Krontorps Gård har skänkt björkarna
Markenaktiviteten drar igång enligt planering.
I brev från Håkan Moberg i Thailand meddelar han att han kommer hit i början av maj
och att han kan komma till majmånadmötet.
Beslutades enligt förslag från styrelsen att till arbetsåret 2016-2017 välja Lennart
Johansson till president, Gunnar Kållberg till kassör (omval), Gunnar Karlsson sekr.
(omval)  och medlemsordf. Peter Jakobsson (omval).
Noterades att en hittelön på 50 kronor för borttappad nyckelknippa på tipspromenaden hade lämnats och satts in på lions aktivitetsmedel.

Susanne Forsberg redogör för sin verksamhet
FOTO: Lions/Gunnar Karlsson

   
Joe Preston är president för Lions                   Tre presidenter för Lions samlades vid ett
internationella verksamhet                               tält hos MSB. Joe Preston, Annica Nordell,
Foto: NKP/ Adina Magnusson                                        Lars Bergström. Foto: NKP/ Adina Magnusson  
   
Låda med tält och annat meterial på väg till    Personal från MSB demonstrerar sin   
Grekland.                                                            utrustning. Foto: NKP/ Adina Magnusson  
Foto: NKP/ Adina Magnusson

................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 638
Månadsmöte 638 med Lions Club öppnades av LP Lars Bergström, som hälsade välkommen och vände sig speciellt till kvällens gäst, Madelen Richardsson, chef för NÄRSAM d.v.s Näringslivssamverkan i Kristinehamn.
Hon höll ett energiskt, entusiastiskt och positivt föredrag om det diversifierade näringslivet i kommunen och poängterade det gynnsamma läget som lockar företag att söka sig hit. Hon nämnde bl.a. Finnfoam och nu senast Motala verkstad.
Ligninforskningen i Bäckhammar tilldrar sig ett stort intresse från universitet och högskolor och då framför allt möjligheten att på Bäckhammarsbruk skala upp olika intressanta uppslag. Det verkar utan tvivel vara en spännande utveckling att se fram emot i vår kommun. Inte minst gäller detta besöksnäringen där vi har en verklig pärla
Lion Erik Dahlander konstaterade att jultjugorna sålt bra.
Det verkar som vi får disponera loppislokalen ett tag till. En mängd frimärken hade
kommit in till Loppis. Kontakt togs med filatelisten Sune Andersson, som hade gått
igenom dem och lyckats sälja frimärken för 750 kronor och dessutom kunnat bunta ihop
ett antal fullt användbara frimärken till porton så den sammanlagde försäljningssumman
uppgår till ca 1100 kronor, som vi tackar Sune så hjärtligt för. Ett fint bidrag till loppiskassan
På tipspromenaden löstes förra söndagen 226 startkort. Några tycker frågorna är onödigt svåra. Flera vill ha själva frågor publicerade i NKP och inte bara svaren. NKP vill av utrymmesskäl inte tillmötesgå detta. Enligt lion Bengt Nilsson, som kom med idén, och protokollen, startade tipspromenaderna i januari 2005.
Påskträdsgeneral Björn Åström meddelar att Christian Sundby på Krontorps gård gett klartecken om björkar, och MAXI har lovat bistå med påskfjädrar.
Avtalet med Kommunen om lionsåtaganden vid höst- och vårmarknade är undertecknat.
Tack från bordtennisföreningen för bidraget lästes.
4 miljoner kronor hade Lions i Sverige samlat ihop vid insamlingen till ”De glömda
barnen i Syrien”.
Till det gemensamma zon-mötet zon 7 och 8 hade inte mindre än 35 värmlandslions samlats. Innan förhandlingarna hade de under sakkunnig ledning fått bese MSB:s förråd och studera tältpackningen.
Lions Cancerforskningsfond hade under januari genom minnesbrev stigit med 400 kronor till 3340 kronor.
Gunnar Karlsson, Sekr. Lions club Kristinehamn

Madelen Richardsson   Foto:Lions/ Gunnar Karlsson
...................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 637
Mötet 637 med Lions Club öppnades av LP Lars Bergström, som hälsade välkommen till årets första möte och gladde sig åt att så många hade kommit. Jultjugeförsäljningen har varit den bästa på många år. Utvärderingsmöte för luciaaktiviteten blir i februari. Redovisning kommer senare.
Loppmarknaden öppnade första dagen i lördags men nu är det risk för att en temperatur på under -10 grader leder till stängning.
Tipspromenaderna startade i lördags då 89 startkort löstes. Picassouddens catering har öppet som tidigare under tipspromenaderna.
Lussebössan hade tömts på 872 kronor, som går till Sjöräddningen, höjs till 1 000 kronor och ev. kompletteras med ytterligare bidrag.
Från Kristinehamns Bordtennisförening hade kommit en ansökan om 5 000 kronor i bidrag till bl.a. racketar för deras mycket breda verksamhet med ungdomar, funktionshindrade och flyktingar. Mötet såg mycket positivt på ansökan och beslöt bevilja den.                        
Från Lions Damer hade inkommit önskemål om nya lättare hopfällbara bord till Storloppis. Beslöts att frågan bordläggs tills vi fått besked om vi får behålla loppislokalen.                                                      
Från Lions International hade kommit en utmärkelse till klubben för bra verksamhet.                                                   
Resultatrapport Lions CancerForskningsfond (LCFF) visade 1 000 kronor från klubben och från minnesbrev 1940 kronor sedan juli 2015.
Det blir ZON-möte på dagtid med Värmlandsklubbarna i Kristinehamn torsd. 28/1 med besök på MSB och demonstration av tältpackningen.

Dragning av vinnande nr. på jultjugan resulterade i att Nr 70 vann.
.................................................................................................................................................

 

 


LIONS DISTRIKT 101B ZON 7 och 8
Protokoll från gemensamt zonmöte 2016-01-28 i Kristinehamn

Efter gemensam lunch samlades vi i MSB:s stora lagerlokaler, där allt material som skickas ut vid katastrofer finns. Där fanns allt från kläder, tom skosnören, kommunikationsanläggningar för svåra förhållanden, till färdigpackade lådor för olika behov, tex översvämningar och jordbävningar. Alla som är beredda att sticka iväg inom 72 timmar har sin egen stora bag klar i sitt fack, bara att rycka tag i. Materialet går iväg med i första hand ryska plan från Örebro flygplats, som har fått en landningsbana förlängd med 1000 m.

Det var en mycket intressant rundvandring och man imponerades över deras logistik. Efter larm skall man vara iväg inom 72 timmar.

Därefter åkte vi till den lokal där medlemmar från Lions Kristinehamn paketerar tälten som skickas ut. Varje låda innehåller 7 tält, 20 kvadratmeter stora och ett antal filtar. Lådan väger drygt 600 kg. Där stod även fyra enormt stora grävskopor gjorda för att kunna gräva i raserade husmassor.

LC Kristinehamn skall ha en stor eloge för allt arbete de utför där, många gånger i kalla lokaler.

1.  Mötets öppnande

ZO Peter Jakosson hälsade alla välkomna och var glad att uppslutningen var så stor, 33 st..

2.  Val av sekreterare

VZO Rose-Marie Häring, LC Karlstad/Almen valdes till sekreterare

3.  Val av justerare

Att justera dagens protokoll valdes ZO Svein Erik Haldorsen, LC Grums och VZO Anders Falke, LC Arvika.

4.  Närvaro enligt bifogad lista

5.  Anmälan Övriga frågor

d) VZO 2016-2017, e) Diabetesläger

6.  Godkännande av dagordningen

Med ovanstående tillägg godkändes dagordningen

7.  Föregående mötes protokoll

Föregående mötesprotokoll zon 7 godkändes. Zon 8:s protokoll finns på hemsidan.

8.  Övriga frågor

a), b) Glädje och problem

Båda zonerna rapporterade enligt följande. Trots ändring av tid för att slippa mörkerkörning och ett mycket intressant besök hos MSB lyckades vi inte locka de  klubbar som brukar utebli. Några klubbar svarar inte på kallelser mm och ZO efterlyser respons här. Det påpekades att det är mycket viktigt att presidenterna tar upp protokollens innehåll på mötena så att alla medlemmar får reda på vad som händer inom Lions. ZO är DG:s förlängda arm.  Frågan har varit uppe hos DG att eventuell förändra zonerna i Värmland.

c) Det finns visst samarbete i region 3 när det gäller diabeteslägret i  Sandviken Edane och ungdomslägret.

d) För verksamhetsåret 2016-2017 är för zon 7 Peter Jakobsson, LC Kristinehamn, ZO och Åke Öster, LC Sunne, VZO. För zon 8 är Anders Falke, LC Arvika ZO och Inger Persson, LC Eda, VZO.

e. Zon 8 påminde om att sommarens diabetesläger behöver tillskott och ber  klubbarna att betala in 1 500 kr till distriktskassören. Zon 7 har redan tagit detta beslut. Mötet beslutade enligt ovan och klubbarna uppmanas betala in 1 500 kr snarast.

9.  GMT har ordet.

Tyvärr kunde GMT Göran Lundén inte komma på grund av sjukdom. Margareta von Wachenfeldt berättade i stället att hon har fått gå upp till 1:e VDG i stället för Ulf Karlsson  som avsagt sig uppdraget och kommer att föreslås  bli DG för 2016-2017 på kommande DM. Hon känner sig beredd trots kort varsel och genomgår utbildningen, som hon läst ifatt på nätet. Verksamhetsplan och rambudget är klar. Beslut finns att handboken nästa år kommer ut i gammal version. Hon ser fram emot att arbeta med oss och vi önskar henne välkommen.

10.  Sammanfattning

Vår LCIF ordförande Joe Preston kommer till Sverige i mitten av mars och besöker den 14:e Kristinerhamn och MSB samt tälthanteringen. När det gäller aktiviteter inför Lions 100-årsjubileum har distriktet tillsatt en grupp som tar fram förslag. De återkommer.

11.  Avslutning

ZO Peter tackar för visat intresse och önskar alla en bra resa hem.

 Rose-Marie Häring                                         Peter Jakobsson

Sekreterare                                                       ZO

Justeras

 Svein Erik Haldorsen                                      Anders Falke

LC Grums                                                            LC Arvika

  
Demonstration av tältpackning hos MSB         Tältgeneral Björn Åström demonstrerar
                                                                         packning för zonordförande Peter Jakobsson,
                                                                         Anita Jacobsson, Anna-Maria Bylund och
                                                                         Laine Gustavsson från LC Almen i Karlstad  Foto:Lions/Gunnar Karlsson
..........................................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 636
Vid Månadsmöte 636 med Lions club konstaterades att jultjugorna har gått bra att sälja. Månadsmötet godkände att 16000 kronor till kyrkans diakoni och 2000kronor till Gardeniusfonden betalas ut i förskott från aktivitetsmedel.
Luciaföljet har generalrepetition i kyrkan efter att de sjungit för oss och ätit av julbordet. Sammanlagt är 31 lussningar planerade, huvudsakligen på fredag men även på måndag på Bäckhammar bruk. Själva kröningen blir söndag 13 december. Sedvanlig avtackning med lucia, tärnor med anhöriga sker i lionlokalen efter kröningen i kyrkan.
Loppmarknadsförsäljningen har gått bra.
Vi ser fram emot att Sebastian Näsström får visa vad han kan, när han får ta emot Lions kulturstipendium vid luciakröningen.
Tältgeneral Björn Åström meddelar att 85 stycken av de blå tälten har tagits ut av MSB, och skall användas som skydd vid flyktingmottagning och inte för övernattning.  
De nya större tälten har utan problem packats vid två tillfällen.
Målsättningen för den Nordiska lioninsamlingen för ”De glömda barnen i Syrien” är 25 miljoner.
Beslut fattades av månadsmöte att 10 000 kronor av aktivitetsmedel anslås och dessutom att kollekten vid Luciakröningen går till ”De glömda barnen i Syrien”.
Beslutades att 2 500 kronor anslås till ”Lions damer” till deras engagemang för skolan för flickor i Nepal.
Lions med partner och inbjudna gäster, bl. a. jultjugekonstnären Lena Funke slogs sig så småningom ner vid borden och inväntade luciatåget, som i år visade sig var osedvanligt skönsjungande.
Därefter njöt vi av det smakliga och rikliga julbord, som Picassouddens Catering serverade. Lions president Lars Bergström tackade för alla goda insatser som gjorts och önskade en God Jul!

Lucia med tärnor sjunger vid julfesten FOTO:Lions/G.Kållberg
....................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 635
Vid Månadsmöte 635 delade jultjugeansvarige Erik Dahlander ut förpackade buntar till klubbmedlemmarna för försäljning.
Originalet till årets jultjuga av Lena Funke visar mejeriet och blåsippor i Östervik, och blir vinst i lotteriet och finns nu utställt på Turistbyrån. Tryckningen har i år genom nödvändigt tryckeribyte blivit ca 1 000 kronor dyrare.
Luciaamiralen Peter Jakobsson tycker förberedelserna för årets luciaaktiviteter framskrider och är under kontroll.
Loppmarknadsgeneral Erik Dahlander tycker aktiviteten flyter på bra. En förstärkt övervakning vid försäljningen tycks ha minskat stölderna.
Sammankallande i kulturkommittén Gunnar Karlsson tillkännagav att årets mottagare av musikstipendiet till ungdom är basvirtuosen Sebastian Näsström och mötet beslöt att stipendiesumman blir 7 000 kronor. 2012 hade klubben varit med och sponsrat resekostnader för hans musikresa till USA.
Han framträdde senast vid kulturkalasets ”Grand Finale”-konsert med Göran Söllscher.
Tältgeneralen lion Björn Åström hälsar att de nya tältpackningslådorna har levererats och lion Lars-Gunnar Roslund meddelar att packningen börjar i nästa vecka.
Sammankallande i tipspromenadkommittén Torbjörn Andersson meddelar att Tipspromenaderna börjar söndag 10 januari och Villastadens IF kommer att sälja korv.
En ansökan om 8 000 kronor från Villastaden IF för fortsatt integrationsprojekt beviljades av månadsmötet.
E-mail från Håkan Moberg ang. Thailandskolan lästes och vi ser fram emot den cd-skiva
som rektorn för skolan satt samman
Inbjudan från Lions Cancerforskningsfond till forskarseminarium 12 december.
Lion Lars-Gunnar Persson, som med lady lion Anita besökt seminariet förra året
rekommenderade varmt ett deltagande.
Zonordförande Peter Jakobsson redovisade målsättningen med insamlingen för ”De
glömda barnen” i Syrien och dess grannländer. Ett lionprojekt där samtliga nordiska
länder deltar och målsättningen är att man ska samla in 24 miljoner d.v.s en krona per
invånare i Norden. Insamlingen sker 27/11, 4/12 och 13/12 då luciakröningen sker och beslut fattades om att kollekten vid luciakröningen går till projektet. Mera material för insamlingen kommer.
Lions gamla insamlingskonto 90-1948 kommer att användas.
Orienterades om att MSB beslutat att tillgängliga blå tält (150 st.) skulle sättas upp på olika platser i Sverige  för att ge tillfälligt skydd åt flyktingar i väntan på registrering.
.....................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 634
Månadsmöte 634 med Lions Club öppnades av president Lars Bergström, som hälsade välkommen och särskilt vände sig till Adina och Emmy Magnusson, som berättade om karatesporten och det träningsläger i Österrike, som Emmy deltagit i med stöd av lions. Emmy är en kavat 11-årig tjej som visade upp sin imponerande samling av priser och utmärkelse och inte minst sitt bruna bälte och jobbar på att överträffa mamma i karatekarriären. Det ser lovande ut!
Lena Funke hade presenterat ett jultjugeförslag med mejeriet i Östervik som motiv. Lars Carlsson på Unos glas sponsrar inramning av tavlan, som blir vinsten. Susanne Forsberg önskar att lions säljer jultjugor på matmarknaden.
Intresseanmälan till årets luciakandidater hade publicerats i NKP. Utvalda luciakandidater presenteras fredag 30 oktober. Kröningen blir söndagen den 13 december medan själva luciaaktiviteten medan lussningar blir fredagen 11 december.
IFK Handboll fungerar bra som ny samarbetspartner på loppis. Det sker tyvärr många stölder, men man hade trots detta nått en bra försäljningssiffra.
MSB har fått fram en ny transportlåda för tälten och ska provpackas.
Aktiviteten med att vid höstmarknaden anvisa ”knallarna” deras platser hade fungerat bra och lion Björn Åströms dråpliga historia om den sure knallen, som på morgonen högljutt visade sitt missnöje, men med tilltagande härligt solsken blev riktigt glad. Han sålde, passande nog, surdeg!
En genomgång av bokföringen hade visat att Thailandskolan sammanlagt fått 43 500 kronor.
Administrationskostnader LCFF (Lions Cancerforskningsfond) hade förra året bara varit 0,08% tack vare ideella insatser. Lions har ett tidigt insamlingskonto 90-1948 d.v.s. 2 år före Radiohjälpen.
En parkeringsplatsinventering hade genomförts åt kommunen, vilken insats vi hade fått ersättning för. Inventeringen hade genomförts till belåtenhet.
Som avslutning delar president Lars Bergström ut utmärkelser för 15 års medlemskap till Lars-Gunnar Roslund och Torbjörn Andersson (vilken ej kunde närvara p.g.a. utlandsresa) och för 55 år till Dan Alatalo .
Gunnar Karlsson (Sekr. Lions Club  Kristinehamn)


Utdelning av märke till Dan Alatalo för 55 års                        Emmy berättar om sin resa till   
medlemsskap                                                                           träningsläger i Österrike   
                                                   
    FOTO: Lions Gunnar Karlsson

Lars Erik uppvaktas på sin 60-årsdag av
president Lars

........................................................................................................................................................

 

 

 


MÖTE 633
Månadsmöte 633 med Lions Club öppnades av 1:e vice LP Björn Åström, som önskade välkommen till ett nytt arbetsår.
Loppmarknadsgeneralen Erik Dahlander och övriga är mycket nöjda med att IFK Handboll med Pelle Höij hade blivit ny samarbetspartner efter simsällskapet. Första loppisdagen hade varit mycket välbesökt.
Tältgeneral Björn Åström meddelar att 300 nya större tält har kommit och väntar på att packas så fort MSB fått fram nya passande lastpallar.
En speciell Melvin Jones Fellowshipsutmärkelse till framlidne Folke Dahlander för att han under sitt DG-år hade startat tre nya klubbar i distriktet, finns numera uppsatt på väggen. Revisionsrapporten föredrogs av revisorn Lars Andersson.
Kassören Gunnar Kållberg presenterade verksamhetsberättelsen för 2014-2015. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter rekommendation av revisorerna 2014-2015.
Lions kommer även i år att delta i insamlingen för Världens barn.
Lions Cancerforskningsfond (LCFF) visade vid verksamhetsårets slut 30 juni att LC Kristinehamn hade bidragit med 8 300 kronor och genom minnesbrev hade 7 760 kronor kommit in.

Styrelsens ”kickoff” hade skett vid Christinehamns Ridklubb, som hade fått bidrag med 10 000 kr för inköp av ny häst och före mötet hade ridskolechefen Caroline Yngve visat runt på ridklubbens anläggning, med ett suveränt läge, och berättat om verksamheten, som är mycket imponerande med ca 230 lektionryttare i veckan, fyra anställda personer, Värmlands största ridhus, nybyggt och idealiskt belägen vid Gustavsvik där bebyggelse från gamla herrgården kommit till användning och är planerat så att verksamheten kan växa och utvecklas.
Vid vårt besök var det full ridskoleaktivitet i ridhuset under Ann-Louise Dixners ledning och vi fick stifta bekantskap med den nyinköpta vackra svarta hästen kallad ”Bullen” med irländskt påbrå. Han har fortfarande en del ovanor, som man hoppas går över så han passar för ridning för funktionshindrade. Verksamheten gav ett mycket positivt intryck.
Gunnar Karlsson
Sekreterare
 
FOTO: Lions/ Gunnar Karlsson
Ridskolechef Caroline Yngve till vänster, Ann-Louise Dixner håller ”Bullen”,
medan lionpresident Lars Bergström bekantar sig med hästen. Flickan på hästen är Elin Amberg/Sköld
................................................................................................................................................

 

 

 


MÖTE 632
Lions clubs möte 632 öppnades av president Lars Bergström, som hälsade välkommen till ett så kort möte som möjligt. Lion Erik Dahlander meddelar att man haft möte om årets jultjuga. Bildarkivet letar bilder från luciafirandet under 50 år.
Loppmarknadsgeneral Erik Dahlander gladde sig åt att loppis gått väldig bra under året.
Det har kommit 200  nya tält som väntar på packning.
Månadsmötet beslutade om ytterligare 20 000 kronor utöver redan anslagna 10 000 kronor
till Sjöräddningen. Den summan motsvarar vad Tipspromenad gav i år och användningen
av sjöräddningstationen är nödvändig för aktivitetens genomförande.
Mötet beslutade också att 2 500 kronor anslås till den flickskola i Nepal, som damklubben har engagerat sig i.
Särskolan resa till Kolmården hade varit mycket lyckad och uppskattad. Den hade lett till
bl.a ”Dagens ros” i NKP och både personal, elever och föräldrar var mycket nöjda.
Vädret hade med undantag av starten, som var regnig, under bussresa förbytts i strålande väder resten av dagen.
Månadsmötet beslöt att välja övriga förutom redan valda styrelsemedlemmar. 1:e vice LP Lennart Johansson, 2:e vice LP Björn Åström, direktorer Torbjörn Andersson och Stig Johansson, tailtwister Peter Jakobsson, klubbmästare Lars- Gunnar Roslund och vice klubbmästare Erik Dahlander.
President Lars Bergström och Peter Jakobsson rapporterade från Lions Riksmöte I Lund.
De betonade vikten av att träffa och knyta kontakter och få inspiration av lions från hela landet.
De hade och så varit på glasögon tvätt med LC Almen i Karlstad och tvättat 2 700 glasögon, men 8 000 glasögon återstår.
Rapporten från Lions Cancerforsknings Fond visade 8 300 kronor från klubben och genom minnesbrev 6 760 kronor.
 

   
Sjöräddningsbåt Victoria                                        Räddningsstationen  FOTO:Lions/Gunnar Karlsson
................................................................................................................................................................................................................  

 

 

                
MÖTE 631
Månadsmötet nr. 631 med Lion Club öppnades av president Lars Bergström. Loppmarknadskommitén förbereder inför Storloppis 23 maj. Bemanningsplan utdelas.
IFK (Handboll) anlitas för utbärning och bevakning.
Nöjda ”Nattvandrarna” hade valt ut och hämtat utlovat loppisgods till ett av loppisgeneral Erik Dahlander uppskattat värde av 2000 kronor. Tältgeneral Björn Åström meddelar att 200 tält ligger nu färdigpackade. Ett tält på 20 kvadratmeter reses inför inrikesminister Anders Ygeman besök på MSB 18 maj.
Tipspromenadgeneralen Torbjörn Andersson tackar för i år. Nettobehållningen blev 31.372 kronor. Månadsmöte beslutade att anslå  10.000 kronor till Sjöräddningen. Sjöräddningsstationen är oumbärlig för aktivitetens genomförande.
Månadsmötet beslöt bekosta en utflykt med buss till Kolmården djurpark för Särskolan (inkl. personal ca 45 personer) med entréer och lunch till en beräknad kostnad på ca. 27 000 kronor. Beräknad tidpunkt 1 juni.
Mötet beslutade enlig styrelsens förslag att anslå 5 000 kronor som bidrag till Thailandskolan. En framgångsrik karatetjej beviljades 2.500:- kr till träningsläger i Österrike.
Ansökan hade inkommit från Christinehamns Ridklubb om bidrag för inköp av en häst för ca 40.000:- att användas för ridning av personer med funktionsnedsättning och även vid vanlig ridundervisning. Månadsmötet beslöt att anslå 10.000 kronor när/om köpet blir av.
Aktiviteten ”Bli vän med Lions” fortsätter och går bra.

Inrikesminister Anders Ygeman inspekterar tält tillsammans
ett antal lions hos MSB.                              Foto: Lions/Gunnar Karlsson
...............................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 630
Möte nr 630 med Lions Club började med ett intressant studiebesök på Elsäkerhetsverket.
Loppis går fortfarande bra. Insändare i NKP kommenterades.
Endast 40 deltagare i tipspromenaden sista gången p.g.a. det dåliga vädret. Resultatet av årets aktivitet redovisas på nästa möte.
Påskträden hade tagits bort på onsdags morgonen. Vårmarknaden har genomförts.
Allt hade fungerat till belåtenhet.
Från i höstas bordlagt ärende om aktivitet för särskola. Inga idéer just nu .
Folder om Lions Cancerforskningfond har tagits fram och kommer att distribueras till
klubbarna.
Bli vän med Lions har gått väldigt bra och kommer att fortsätta. Peter Jakobsson kommer till nästa möte med exakta uppgifter om hur redovisningen skall gå till.
.................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 629
Vid månadsmöte 629 med Lions Club berättade Loppmarknadsgeneral Erik Dahlander att
det fortfarande går bra.
Detta gäller även Tipspromenaden i Skärgården, som enligt promenadgeneralen Torbjörn Andersson har fått stor uppskattning. Den sista promenaden för året blir söndag 29 mars.
Påskträdsaktiviteten drar igång. MAXI har sponsrat med fjädrar.
Det blir först fjädersortering efter färg, björkavverkning i Bäckhammar på Krontorps Gård efter tillmötesgånde från Christian Sundby, befjädring av björkarna i Loppislokalen och den
18/3 sätts de fjäderprydda björkarna upp på stan. Pea sponsrar med buntband.
Sakerna som packats till asylsökande hade avhämtats av Röda Korset. Beslutades att även äldreboendet i Skottlanda skulle få pussel, om de vill ha.
Mötet beslutade anslå 1 500 kronor som bidrag till ett behjärtansvärt inköp av en gitarr.
Nattvandrarna uppskattar att på lions bekostnad få hämta saker från Loppis till deras nya Lokal, när den blir inflyttningsklar.
Tack från Christinehamns Bowlingklubb för bidrag till deras verksamhet för ungdomar och handikappade.
Till styrelse för 2015/2016 utsåg månadsmötet; till president Lars Bergström, kassaförvaltare Gunnar Kållberg, sekreterare Gunnar Karlsson och medlemsordförande
Peter Jakobsson.
Aktiviteten “Bli vän med lions” har kommit i gång med lyckat resultat i många klubbar.
Den innebär att man blir vän genom att betala 100 kronor, som räcker till mässlingsvaccinering, som kan rädda livet på 28 barn. Information vid olika
lionsaktiviteter eller kontakt med enskilda lions.

.....................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 628
Månadsmötet 628 öppnades av LP Lars Bergström, som hälsade välkommen och speciellt
till gästande distriktsguvernör (DG) Ingemar Karlsson).
Nettointäkterna av jultjugeförsäljningen redovisades och motsvarade i det närmaste utdelade 18 000 kronor.
Luciaamiralen Peter Jakobsson meddelade att ett utvärderingsmöte konstaterat att allt
hade gått mycket bra och sponsorer och övriga var nöjda.
Samarbetsavtalet med NKP fortsätter. En nyhet för året var att röstsedlarna inte behövde undertecknas men betalas. 1446 röstsedlar hade lämnats.
Årets luciakröning blir 13 december. Det blir i år 50:de året lions genomför luciaaktiviteten och jubiléet kommer att uppmärksammas på olika sättbl.a. letar bildarkivet efter bilder.
Loppmarknaden går fortfarande bra liksom tipspromenaden
Tältgeneralen Björn Åström meddelar att 200 tält ligger i kallförråd och väntar på packning, när man får tillgång till ett uppvärmt utrymme. Ett tält på 20 m2 ingår i leveransen och ska sättas upp och utvärderas.
Han berättar också att pussel och aktivitetslådor nu lämnats även till de ”privata” äldreboendena Tapiren och Broängen och blev mycket uppskattade.
Beträffande bidrag till ”Nattvandrarna” beslöt månadsmötet enligt styrelsens förslag att depå Lions bekostnad på ”Loppis” får handla möbler, husgeråd mm, när det är klart medlokalen de lovats.
Månadsmötet beslöt anslå 5 000 kr till Casa Minunata som betyder ”Underbart hem” och är en skola i Rumänien för barn med särskilda behov och byggts av Nordens Lionsklubbar på svenskt initiativ och där undervisningen genomsyras av svensk förskolepedagogik och specialpedagogik och fungerar som modellskola i Rumänien
Från Håkan Moberg har kommit ett antal fina bilder visande hur senaste penningbidraget använts.
Christinehamn Bowlingklubb beviljades ett bidrag på 5 000 kronor, som öronmärks till klubbens ungdomsverksamhet och verksamhet med människor med funktionsnedsättning. DG Ingemar Karlsson berättade mycket inlevelsefullt bl.a. om hur sommarens omfattade skogsbrand resulterat i att distriktet hade bistått med 100 000 kronor, som delats ut före jul till privatpersoner som drabbats hårt av branden bl.a. 25 000 kr till en svårt brännskadad ung lastbilschaufför med små barn.  Han talade också om den nya aktiviteten ”Bli vän med lions” och hur låga Lions administrationskostnader är tack vare idéellt arbete. Ett fint exempel är Lions Cancerforskningsfond (LCFF) som över 30 år endast haft omkostnader på 2,1%.
Gunnar Karlsson

DG Ingemar Karlsson          FOTO:Gunnar Karlsson
håller anförande
..................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 627
Månadsmöte 627 med Lions Club öppnades av LP Lars Bergström, som hälsade välkommen och överlämnade ordet till ”Nattvandrarrepresentanterna” Susanne Waerme, Felicia Jerlström och Kimmie Åhlen, som berättade om deras verksamhet
bland ungdomar upp till 18 år i Kristinehamn.
Loppmarknaden har åter öppnat och går bra.
Tältgeneralen Björn Åström berättar att 200 tält kommit med container till Göteborg för vidare transport till Kristinehamn,
där packning väntar.
Det var premiär för tipspromenaden i söndags då 141 startkort löstes. Anders Hall hade för Villastadens IF sålt korv vid målet
vid Picassouddens Café. Webbmaster vill ha in även frågorna för publicering på hemsidan.
Påskträdsgeneralen Björn Åström uppmanar till fortsatt spaning efter lämpliga björkslymarker.
Beslutas att även de privata äldreboendena, Broängen och Tapiren ska erbjudas pussel till ett värde av ca 4 000 kronor
Från Håkan Moberg hade kommit ett mail med redogörelse för hur det senaste penningbidraget till skolan i Mae Toob hade
använts till matsalen för de mindre barnen, som nu kan äta utan att bli blöta eller gå till annan byggnad. Lionklubben i
Kristinehamn har nu ett eget rum där. Kallt på natten och varmt på dagen gör att förkylningar grasserar i december i
norra Thailand. Ytterligare bidrag kan göra nytta.
Av Distriktguvernörens nyhetsbrev framgick bl.a. att Lions distrikt 101-b delat ut 82 000 kronor till 17 familjer för personliga
förluster vid den stora skogsbranden i Västmanland. Lions Cancerforskningsfond (LCFF) har, bl.a. genom minnesbrev,
från Kristinehamn fått 8 330 kronor sedan 1/7 2014. Genom donation hade 500 000 kronor kommit in genom Lions Club
i Arvika.
Från Synsam hämtas tre kartonger begagnade glasögon, som kommer att vidarebefordras till lionklubben Almen i Karlstad
för tvättning innan de skickas vidare ut i världen.
Genom pilkastning avgörs att vinnande jultjuga har nummer 886 och är såld i  Församlingshemmets Café.
Innehavaren av denna jultjuga vinner alltså den av Margaretha Larsson skänkta originalakvarellen av Björklundsgården.
    
Nattvandrarna  Susanne Waerme, Felicia Jerlström och Kimmie Åhlen
berättar om sin verksamhet.          
FOTO: Lions/G.Karlsson
..........................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 626
Månadsmöte 626 med Lions Club öppnades av president Lars Bergström i W6-lokalen.
Jens Svedell togs in som ny medlem. Fadder är Lars Bergström.
Försäljningen av jultjugan tycks flyta på bra och försäljningen i butiker verkar också gå bra,
liksom luciaaktiviteten där årets lusseröstning inbringat rekordbelopp.
Luciakröningen hade varit en fin högtid, som förgyllts av musikstipendiaten Emelie Sjöströms
 vackra vibrafonsolo. Kollekten uppgick till 4692 kronor.
Beträffande loppmarknaden har försäljningen gått mycket bra.
Tältgeneralen Björn Åström meddelar att 200 tält är på väg och packning väntar.
Tipspromenaderna börjar söndag 11 januari.
En bidragsansökan hade inkommit från ”Nattvandrarna” och den behandlas vidare vid januarimötet
då en representant inbjuds till mötet.
Vidare noterades att 150 000 USD hade gått från Sverige till LCIF (Lions internationella hjälpfond) för
bekämpning av ebolaepidemin. Sveriges lions är därmed den tredje största givaren i världen till fonden.
Lions med partner och inbjudna gäster samlades efter mötet till luciasamkväm med ett vackert och
stämningsfullt luciatåg. Särskilt uppmärksammade och tackade president Lars Bergström Margaretha Larsson
för den vackra akvarellen av Björklundsgården, som hon skänkt och som är underlag för årets jultjuga och
också vinst i lotteriet.


President Lars Bergström fäster lionnålen på Jens FOTO: Lions/G. Karlsson
Svedell
.....................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 625
LIONS MÅNADSMÖTE 625 öppnades av 1:e vice LP Björn Åström. Inger Ingman togs in som ny lionmedlem.
Lion Lars-Erik Olsson fick utmärkelse för 55 års medlemskap,
Gunnar Kållberg för 30 år och Roland Thomas för 10 år.
Lion Peter Jacobsson presenterade en idé från Norge och som presenterats på zon-mötet i Sunne.
Den heter ”Bli vän med Lions” och innebär att lionvänner betalar 100 kronor för
”En spruta ett liv” som innebär mässlingsvaccination av barn och får via lämnad mailadress (frivilligt) information om Lions hjälparbete. Kampanjen ingår i Lions hundraårsjubileum och målet är att rädda 100 miljoner liv. Varje hundralapp räddar 28 barns liv.
Sammankallande Erik Dahlander i jultjugekommittén presenterade och delade ut till försäljning årets jultjuga, som i svartvitt återger en akvarell av Björklundsgården gjord och skänkt av Margarehta Larsson. Akvarellen, som blir vinst i jultjugelotteriet, ställs ut på Turistbyrån. Beslutades att som ”förskott” betala ut 16 000 + 2 000 kronor till diakonerna och Gardeniusfonden för att möjliggöra utdelningar före jul.
Luciaamiralen Peter Jacobsson meddelar att det omfattande planerings- och förberedelsearbetet inför luciafiradet framskrider.

Loppmarknadesgeneral Erik Dahlander berättar att försäljningen gått mycket bra.

Sammankallande i Lions kulturkommitté Gunnar Karlsson meddelar att årets mottagare av musikstipendiet till ungdom är slagverkaren och kompositören Emelie Sjöström, som har en imponerande meritlista. Stipendiesumman beslutades bli 7 000 kronor.
Tältgeneralen Björn Åström meddelar att alla tält är utskickade. 200 nya tält är beställda av Katastrofkommittén och kommer så småningom hit för packning. Lion Torbjörn Andersson delar ut bemanningslista för tipspromenaden.
Kiwanis slutar med korvförsäljningen och troligen kommer ”Villastaden” att ta över.
Klubben fattade tidigare beslut om att i stället för att bidra med pengar till arbetet med asylsökande bidra med konkreta saker.

Från Naeimy Blycher hade inkommit en förteckning över lämpliga saker att bidra med. Beslöts att på lämpligt sätt bidra enligt denna lista. Enligt uppgift hade de 8000 kronor FC Kristinehamn beviljats hunnit användas till kostnader för deltagande i fotbollscuper och inte hamnat hos konkursförvaltaren.

Faddern Peter Jakobsson fäster Lionsmärket på Inger Ingman.
FOTO: Gunnar Kållberg
...............................................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 624
Månadsmöte 624 med Lion Club öppnades av presidenten Lars Bergström, som hälsade välkommen. Lördagen 4 oktober såldes

för nästan 14 000 kronor, som gick till Världensbarninsamlingen
Jacob Burhöi, som fick Lions  musikstipendium 2009, ger en pianokonsert i församlingshemmet 26 oktober. Årets stipendiat är

utsedd och presenteras på novembermötet.

Den 27 oktober kommer Lions Internationelle President australiensaren Joe Preston hit. Han vill se tältaktiviteten. Det blir samma

program som vid studiebesöket i våras. Stort!

Spaning efter lämpliga björkar till Påskträdsaktiviteten fortsätter.
Lion Peter Jakobsson meddelar att det hade funkat bra med Lions morgontidiga engagemang vid dagens marknad. 

Månadsmötet beslutar enl. styrelsen förslag att LK Gunnar Kållberg skickar inca 14 000 kronor enligt distriktets verksamhetsplanen

för olika gemensamma lionaktiviteter

Efter revisorernas berättelse beslutade månadsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående arbetsår.

Världensbarninsamlingen redovisas av insamlingsledare Peter Jakobsson.

Bössinsamlingen hade givit 8.223 kronor och loppisförsäljningen för lions del 4.637kronor vilket ger 12.860 kronor, som är något

mindre än förra året. Diskuterades att ev. inskränka bössinsamlingen till en helg

Beslutades att genom förmedling av “Lions damer” bidra med 2 400 kronor till Lions distriktsprojekt Flickskola i Nepal, där sedan

starten år  2007, 260 flickor genomgått en ettårig utbildning till sömmerskor vari även baskunskaper i olika ämnen och egen

symaskin ingår. Flickorna har klarat sig bra och undgått att hamna i prostitution.
......................................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 623
Månadsmöte 623 med Lions Club öppnades av presidenten Lars Bergström, som hälsade hjärtligt välkommen till det nya arbetsåret och hoppades att det skulle bli lika bra som det förra.
Det hade varit enormt många besökare den första loppisdagen och man hade sålt för mer
än under Storloppisdagen.
2009 års musikstipendiater hade givit en mycket fin pianokonsert på kyrkans jubilerande
flygel. Jacob Burhöi har nu studerat fem år på Musikkonservatoriet i Oslo och Marcus
Gunnarsson har efter tre år på Musikhögskolan i Örebro bedrivit diplomstudier för
professor Hans Pålsson i Malmö
Tältgeneral Björn Åström meddelar att magasinet nu är tomt efter att alla kvarvarande tält gått till Irak. Sammanlagt har 1040 tält gått iväg. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hälsar att man är mycket tacksam för tälten, som Lions skänkt, liksom för packningen och nu speciellt för den snabba ompackningen, som blev nödvändig för flygtransporten.
Fotbollsklubben FC Kristinehamn  beviljades 8 000 kronor för deltagande i fotbollscuper.
Till Thailandskolan anslogs 5 000 kronor till skolmateriel. Som bidrag till rekreationsresa för en person med funktionsnedsättning med följeslagare anslogs 5000 kronor.
Flera bra projekt bearbetas vidare.
Det blir insamling för Världens Barn 26/9 och 27/9 samt 3/10 och 4/10.
Insamling sker som tidigare av Lions utanför Systemet fredag em. och lördag och vid loppis.
Slutligen redovisades att Lions Cancerforskningsfond (LCFF) under 2013/14 fått in 13 325 kronor från Kristinehamn varav 7 525 kronor
genom minnesbrev.

Återkoppling från 2009 till 2014
Jacob Burhöi och Marcus Gunnarsson, som båda två blev 2009 års mottagare av musikstipendiet för ungdom hade i augusti en mycket fin konsert på kyrkans jubilerande flygel. Jacob har nu studerat fem år på Musikkonservatoriet i Oslo och Marcus har efter tre år på Musikhögskolan i Örebro bedrivit diplomstudier för professor Hans Pålsson i Malmö. Båda var 2009 mycket duktiga och det var mycket roligt att konstatera hur bra de har utvecklats vidare!


...............................................................................................................................................................................................................

 

 

 


MÖTE 622
Vid arbetsårets avslutningsmöte 622 med Lions Club meddelade loppmarknadsgeneralen Erik Dahlander att aktiviteten gått bra och

är klar för säsongen och han tackade alla som medverkat. Storloppis hade inbringat nästan 42 000 kronor och även i år blir utdelningen

75 000 kronor till vardera Lions Club, KFUM och Simsporten för hela verksamhetsåret .

Glädjande är att sorterat överskottsmaterial från Storloppis har kunnat köras och lämnas på återvinningsstationen utan kostnader tack var tillmötesgående från Expressfrakt med lastbil, som körts av lion Björn Åström.

Många tog upp att det i verkligheten inte fungerade alls bra, när man i möbelförsäljningen efter 12.30 lät de som önskade, få ta med sig kvarblivna möbler utan kostnad. Beslutet som togs i den gemensamma kommittén var rätt tänkt. Det skulle bli mindre att frakta bort och saker skulle komma till bättre nytta, men utformningen måste bli annorlunda.
Påskträdsgeneralen Björn Åström efterlyser färska björkar till nästa års påskträdsaktivitet.
Månadsmötet beslöt att, förutom redan valda, välja följande styrelsemedlemmar: 1:e  vicepresident Björn Åström, 2:e vice president Peter Jakobsson, past president Christer Alfredsson, klubbmästare Lars-Gunnar Roslund, vice klubbmästare Erik Dahlander, tailtwister Torbjörn Andersson, direktorer Lennart Johansson och Stig Johansson.

Beslöts att styrelsen får mandat att under sommaren undersöka intresset för och även genomföra ett par intressanta lokala projekt om kostnaderna bedöms bli rimliga.

..............................................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 621
Månadsmötet 621 med Lions Club öppnades av Presidenten Christer Alfredsson. Lion Bengt Nilsson, som är projektansvarig på RainPower gav en synnerligen intressant bild av företaget och dess produkter och i synnerhet den påfrestande turbulens, som uppstod när Andritz lade ner i Kristinehamn och RainPower etablerade sig här.
Loppmarknadsgeneral Erik Dahlander har planerat och fördelat uppgifter inför storloppis 24 maj. IFK Handboll hjälper till med att bära ut prylar och bevakar under natten. Det finns mycket prylar och tyvärr lämnas också en hel del skräp.
Studiebesöket av KaSondra Byrd från LCIF samt några lionsbefattningshavare och redaktör Maud Norell från tidningen The Lion hade varit mycket lyckat och till allas belåtenhet meddelade tältgeneralen Björn Åström.
Tipspromenadaktiviteten är avslutad och tre trisslotter är inte uthämtade meddelar sammankallande Torbjörn Andersson
Påskträdsaktiviteten är avklarad för i år och betalningar har kommit in berättar sammankallande Björn Åström
Resultatrapport från Lions CancerForskningFond (LCFF) redovisades. 6 675 kronor hade hittills under arbetsåret kommit in genom minnesbrev och klubben hade dessutom satt in 4 800 kronor
Beslutades att 5 000 kronor anslås till Sjöräddningssällskapet. Möjligheten att få använda Sjöräddningens lokal är helt avgörande för att kunna genomföra Tipspromenadsaktiviten.
.................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 620
LIONKVÄLLEN började med ett synnerligen intressant studiebesök på Scana Macining under lion Lennart Johanssons mycket sakkunniga ledning. Han har sedan ungdomen varit anställd där. Efter återsamling till lionlokalen vidtog själva månadsmöte 620, som öppnades av LP Christer Alfredsson.
Loppmarknaden går som vanligt bra. Det vid uppackning gjorda fyndet av utländska och gamla svenska pengar hade växlats in av ZO Peter Jakobsson och slutligen inbringat 890 kronor, som går in i loppiskassan. Lördagsloppisen pågår t.o.m. 26 april.
Lions Club deltar vid utdelning av marknadsplatser längs Kungsgatan vid ”vårmarken” enl. beslut och överenskommelse med kommunen .
Ett katastroftält sätts upp vid ”Nilles” under ”vårmarken”, där förstoringar av Lionaffischer  sätts upp och på en laptop eller TV visas bilder från olika lionaktiviteter.
Sammankallande lion Torbjörn meddelar att tipspromenadaktiviteten går som tåget.
Påskträdsgeneralen berättar att  avverkning, fjädring och slutligen uppsättning av påskträden är klar och de pryder Södra Torget ,
Kungsgatan och affärsentréer.
Karateklubben hade ansökt om bidrag till ungdomar vid träningsdag 24 maj.  Månadsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att anslå 2000 kronor.
.............................................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 619
Vid månadsmöte 619med Lions Club beskrev lion Håkan Moberg, nyss hemkommen från Thailand, hur penninggåvan till Mae Toob school, mottagits, olika inköp som gjorts, bl.a. idrottskläder och inköp av skolmateriel, som ska göras när lovet är slut. Tackbrev,
mottagningcertifikat och foton överlämnades. Skolan ska byggas ut  p.g.a. att skolan i grannbyn läggs ner. Till mycket stor del beror utbyggnaden på den upprustning, som skett tack vare bidragen, som kommit från Lions Club i Kristinehamn.
Enligt loppmarknadsgeneral Erik Dahlander går det som vanligt bra, även om det inte finns så många prylar till försäljning.
Tältgeneralen Björn Åström meddelar att Lions hjälpkommitté hade haft seminarium i Kristinehamn och därvid fredagen 7 mars besökt MSB:s förråd och de 700 tält som vi packat och finns lagrade där för att vid behov skickas ut till katastrofområden. På lördagen hade man besökt Loppmarknaden och loppmarknadsgeneral Erik Dahlander hade serverat kaffe. Hjälpkommitten med Thorstensson i spetsen hade uttryckt sin stora tillfredsställelse med  besöket i Kristinehamn i alla avseenden

Med bättre väder ökar antalet tipspromenaddeltagare och i söndags hade 185 deltagit och uppmärksammats med ett reportage i NKP.
Påskträdsgeneralen Björn Åström meddelar att björkar kommer att samlas in för att ”fjädras ” och sättas upp. Maxi sponsrar med 2000
fjädrar och Omtänksamma Kristinehamn betalar 4500 kronor.
Kommittén hoppas också på att kunna sälja påskträd till näringsidkare.
LP Christer Alfredsson som varit i Deje hälsade därifrån att zonbidraget till Deje Simsällskaps handikappsimresor var mycket uppskattat.
Ansökan från Musikskolan om bidrag på 5000 kronor för elevorkesters deltagande i musikfestival i Västerås beviljades.
Likaså beslutades att ge bidrag med ansökta 2000 (Två tusen) kronor motsv. kostnader för båthyra och fiskekort till Kristinehamns Hockeyteams sommarläger i Lundsberg 201
För 2014-215 valdes till president Lars Bergström, medlemsordförande Peter Jakobsson, kassör Gunnar Kållberg och sekreterare Gunnar Karlsson
Beslutades att vi vid vårmarknaden prövar på att ställa upp och ansvara för platsanvisning m.m. för Kungsgatan från NKP till parkeringen
vid Lyran och ett  katastroftält med information om Lions  m.m. ställs upp.
...........................................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 618
Vid månadsmöte 618 berättade. kommittésammankallande Lars Bergström om turerna runt vinnande jultjuga som skickats till
 Åsa Svanström.
Luciaamiralen Peter Jakobsson presenterade en skriftlig redogörelse för aktiviteten, som varit mycket lyckad, men behållningen
hade blivit mindre är förra året.
Loppisgeneralen Erik Dahlander tycker att det fortfarande går bra. Lion Björn Åström överlämnar 3 000 kronor, som man fått in vid
direktförsäljning av ett bohag som skänkts. Mötet beslutar att man på ZO Peter Jakobssons förslag tittar över och reparerar bord
o.dyl. före storloppis 24 maj.
Tältgeneralen Björn Åström meddelar att 200 tält har lossats i dag och packningen börjar på måndag kl 9.00. Packningen måste
vara klart innan månadens slut p.g.a.
ZO Peter Jakobsson har resonerat med energirådgivaren och man ska gemensamt undersöka bästa energianvändning i lionlokalen.
Sammankallande i tipspromenadkommittén  Torbjörn Andersson meddelar att det går bra men p.g.a. OS och mycket dåligt väder gick
endast 82 personer i söndags.
Påskträdsgeneralen Björn Åström meddelar att det drar ihop sig. Överenskommelse har träffats med Susanne Forsberg i
Omtänksamma Kristinehamn om uppsättning av Påskträd längs Kungsgatan och S:a Torget. Fred. 11 april sätts påskträden ut.
Enligt styrelsebeslut har 500 kronor satts in på lionlegenden och mycket uppskattade förre världslionpresidenten Sten Åkestams
minnesfond
En zonaktivitet är resebidrag med 2000 per klubb till Deje Simsällskap för deltagande
I handikappsimtävlingar initierade av Anders Ohlsson.
"Nybblehälsan" hade ansökt om 923 kronor till en "Trampa bentränare". Styrelsen hade beslutat anslå 1000 kronor, som överlämnades
vid invigningen .
Peter Jakobsson berättar bl.a. om Lions deltagande i Percy Barneviks projekt "Hand i Hand". Barnevik ställer upp med lika mycket som
vi samlar in och mötet beslutar att klubben enligt förslag anslår 20 kronor per medlem Han meddelar också att Lions Cancerforskningsfond,
sedan 1 juli 2013 för vår klubb fått in 10 675 kronor varav 6 375 kronor genom minnesbrev och resten från vår klubb sedan 1 juli 2013.
Efter mötet visar lion Kjell Andersson bilder och berättar mycket intressant om en studieresa till Turkiet, där flera lions deltog.
........................................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 617
Vid Lions Clubs månadsmötet 617 drogs vinnande jultjugenummer som blev 507 och var såld hos Rosenbergs. Sammanlagt hade
försäljning skett för 17 640 kronor.
Ekonomisk redovisning och utvärdering av luciaaktiviteten sker nästa månadsmöte. Aktiviteten hade även i år genomförts värdigt och fint. Avtackningssamlingen i lionlokalen hade varit uppskattad. .
Loppis startar igen på lördag.11/1.
Sammankallande i IR-kommittén Björn Åström meddelar att Lions hjälpkommitté har seminarium här fred. 7 och lörd. 8:e mars. Fredagen ägnas åt MSB och tälthanteringen. Lördagen vill man bl.a. se vår Loppis och hur vi har det. Inget nytt på tältfronten.
Tipspromenaderna startar söndag 12 januari.
Sammankallande i Påskträdskommittén Björn Åström meddelar att Påskträden skall vara uppsatta torsdag 17 april om överenskommelse om ersättning träffas med Susanne Forsberg i Omtänksamma Kristinehamn. Björkar tas på lion Kjell Anderssons mark i en kraftledningsgata.
Ny lagstiftning kommer sannolikt att komplicera bl.a. loppisförsäljningen.
Lions Club i Sundsvall hade i år tagit fram och framgångsrikt sålt en jultjuga lik vår.
Lion Håkan Moberg hade ansökt om 7500 kr att ta med till Mae Toob (Thailandskolan).

Med övervägande majoritet beslutade mötet anslå 5000 kronor ur aktivitetsmedel.

Lussebössan i Ölme diversehandel innehöll vid tömningen 687 kronor. Springan att stoppapengar i är för smal.
Lion Dan Alatalo vidgar den i sin verkstad.

Mötet beslöt att summan, som ska överlämnas till Sjöräddningen beslutas och betalas ut när Tipspromenadaktiviteten
är slut.
Lion Bengt Nilsson meddelar att mjukisdjuret Sticke, som säljs till förmån för Barndiabetesfonden och som bl.a
ambulansen ger till barn i traumatiska situationer är uppskattad och efterfrågad, men f.n. slut.
Lion Bengt får månadsmötets uppdrag att beställa hem flera.
..............................................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 616
Vid månadsmöte 616 med Lions Club meddelade jultjugesammankallande  Lars Bergström att försäljningen går bra. Även Loppmarknaden har gått mycket bra under hösten och har nu stängt till efter nyår.
Ida Staake, som var årets kulturstipendiat framförde vid luciakröningen, mycket fint, en egen sång till eget gitarrackompanjemang
och fick publikens uppskattning.
Tältgeneralen Björn Åström berättar att endast 50 tält har gått iväg till Filipinerna. P.g.a transportproblem har 30 lådor förts tillbaka
från Örebro till Kristinehamn. 200 nya tält är beställda och kommer att kräva packning inom kort.
Inför tipspromenaden är det klart för start söndag 12 januari.
Från Lions Cancerforskningsfond (LCFF) rapporterades att klubben sedan 1 juli 2013 bidragit med 3800 kronor och genom
minnesbrev hade 3500 kronor kommit in.
Efter mötet samlades Lions med partner och inbjudna gäster till luciasamkväm med ett skönsjungande premiärframträdande av luciatåget, ett välsmakande julbord och zonordf. Peter Jakobsson delade, med en hälsning från distriktsguvernören, ut Chevronutmärkelser för långvarigt medlemskap till Lars Bergström (10 år), Lars-Gunnar Persson (25 år), Dan Linné (25 år ej närv.),
Lars-Göran Skoting (35 år ej närv.), Gunnar Karlsson (35 år) och Leif Johansson (40 år ej närv.)


Lucia med tärnor uppträder                              Foto: LIONS/Gunnar Karlsson
....................................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 615
Före månadsmöte 615 med Lions Club genomfördes ett synnerligen intressant studiebesök på Västanås gård, där man bedriver en högteknologisk datastyrd kravmärkt ekologisk mjölkproduktion med kor, som verkar må väldigt bra liksom människorna som sköter driften.
Återkomna till lionlokalen öppnades  själva mötet av presidenten  Christer Alfredsson. Lennart Johansson togs in som ny medlem och hälsades välkommen med en stor applåd. Fadder är Erik Dahlander. och Lars-Gunnar Persson läste Lions etik och Lions syften.  
Lion Erik Dahlander delade ut de fina jultjugorna. Kommittén beslutades få ett tillfälligt lån från aktivitetsmedel på 17 000 kronor för att före jul kunna dela ut medel till kyrkans diakoner (15000 kr) och Gardeniusfonden (2000).
Evert Lundbergs originaltavlan, som blir vinst, kan ses på Turistbyrån.
Luciaaktiviteten framskrider  väl och uppdykande problem löser sig.
Loppis går fortsatt bra.
Sammankallande i Lions kulturkommitté Gunnar Karlsson presenterade årets stipendiat, som heter Ida Staake och sjunger, spelar gitarr, komponerar och skriver egna låtar. Stipendiesumman beslutades bli 6 000 kronor.
Tältgeneralen Björn Åström låter hälsa att 150 tält har gått till Filipinerna, där ett tropisk oväder har ställt till en enorm förödelse.
Revisor Bengt Nilsson läste upp revisionsberättelsen. Den rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet vilket också blev månadsmötets beslut.
Insamlingsansvarige  Peter Jakobsson hade gjort en sammanställning av insamlingen för Världens barn. Den visade att den gett sammanlagt 12 035 kronor Bra! Loppiskassan 12647 kronor lördag 12/9 skickade Simsporten, KFUM och Lions också till Världens barn .
            
FOTO: Gunnar Kållberg                                                                                                          Robotmjölkning på Västanås gård                   
Lennart Johansson tas in som ny medlem     
av faddern Erik Dahlander och president Christer
Alfredsson
......................................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 614
Mötet 614 med Lions Club öppnades av LP Christer Alfredsson. Håkan Moberg, som hade firat sin 60-årsdag i Mae Toob i Thailand
hyllades nu och förärades den traditionella lionstatyetten. Han berättade senare om den trevliga festen som anordnades tillsammans med lokalbefolkningen.
Sammankallande lion Lars Bergström berättade att Evert Lundbergs fina tavla är under tryckning till jultjuga.
Luciageneralen Peter Jakobsson meddelar att förberedelser och aktiviteter för luciafirandet framskrider planenligt.
Loppisgeneral Erik Dahlander tycker att försäljningen hittills gått bra Årets musikstipendiat skall utses och presenteras på novembermånadsmötet. Uppmanades samtliga att fundera på lämplig stipendiat och meddela förslag till kommittén.
Tältgeneralen Björn Åström berättar att 200 tält har kommit och 180 har packats av lions. Alla tält är numera av samma typ.
Kassarapporten presenterades skriftligt och kommenterades av Gunnar Kållberg. Månadsmötet beslutade enligt LK Gunnar Kållbergs och styrelsens förslag att inbetalning av 9 350 kronor skulle ske enligt verksamhetsplanen till gemensamma lionaktiviteter som t.ex. katastrofberedskapen, ungdomsläger o.dyl.
En inbjudan från Lions Cancerforskningsfond till temakväll i Uppsala universitet om Cancerforskning föredrogs.


Håkan tillsammans med lokalbefolkningen
.............................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 613
Lions Club inledde arbetsåret med månadsmöte 613.
Den av Evert Lundberg skänkta tavlan till Jultjugan förevisades och gillades.
Luciageneralen Peter Jakobsson meddelar att två beställningar på luciaframträdanden redan kommit in. Erik Dahlander är nu loppisgeneral och han biträds av Lars-Gunnar Roslund, som var ansvarig tidigare. Förra lördagen, som var första loppislördagen hade gått mycket bra .Ett möte hade hållits med Simsporten och KFUM. En pärm med regler för loppisverksamheten är under utarbetande. Tältgeneralen Björn Åström meddelar att 200 tält har lastats ur och väntar på packning. Beslutades enligt styrelsens förslag att Lions deltar i insamlingen för Världens barn även i år. Vi åtar oss att stå på Lyrantorget. Insamlingen sker 4-5 oktober och helgen därefter.
ZO (Zonordf.) Peter Jakobsson redogjorde för besöket i Bodaborg i Karlskoga av ungdomlägersdeltagare och att man även gjort ett också mycket uppskattat besök på Nobelmuséet. Det hade inte passat att lämna över pengarna till “Bryggan” vid konserten vid Ölme diversehandel till förmån för organisationen, men pengarna,10 000 kronor var inbetalade.
....................................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 612

Månadsmöte 612 med Lions Club öppnades av LP Christer Alfredsson som redan hälsat alla deltagare välkomna.
Avslutningsfesten som p.g.a. nyligen genomförd 60-jubilemsfest genomfördes i mindre skala än traditionsenligt,
inleddes med mingel tillsammans med partners.
Lion Håkan Moberg visade upp den originaltavla med skärgårdsmotiv, som Evert Lundberg välvilligt skänkt och som kommer att pryda årets jultjuga .Den kommer att lottas ut vid jultjugeförsäljningen.
Storloppisförsäljningen uppgick till 35 229 kronor . Under nästa arbetsår kommer lion Erik Dahlander att vara Loppisgeneral och Lars-Gunnar Roslund kommer att verka som mentor. Ett stort problem är att osäljbara saker t.ex. trasiga möbler dumpas utanför loppis.
ZO Peter Jakobsson redogjorde för möte man haft med kommunen angående loppisladan och lionslokalen.
Kommunen är mycket positiv till såväl verksamheten som skötseln av huset och kommer att kalla till nästa möte och villkoren kommer att diskuteras.
ZO Peter Jakobsson meddelar att DG (Distriktsguvernör) Agneta Andersson vid 60 årsjubiléet sagt sig vara mycket nöjd och imponerad av att klubben bidragit med 50 000 kronor till Barndiabetesfonden via Röda fjädern.
Månadsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att anslå 2 500 kronor till kylskåp i Thaiandskolan i Mae Toob.
Redovisning från LCFF.(Lions Cancerforkningsfond) visar att 4600 kronor via Minnesbrev tom maj kommit in i Kristinehamn.
En 60-årsgratulation genom LCFF hade kommit från LC Degerfors.
ZO Peter Jakobsson redogjorde, efter inspiration från LC Almen i Karlstad, för "BRYGGAN" i Karlstad, vars syfte är att bedriva verksamhet, som stödjer och hjälper barn vars ena eller båda föräldrar är/har varit föremål för kriminalvård (frihetsberövade).
Månadsmötet beslöt anslå 10 000 kronor, som överlämnas vid den konsert, som kommer att anordnas 10 juli vid Ölme diversehandel. Konsertturnén sker till förmån för "BRYGGAN".
Månadsmötet beslöt anslå 1 500 kronor till verksamheten vid Hembygdsgården.
Peter Jakobsson fick utmärkelse för 5-årigt medlemskap i Lions Club och icke närvarande Lars Bergström och Roland Thomas fick utmärkelse för 10-årigt medlemskap.
Internationelle presidentens retentionskampanj 2011-2012 hade varit framgångsrik och dåvarande LP Peter Jakobsson mottog utmärkelse för detta.
......................................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 611
Månadsmöte 611 med Lions Club öppnades av presidenten Christer Alfredsson och han överlämnade ordet till planeringschefen på Tekniska förvaltningen, Ingrid Jarnefelt, som redogjorde för ombyggnadsarbetena vid loppisladan och Nedre station.
Hon gav en mycket givande och positiv beskrivning samt gav tillfredställande svar på de frågor som kom upp.
Loppisgeneralen Lars-Gunnar Roslund meddelar att sista lördagsförsäljningen var i lördags. 
Storloppis är den 25 maj och annons har införts i NKP.
IFK Handboll är vidtalade att sköta bevakningen under natten till lördagen. Elever vid KPS  kommer att bära ut prylar på fredagseftermiddagen.
Av befintligt tältmateriel har man kunnat få ihop fem kompletta tält  för kommande behov.
Inomhusmålning i förstugan i lionlokalen samt fönstermålning i lokalen återupptas liksom Passagens utvändiga målning av
loppisladan.
Webbansvarige Gunnar Kållberg har lagt in Brita Olssons sammanfatttning om ”Lions damer” på hemsidan.
Damklubben har alltsedan klubbens start varit mycket aktiv och bl.a. deltagit och ställt upp vid klubbens aktiviteter t.ex. loppisförsäljningen och tipspromenaderna, vilket varit synnerligen värdefullt
Månadsmötet beslutades att 50 000 kronor sätts in till Barndiabetesfondens konto och vi klarar då målsättningen för Lions  nationella Rödafjädern- insamling i år, som är 13 milj. kronor vilket blir 1 150 kronor per klubbmedlem.
Bössinsamlingarna har gett 2 819 + 2 924 kronor och tillsammans med intäkterna från Tipspromenader når vi den summan.
Barndiabetesfondens symbol mjukisdjuret ”Sticke” har köpts in och finns t.ex. i ambulanser och hos Sjöräddningen och kommer
väl till pass när barn hamnar i traumatiska situationer.
Klubbens 60-årsjubileum firas 1 jun.
.......................................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 610
Månadsmöte 610 med Lions Club öppnades av president Christer Alfredsson. Loppmarknadsgeneralen Lars–Gunnar Roslund berättade att man även i lördag hade sålt bra.
Slut(stor)loppis blir den 25 maj.
Lions Club i Kristinehamn har ju sedan gammalt en damklubb vars medlemmar aktivt deltar i lionsarbetet. Hur damklubbens aktiviteter kan tas upp på hemsidan ska diskuteras.
Tipspromenadaktiviteten är avslutad och den har gett ett bra resultat.
Påskträdsgeneralen Björn Åström hälsar från Susanne Forsberg i Omtänksamma Kristinehamn. De var mycket nöjda med uppsättningen av påskträden längs Kungsgatan och aktiviteten uppskattades av Kristinehamnarna.
Skriftligt tack och muntligt tack hade lion Håkan Moberg med sig efter 5 veckor med Baan Mae Toob School i Thailand .
De pengar han hade med sig från Lions Club i Kristinehamn har gått till klinkergolv och allmän upprustning av lärarmatsalen. Detta betyder att den materiella upprustningen och renoveringen av skolan är slutförd med mycket gott resultat och skolan är mycket nöjd och tacksam.
Ev. bidrag i framtiden, när nu renoveringen, som innebär att skolan är fräsch och snygg, är klar, bör gå till förbrukningsmateriel utöver de 80 kronor per år, som lokal skolstyrelse anslår för varje elev.
Två stycken volontärer (frivilliga) har varit med några månader vilket varit mycket positivt såväl för skolans, som för de två volontärernas egen del. Bl.a. föreslår lion Håkan att en volontär till hösten inbjuds för att berätta om sina erfarenheter. Detta projekt är ett fint exempel på att satsade pengar hamnar och gör nytta genom att Lions Club på olika sätt ser till att pengarna hamnar på rätt ställe.
Röda fjädern- insamlingen hade via olika bössinsamlingar hittills gett 5 410 kronor.

.................................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 609
Mötet 609 med Lions Club Kristinehamn öppnades av president Christer Alfredsson.
Arve Meyer Lie, som tidigare varit lionmedlem i Norge togs in som ny medlem.
Ornitologen Ulf T Carlsson höll ett mycket intressant och uppskattat föredrag: ”Att vara fågelskådare-sett ur mitt perspektiv”. Ulf är inte i första hand intresserad av att se så många fågelarter som möjligt, utan har genom långvariga, regelbundna och omsorgsfulla
inventeringar möjlighet att påvisa förändringar i fågelfaunans sammansättning och fundera över orsakerna därtill.
En kartskiss, som gick runt, visade hur kommunen har tänkt sig att gör om och snygga till omgivningen runt Loppisladan.
Det såg bra ut
Påskträdskommittén meddelar att björkar hämtas, ett stort antal påskfjädrar kommer att sättas fast i dem och ”påskträden ” kommer att sättas ut bl.a. längs Kungsgatan och vid en del affärer under v.12. Det blir ett omfattande arbete, som det blir intressant att se resultatet av.
En ansökan från två elever i åk 3 på Teknikprogrammet på Brogårdsgymnasiet om bidrag till praktikveckor i Tyskland avslogs med hänvisning till tidigare fattat principbeslut om att inte ge bidrag till aktiviteter, som sker inom skolans ram.
Till styrelse för 2013-2014 omvaldes som president  Christer Alfredsson, kassör  Gunnar Kållberg, sekreterare Gunnar Karlsson och medlemsordförande Marianne Blom.
 

Lion Peter läser Lions Etik och syften för nya medlemmen Arve President Christer överlämnar Lionmärke till Arve Foto: G. Kållberg 

 

Ulf berättar om att vara "fågelskådare ur hans perspektiv"
 

......................................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 608
Möte 608 med Lions Club Kristinehamn öppnades av LP Christer Alfredsson, varefter Nancy Edlund gav en intressant information om RIA .
Årets jultjugetavla har av hämtats på NKP av vinnaren
Luciageneral Peter Jakobsson presenterade en slutredovisning. Aktiviteten har gått mycket bra. Det blir en del förändringar till nästa år, bl.a.ska införskaffas en ny luciakrona med möjlighet att använda batteridrivna led-ljus vid lussningarna för att lucia ska slippa besvärligt stearin i håret. Vid kröningen i kyrkan blir det fortfarande levande ljus.
Loppis fungerar fortfarande bra.
Lion Björn Åström i IR-kommittén (Internationella Relationer) meddelar att ca 400 tält, skänkta av Lions Club, bl.a. till Syrien väntar nu på att bli packade av lionmedlemmar. Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) står nu som arbetsgivare med arbetsgivaransvar, vilket innebär att flera formella krav måste tillgodoses.
Tipspromenaderna har hittills gått bra berättar sammankallande lion Torbjörn Andersson.
I Påskträdskommitén meddelar sammankallande lion Björn Åström att man haft möte med Susanne Forsberg i Omtänksamma Kristinehamn. Det blir en hel del arbete med att färdigställa påskträden. En glädjande nyhet är att ICA MAXI sponsrar med alla fjädrar och Pea Industriprodukter med buntband.
Nordens Lions har beslutat uppprätta en "projektkatalog för internationella projekt" och mötet beslöt att anmäla vårt engagemang i Mae Toob School i Thailand genom lion Håkan Moberg..
Info från Lions Clubs egen insamlingsprojekt "Röda Fjädern" som i år sker till förmån för Barndiabetesfonden kommenterades av zonordförande Peter Jakobsson. Vår insamling med bössor kommer att äga rum fredag 8 mars och lördag 9 mars.
Kassören Gunnar Kållberg hade enligt tidigare beslut och inskickade verifikationer betalat ut 5000 kr för resa och hotellvistelse för rörelsehindrads besök hos Socialstyrelsen i Stockholm.
..............................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 607
Mötet 607 med Lions Club öppnades av president Christer Alfredsson, som hälsade alla välkomna till första mötet 2013.
Alla som var med och ordnade med julavslutningen tackades med en "Big hand".
Jultjugedragning genomfördes och vinnande blev jultjuga nummer: 378. Lion Erik Dahlander meddelade att Evert Lundberg
skänkt ett av sina verk, som blir jultjuga 2013.
Lion Håkan Moberg berättar också att Britta och Evert Lundberg skänkt 1000 kr, som han tar med sig till Mae Toob School att
där delas ut som premier till elever. Lions Club tackar hjärtligt för gåvorna.
Klubben har skänkt ytterligare 7000 kronor för upprustning i skolan och nu har turen kommit till lärarkök/matsal.
Loppisgeneral Lars-Gunnar Roslund informerar om att loppisen börjar en vecka tidigare än planerat eftersom det kommit in så
mycket saker.
Tipspromenaderna drar i gång och Påskträdskommittén förhandlar om en ev. ny aktivitet.
Ett tack hade kommit från Deje simsällskap för bidrag till handikappsimning.
Klubben firar 60-årsjubileum i år och nu startar funderingar om hur det ska uppmärksammas.
........................................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 606
Möte 606 med Lions Club inleddes med sedvanligt mingel med partners och glögg. Mötet öppnades av LP Christer Alfredsson och Lars Andersson togs in som ny medlem. Fadder är ZO Peter Jakobsson, som också läste Lions etik och Lions syften..
Lion Ulla Kroon hade samlat ihop ett imponerade vinstbord till kvällens lotteri.
Lion Erik Dahlander meddelar att samtliga jultjugor ska vara redovisade senast före dragningen den 9 januari.
Luciageneralen Peter Jakobsson sammanfattade att Luciaflickorna hade varit mycket bra och att allting flutit på mycket bra.
Loppmarknaden har flutit på bra och har nu stängt till i januari.
Stipendieutdelningen till Philip Albinsson hade på alla sätt varit mycket bra.
Allt är klart inför tipspromenadaktiviteten 13 januari –24 mars.
En ansökan om bidrag på 7 000 kronor för upprustning av lärarmatsal, från rektor vid Mae Toob school (Thailand) genom lion Håkan Moberg beslutade mötet enligt styrelsen föreslag att tillstyrka.
När alla bänkat sig inför julbuffén, framträdde luciaföljet med sitt luciatåg och sångprogram, som var synnerligen vackert, välsjunget och uppskattat, och de tackades av luciageneralen Peter Jakobsson och president Christer Alfredsson med ros och sitt porträttfoto från NKP. Tärnorna fick dessutom en mycket vacker silverring från Smycka, skänkt av Roland Thomas, Kristinehamnsaktuellt. Karin Marcusson, som övat luciaflickorna blev vederbörligen tackad.
Zonordförande Peter Jakobsson överlämnade, med hälsning från internationelle Presidenten Wayne Madden, utmärkelse för 15-årigt medlemskap till Erik Dahlander. Icke närvarande Arnold Sandahl får utmärkelse för 40-årigt medlemskap och Christer Lundell för 20 år och Bengt Nilsson för 10 år. Jultjugekonstnären Ebbe Arpman tackade hjärtligt för att han och dottern blivit inbjudna.


FOTO: LIONS/ Gunnar Kållberg 
Nyintagne medlemmen Lars Andersson erhåller klubbmärke av
president Christer Alfredsson. Faddern Peter övervakar att det
går rätt till.
.................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 605
Månadsmöte 605 i Lions Club öppnades av president Christer Alfredsson. Mötet inleddes med att zonstipendiaten Gustaf Glaad berättade mycket trevligt om sitt deltagande i ett ungdomsläger i Canada och möten och upplevelser i anslutning till lägret. Det var uppenbart att vistelsen hade givit precis det som var avsikten, givande möten med ungdomar från hela världen och andra kulturer. Berättelsen illustrerades av ett stort antal fina och talande bilder. Gustaf tackade så mycket för att han fått resa och tackades själv med stora applåder.
Jultjugorna är klara och delades ut för försäljning. Tillstånd för försäljning ordnas på COOP och MAXI
Luciageneralen Peter Jakobsson meddelar att aktiviteten f.n. är under kontroll och röstning pågår. Det är en mycket omfattande verksamhet och organisation innan allt är på plats med visning av luciakandidaterna, övning, kröning i kyrkan och lussningar på många ställen
Philip Albinsson blir i år mottagare av Lions Clubs musikstipendium till ungdom. Han får stipendiet fram för allt för sin sång. Han går sista året i gymnasiet på Lundsbergs skola och har kommit in på Musicians Institute i Los Angeles och kommer att börja där nästa höst.
Sammankallande i IR-kommittén lion Björn Åström meddelar att Lions mål för att bekämpa mässling är nått d.v.s 10 miljoner US-dollar och 15 miljoner barn kommer att vaccineras. LCIF (Lions Clubs International Foundation) har godkänt ett bidrag på 100 000 USD för att hjälpa orkanen Sandys offer på USA:s östkust. Vidare har LCIF bidragit med 300 000 USD för ombildning av den sjuksköterskeskola som förlorade 89 studenter och 1 professor i den jordbävning, som drabbade Haiti 2010 och krävde 300 000 liv.
Sammankallande i Tipspromenadkommittén Torbjörn Andersson meddelar att det blir 11 promenadtillfällen i vinter.
Ett resebidrag på 5 000 kronor anslogs till rörelsehindrad med assistent till Socialstyrelsen för arbete om hur det går till att söka assistans och ledsagning.
Till Lions Cancerforskningsfond har från Kristinehamn satts in 1700 kronor genom minnesbrev Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen för arbetsåret 2011-2012 enligt revisorernas förslag.

Gustaf Glaad                                                   Foto:Lions/Gunnar Kållberg
.....................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 604
Möte 604 med Lions Club öppnades av LP Christer Alfredsson, som överlämnade ordet till ZO Peter Jakobsson som introducerade Jeanette Löfberg.
Hon berättade synnerligen intressant och medryckande, om hur det är att vara förälder till ett barn med diabetes.
Föredraget föranleddes av att Lions genom den egna aktiviteten ”Röda fjädern” under arbetsåret samlar in pengar till Barndiabetesfönden.
Sammankallande Lars Bergström i jultjugekommittén berättade att han fått ett förslag som säkert gör sig fint i tryck och kan bli fint inramat och lämpat för utlottning.
Lion Lars-Erik Olsson påpekar att teckningen lämpar sig väl, då av tradition jultjugan i första hand visat byggnader i kommunen
Peter Jakobsson, som nu är sammankallande i luciakommittén meddelar att verksamheten är på gång.
Kulturkommittén hoppas traditionsenligt kunna presentera musikstipendiaten på novembermötet.
Om inget angelägnare ändamål dyker upp kan intäkterna från vinterns Tipspromenad ev. gå till Barncancerfonden via Röda fjädernaktiviteten, som det annars kan vara svårt att få uppmärksamhet för.
Lion Lars Bergström berättar att ”Krut ” visat intresse för påskträdsaktiviteten och förutsättningarna undersökes vidare.
Världens barn-insamlingen hade förra lördagen inbringat 4 516 kronor genom Lions insamlingsbössor utanför Systembolaget och Loppis. Insamling sker även kommande lördag.
...............................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 603
Möte nr 603 med Lions Club i Kristinehamn öppnades av nytillträdde presidenten Christer Alfredsson, som hälsade välkommen till det nya arbetsåret.
Peter Jakobsson efterträder Lars-Gunnar Persson som luciageneral. Lion Lars-Gunnar överlämnar tidigare erfarenheter.
Loppmarknaden hade startat programenligt och går även nu bra. Framsidan av Loppisladan har mycket fint målats av brukare från ”Passagen”.
Sammankallande i ungdomskommittén Lars Bergström säger att mycket få olika föreningar söker bidrag och annonskostnaderna är höga och pengarna kan användas på bättre sätt.
Lion Lars-Erik (LEO) Olsson föreslår att kommittén läggs ner, vilket också blev mötets beslut.
Sammankallande i IR-kommittén lion Björn Åström meddelar att MSB nu har satt ner    foten.
Lions Katastrofkommitte har bestämt att MSB helt får bestämma över tälten och hanteringen av tälten kommer de att sköta om.
Han berättar också att tre medaljörer vid sommarens paralympics, Anna Karin Ahlqvist (bordtennis guld),Maja Reichard( simning guld och Jeffrey Ige (kula) tidigare fått Lions Bragdlejon (träningsstipendium), vilket har gjort att de kunnat sköta sin träning effektivare och erövrat framgångar i London. Det är säkert fler under tidigare år, som fått detta men de här utmärkte sig särskilt nu i år. Bra gjort av den kommitté, som väljer ut mottagarna av bragdlejonet.
Enligt sammankallande i Påskträdskommittén lion Björn Åström är man nu i ”uppstartsfasen” och återkommer längre fram.  
Kassaförvaltare Gunnar Kållberg förslag att vi vid t.ex uppvaktningar i år sätter in på barndiabetesfonden., eftersom ”Röda fjädern”-aktiviteten, som Lions driver i år går till
barndiabetesfonden, gillades.
Ett tack med bilder från särskolan för resa till Kolmården, som varit alltigenom lyckad

hade kommit och Dagens ros från såväl föräldrar som personal  hade varit införd i NKP
Zonstipendiaten Gustaf Glaad var mycket nöjd med sin resa till Canada och lägervistelsen  där. Han kommer och berättar om sin resa.
Ett annonstack från Sebastian Näsström  hade  varit infört i NKP. Han tackar för bidrag till resa till Hollywoodtävling, där det hade gått bra för honom        
Vi deltar i insamlingen  för ”Världens barn” 6-13 oktober. Mötet beslöt efter förslag från PLP Peter Jakobsson att vi liksom tidigare år skakar insamlingsbössor bl.a. vid Systemet och Loppisladan och kommer att föreslå att behållningen från en lördagsförsäljning på loppmarknaden går till ”Världens barn”.
....................................................................................................................

 

 


MÖTE 602
Mötet nr 602 med Lions öppnades av LP Peter Jakobsson och lion Lars-Erik Olsson höll parentation över lion Göran Johansson,
som varit medlem i vår klubb, men sedan i höstas var han transfermedlem i LC Tranås.
Luciakommitens sammankallande Lars-Gunnar Persson meddelar att kyrkan är bokad för de närmaste fem årens luciakröningar.
Loppmarknaden har gått bra i år och generalen Lars-Gunnar Roslund ställer därför upp på posten även nästa år.
Under storloppis hade sålts för nästan 40 000 kronor och ingen komprimator hade använts och genom källsortering och ett förnämligt samarbete med Expressfrakt hade överblivna saker körts till återvinning utan kostnad och till skrotfirma hade levererats järn och
metall. Det blev en "Big hand" för dem som gjorde jobbet efteråt nämligen lionen Björn Åström, Lars-Gunnar Roslund,
Lars-Gunnar Persson, Peter Jakobsson, Christer Alfredsson och Rikard Lindahl. Även "småpengar" hade kassaförvaltare Gunnar Kållberg
fått kostnadsfri avsättning för.
Ett fint reportage hade varit infört i NKP om lionspengar till Thailandskolan, där lion Håkan Moberg volontärarbetat. Särskoleeleverna
hade fått göra en resa till
Kolmården och det hade varit mycket positivt.
Rapporterades om hur zonstipendiaten
Gustaf Glaads förestående resa till ungdomsläger i Canada framskrider. Av kassarapporten framgick att ungefär hälften av influtna
medel hade gått till lokala ändamål den andra hälften till internationella.
Rapporterade president och pågående president om Riksmötet i Gävle där förhandlingarna varit bra.
Mötet beslöt ge Sebastian Näsström ett resebidrag på 3 000 kronor för att delta i en artisttävling i Hollywood.
Lionen Tore Olsson och Per-Olov Fogelberg har fått utmärkelser för 20 års medlemskap.
Lion Lars-Gunnar Roslund får motta utmärkelse för fadderskap för två medlemmar.
President Peter Jakobsson får från förre internationelle presidenten utmärkelse för framgångsrikt arbete i klubben förra året.
Lady lion Anita Persson får en vacker blomma som tack för sina mycket stora och mycket uppskattade insatser för den lekamliga
spisen vid möten och aktiviteter.
President Peter Jakobsson tackar för fina insatser under sina två presidentår och fäster presidentnålen på pågående presidenten
Christer Alfredsson, som tackar Peter Jakobsson för det goda arbete han utfört och ser fram emot att få fortsätta den framgångsrika klubbverksamheten.
Vid samkvämet i anslutning till mötet förtärdes bl.a. av grillmästarna Lars-Gunnar Roslund och Per-Olof Linder förnämligt grillat kött,
och av Ylva Wibell anrättad mycket god nypotatissallad med grönsaker, Anita Perssons underbara jordgubbstårta och inte minst
Rune Blidhs förnämligt fina och trevliga underhållning där han assisterades av dottern Linnea.
Vi hade också glädjen att se Elsy och Mats Mobergsom gäster under kvällen.

FOTO: Gunnar Kållberg
Peter Jakobsson fäster presidentnålen på tillträdande president Christer Alfredsson

........................................................................................................................................

 

 


MÖTE 601
Mötet 601 med Lions Club öppnades av president Peter Jakobsson.
Loppmarknaden går fortfarande bra. En del förändringar kommer att genomföras vid Storloppis den 26 maj för att minska ner
kostnaderna för att ta hand om överblivna saker. Ingen komprimator kommer att användas under lördagen.
Tältgeneralen Björn Åström har kontaktats av MSB. Lions har köpt in 200 nya tält
Formaliteter om tullfrihet och ev. anställning vid ev. packning ännu ej klart.
Lions damer hade haft sitt förra sammanträde i lokalen, och var mycket nöjda med hur det nu såg ut efter renoveringen.

Till Mässlingsvaccinering hade 45 000 kr skickats och 60-års-jubilerande LC Karlstad hade uppvaktats med en insättning på
500 kronor till Lions Cancerforskningsfond.
LP Peter Jakobsson hade varit i kontakt med rektor för särskolan Carl-Erik Haag om resa för eleverna till Kolmården.
Zonstipendiaten Gustaf Glaad presenterade sig själv. Han kommer gärna tillbaka i höst och berättar om ungdomsutbyteslägret i 
Canada, som han får åka till i juli.
Från DM  Västerås rapporterade 4 deltagare från vår klubb. Bl.a. hade en synnerligen bra föreläsning hållits av prof. Johnny Ludvigsson
om diabetes.
Röda fjädern-kampanjen, som LIONS genomför under nästa verksamhetsår (från 1 juli) kommer att samla in medel till barndiabetesforskningen.
President Peter Jakobsson och pågående president Christer Alfredsson gav en rapport från ZON-mötet vid vilket Peter Jakobsson
valdes till zon-ordförande (ZO) för nästa år.
LC Almen i Karlstad blir fadderklubb för den nyetablerade Campusklubben vid Karlstads Universitet  
Lion Håkan Moberg gav en mycket fin berättelse i ord och bild om sin senaste volontärvistelse vid Ban Mae Toob Scool i Thailand ,
där de medel han fått med sig blev till mycket uppskattade elevstipendier och skolmateriel. Genom våra bidrag har den materiella
standarden höjts enormt för elevutrymmena och det framgick tydligt att i nästa steg behöver också lärarnas utrymmen förbättras.
Lion Håkan Mobergs bilder  och berättelser från hans besök i Thailandskolan kommer att läggas ut på hemsidan.

Lions Håkan överlämnar pengar, standar och diplom till skolans rektor
...........................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 600
Vid Lions Clubs jubileumsmöte 600 började kvällen med ett studiebesök på Kristinehamns bildarkiv på Marieberg där
Gunnar Gustafsson gav oss en mycket intressant redogörelse för arkivet, dess bakgrund, nuvarande funktion och pågående
och planerade förändringar. Vi fick därefter efter eget intresse undersöka arkivets nöjligheter. Mycket intressant!
Efter förflyttning tillbaka till lionlokalen öppnades det 600:e månadsmötet högtidligt av LP Peter Jakobsson, som speciellt vände
sig till två gäster, nämligen Lisbeth och Michaela Brohm, som lion Erik Dahlander tagit med sig för att de skulle få en uppfattning
om vår  Lions Club
Lion Ylva Wibell hade under dagen besökt ”mârken” och inhandlat läckra korvar och tunnbröd för kvällens uppskattade lotteri.
Loppisaktiviteten går fortfarande som på räls enligt loppisgeneralen Lars-Gunnar Roslund
Klubbmästare Lars-Gunnar Persson var nöjd med resultatet av lokalrenoveringen och meddelar att lionen GunnarKållberg,
Christer Alfredsson och Peter Jakobsson har gjort det mesta arbetet. De närvarande var mycket belåtna med den nyrenoverade
lokalen, som verkligen kom till sin rätt då standar, vimplar och andra lionattiraljer nu kommit på plats.
Kostnaderna hade också blivit ganska låga främst beroende på att Colorama givit bra rabatter på material.
Tipspromenaderna var avslutade och aktiviteten hade gått bra.
MAXI hade hört av sig och ville att vi under ett års festligheterna anordnar en tipspromenad där MAXI står för vinsterna och
intäkterna går till Lions Club. Kommittén hade givetvis tackat ja till ett så fint erbjudande. Det känns bra att lions verksamhet uppmärksammas på detta sätt. 
Mötet beslutade att hela behållningen av Tipspromenaderna, ca 50 000 kronor, ska gå till Lionsaktiviteten ”en spruta ett liv”
för att utrota mässlingen, som dödlig sjukdom bland barn i världen.
Aktiviteten att på klubbens bekostnad sända en funktionshindrad med ledsagare till Oskarshamnsägret kan tyvärr inte genomföras
i år.
Beslutas i stället att pengarna används till att bekosta  särskoleelevers resa  exempelvis till Kolmårdens djurpark i likhet med den som  genomfördes för några år sedan.
..................................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 599
Månadsmöte 599 i Lions Club öppnades av President Peter Jakobsson, som hälsade välkommen och vände sig då i första hand
till kvällens gäst f.d. distriktsguvenör och f.n. hedersrådets ordförande Per Åke Persson från LC Eda, som efter mötet initierat
berättade om Lions.
Loppisgeneralen  Lars Gunnar Roslund meddelar att verksamheten går som på räls. 
Uppfräschning och målning av Lionlokalen har gjort den mycket fin. Ett omfattande ideellt arbete har utförts av framförallt
lionen Peter Jakobsson, Christer Alfredsson, Gunnar Kållberg, Lars Gunnar Persson, Erik Dahlander, Björn Åström och Rikard Lindahl.
En kommitté bildades som skall gå igenom alla sparade och arkiverade saker.
Kommittén består av Peter Jakobsson, Lars Erik Olsson, Björn Åström, Lars Gunnar Persson, Gunnar Kållberg och Christer Alfredsson.
Hemsidan fungerar väl tack vare att webbmaster Gunnar Kållberg lägger ner ett omfattande arbete på den och den förbättras hela
tiden ända sedan starten då Åsa Källstrand utformade grunden. Hemsidan fick också beröm vid senaste Zonmötet.
Tipspromenadaktiviteten har gått mycket bra. Bl.a. har en glad vinnare meddelat att hon vunnit 1.000:- på trisslotten hon vann på
tipspromenaden.
Zonstipendiaten Gustaf Glaad presenterades och turerna runt utseendet av honom. Ett tack riktades till lärarna på Brogårdsgymnasiets
för deras engagemang.
Vid val till nästa arbetsår 2012-2013 valdes till President (LP) Christer Alfredsson, Kassaförvaltare (LK) Gunnar Kållberg,
Sekretare (LS) Gunnar Karlsson, Medlemsordförande (MO) Marianne Blom.
Beslutades att klubben betalar deltagaravgiften för en funktionshindrad person med följeslagare till Oskarshamnslägret i sommar.
LP Peter Jakobsson rapporterade från Zonmötet, bl.a. beslutades om ett bidrag om 2.000:- per klubb inom zonen till resebidrag för
deltagare i Deje Simsällskaps handikappsimning.
Gun Hilton-Vikh, LC Forshaga talade för Casa Minuata (Restaurangskola för handikappade i Rumänien) som Lions bekostat.
 Återstår nu att inreda ett klassrum.  Det kostar ca 40.000:- per klassrum. Ett förslag finns att klubbarna i Värmland skall inreda ett
klassrum som då kommer att heta Värmlandsrummet.
...............................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 598
Mötet 598 med Lion Club Kristinehamn öppnades av president Peter Jakobsson.
För jultjugekommitten berättade sammankallande Lars Bergström att en mycket förtjust vinnare, som vill vara anonym,
hade hämtat tavlan av Bror Sundahl av Frödinggården. Försäljningen av Jultjugan hade gått mycket bra.
Säkert kan resultatet förbättras nästa år med noggrannare planläggning av försäljningen.
Luciakommittens arbete hade i är varit mycket stimulerande sade generalen Lars-Gunnar Persson. Inte minst hade samarbetet
med NKP gått mycket bra. Medarbetarna där har bjudits på tårta, vilket som vanligt uppskattades.
NKP:s Erik Wahlström hade föreslagit möte med förhandlingar redan i september samt reportage för att om möjligt få fler
sökande flickor till lucia.
Loppisgeneral Lars-Gunnar Roslund meddelade att försäljningen gått bra trots att man tvingats hålla stängt en lördag p.g.a.
sträng kyla.
IR-kommmiténs sammankallande Björn Åstöm orienterade om att Sveriges Lions stöder Lions kamp mot mässling, som i världen
är ett stort problem. Från Bill och Melinda Gates Foundation har Lions fått en donation på 5 milj. USD, som med 10 milj. från Lions
ger 15 milj. USD  och möjlighet till en världsomfattande vaccinering under parollen en spruta ett liv.
Vaccineringen kostar 1 USD per barn!
Ett upprustningsarbete av lokalen pågår. Det är omfattande ideellt arbete, som läggs ner och Kjell Bygg hade gjort ett mycket fint
jobb med isoleringen av förrådet och dessutom gjort det gratis. Klubben tackar så mycket!
Beslutades att taket laseras i  vitt och väggarna målas i grått och ljusare grått högre upp.
När det gäller tipspromenaderna i Skärgården har vi gynnats av fint väder hittills och kommer inte att stänga för t.ex. kyla eller
annat dåligt väder.
Det är Kristinehamnsklubbens tur att utse en ungdom som får åka på månadslång internationell lägervistelse i Canada.
Informerades om hur utseende av stipendiat  framskrider.
Från Oskarshamns Folkhögskola hade kommit en skrivelsens om ”Oskarshamnslägret ” för personer med funktionsnedsättning. Beslutades om vidare undersökning.
Vidare beslöt mötet att nu bidra med 5000 kronor till ”Värme och vila”.
Beslutades också att klubben ger 5 000 kronor till Hembygdsföreningens verksamhet vid Norrgården.
Inköp av ”Sticke” har redan skett liksom överlämnande till bl.a. till ambulans.
Efter mötet höll Polisområdeschefen för Östra Värmland Orla Kristoffersen ett synnerligen intressant föredrag om polisens arbete här.
....................................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 597
Vid månadsmöte 597 med Lions Club togs Sven-Erik Olsson in som ny medlem. Fadder är Peter Jakobsson.

Lion Lars-Gunnar Persson läste Lions etik och Lions syften.
1079 jultjugor var sålda. Ett mycket gott resultat, som motiverade att kommittén belönades med en ”big hand”.
Vid dragning genom pilkastning av nyblivne lion Sven-Erik Olsson blev den vinnande jultjugan 1077.
Mot uppvisande av denna jultjuga får innehavare ta emot Bror Sundblads originalmålning av Frödinggården.
Luciageneral Lars-Gunnar Persson rapporterade att aktiviteten hade fungerat mycket väl. Den nya luciakronan fungerade bra. Samarrangemanget med NKP var mycket värdefullt och fungerade fint. Inte mindre än 1600 röstade, trots att vinst var borttagen
liksom möjligheten att betala med frimärken.
Webbmaster Gunnar Kållberg har lagt in nytt material samt uppdaterat hemsidan.
Tipspromenaderna hade börjat söndag 8 januari. Deltagarantalet har varit bra.
Lussebössan hade tömts på ca 400 kronor som ska gå till Sjöräddningen. Summan avrundas uppåt till 3000 kronor bl.a. som
ersättning för att vi får använda deras hus, vilket möjliggör att Tipspromenadaktiviteten kan genomföras.
Från eleverna vid Thailandskolan hade inkommit ett stort antal mycket fint gjorda julkort, som det  ska göras ett snyggt kollage av på hemsidan.
De fem lionklubbarna i vår zon turas om att skicka en ungdom till ett internationellt läger i Canada. Det är vår tur i år.
När vi får bekräftelse på att lägerplats är klar startar vi processen med att få fram förslag på stipendiat.
Från Zon och Distrikt rapporterades att en lionklubb är under återbildande i Filipstad.
Vid universitet i Karlstad har ett positivt möte hållits om att starta en Campusklubb. Från vårt distrikt har 366 806 kronor bl.a. genom minnesbrev via begravningsbyråer gått till Lions Cancerforskningsfond (LCFF) vars administrationskostnader tack vare ideellt arbete endast är 1,75% . Sammanlagt hade från 3 distrikt kommit in 1 512 139 kronor. Pengarna delas ut till cancerforskning i Uppsala och Örebro.

President Peter hälsar Sven-Erik välkommen                   FOTO: G. Kållberg

     
 

     
Julkort till Håkan Moberg från barn i Thailandskolan  (Ban Mae Toob School) där Håkan är volontär.
........................................................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 596
Månadsmöte 596 med Lions club öppnades av LP Peter Jakobsson efter att lady lions och inbjudna gäster, Mats Moberg och jultjugekonstnären Bror Sundahl med partners, hälsats välkomna och sedvanligt mingel kommit igång.
Jultjugekommittens  sammankallande Lars Bergström rapporterade att jultjugorna  är uppskattade och har sålt bra.
Luciageneral Lars-Gunnar Persson rapporterade att man gjort 25 lussningar på luciadagen och nu bara har en kvar. 
Flickorna med vackert leende lucia i täten hade jobbat fantastiskt bra. Lussningarna hade gått mycket bra, totalt hade mer än 1 600 röster avlämnats.
Loppisgeneral Lars-Gunnar Roslund rapporterade att aktiviteten gått mycket bra under hösten
Sammankallande Lars Bergström i ungdomskommittén meddelade att inte heller den omarbetade annonsen hade gett resultat.
Inget förslag på ungdomsstipendiat hade kommit in och ansökan om bidrag från föreningar med ungdomsverksamhet hade endast resulterat i några få ansökningar och det var från föreningar som nyligen fått bidrag.
Kommittén hade beslutat att inte ge några bidrag i år. Beslutet gillades av styrelsen och formerna för utdelningen beslutades
arbetas om.
Utdelningen av musikstipendiet till kontrabasisten Andreas Henningsson hade uppskattats och han hade övertygande visat sin
skicklighet genom att framföra två solon på sitt instrument vid luciakröningen.
Webbmaster lion Gunnar Kållberg hade lagt in nytt aktuellt material på hemsidan
Sammankallande i tipspromenadkommittén,Torbjörn Andersson leder förberedelserna inför starten 8 januari.
Från Mastmagasinet hade till LP Peter Jakobsson kommit en inbjudan till Lions club, och en del andra ideellt arbetande föreningar,
att äta julbord på Mastmagasinet, som en gest för att uppmärksamma arbetsinsatserna.
Förra året hade inbjudan kommit så sent att mycket få lions kunde delta. Bästa sätet att visa uppskattning av inbjudan är att de som har möjlighet tackar ja till inbjudan i år.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att anslå ytterligare 20 000 kronor till Världens barn-insamlingen varifrån insamlade
medel går även till hjälpinsatser i Lions regi.
Mötet beslöt också enlig styrelsens förslag att anslå 1000 kronor till stipendier till förtjänta elever vid Ban Toop School i Thailand. Pengarna skickas med  lion Håkan Moberg, när han åker dit i februari.
Varje år skickar de 5 klubbarna i zon 7, som vi tillhör, en ”zonstipendiat” till ett internationellt ungdomsläger.
2012 är det återigen vår klubbs tur att utse en lämplig ungdom. Beslutades att vi ska söka en plats på samma läger, som tidigare år.
Luciasamkvämet med julbordsknytis inleddes med ett mycket vackert och välsjungande luciatåg. Knytisjulbordet var lika rikligt och synnerligen välsmakande liksom förra året .
Lp Peter Jakobsson och luciageneralen Lars-Gunnar Persson tackade luciaflickorna för deras jättefina insatser.
Lucia hade fått ett halssmycke som skänkts av Smycka/Forsbergs vid kröningen.
Tärnorna fick varsin ring skänkt av Kristinehamnsaktuellt. Samtliga fick också en ros och dessutom sitt inramade porträtt från NKP.
Med en blomma tackade LP Peter lady lion Anita Persson, som servat oss och klubbmästaren med utsökta soppor mm vid
månadsmötena Ett stort tack gick också till  samtliga som på olika sätt bidragit till kvällens fina samkväm.

  
Lucia och tärnor får en bild på sig själva           FOTO: Lions/G.Kållberg                   L-G Persson avtackar Karin som övat flickorna med
                                                                                                                                sångerna
..........................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 595
Vid månadsmöte 595 med Lions Club presenterade Lars Bergström jultjugan., som delades ut för försäljning av lionsmedlemmar
bl.a. på sta´n , COOP och MAXI
Luciageneralen Lars-Gunnar Persson upplever att det är väldigt positivt att arbeta med luciaaktiviteten. Av 13 anmälda flickor
hade 7 tackat ja till att ställa upp. Aktiviteten genomförs som tidigare år. Kandidaterna presenteras även på Arenan.
Den valda lucian presenteras utanför NKP söndag 4 december kl 15.
Loppisgeneralen Lars-Gunnar Roslund rapporterar att loppis går som tåget. Sammankallande Lars Bergström i Ungdomskommittén rapporterar att utannonsering av bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet och ungdomsledarstipendiet har skett.
Kommittén äskar pengar till en utdelning på max. 30 000 kronor och max. 5000 kronor per föreningen, vilket också beviljas.
Årets kulturstipendiat, Andreas Henningsson, som spelar kontrabas och nu går tredje och sista året på Kungliga Musikhögskolan presenterades. Beslutades att han får ett musikstipendium till ungdom på 5000 kronor.
Av media har framgått att 150 tält har skickats av MSB från Kristinehamn till Turkiet. Det har inte framgått att tälten är skänkta av
Lions Club. 
Lionkassören Gunnar Kållberg, som har upplevt en viss olust när det gäller frågan om mynt- och  kontanthanteringen, börjar nu
skönja att en lösning är i sikte.
Från BRIS hade inkommit en ansökan om bidrag till deras verksamhet. Ansökan avslogs enligt styrelsens förslag.
Världens barn-insamlingen redovisade
7-8/10: Systemet 7.140:- ,Loppisladan 1.015:-
14-15/10 : Systemet 4.486:-, Loppisladan 993:-, Loppiskassan11.288:-
 ______________________________
S:a                                24.922:- 
Värmland blev 6:a i Sverige  5:10:-/person, Kristinehamn 10:a i Värmland 2:76:-/person
Totalt hittills i Kristinehamn 65.395:-
Beslutades att vi avrundar våra insamlade medel uppåt till 30 000 kronor, när medlen skickas in.
Kvällens gäst och föredragshållare, f. Generalkonsuln i Jerusalem, Nils Eliasson gav efter mötet en synnerligen intressant
beskrivning av bakgrunden och de oerhört svårlösliga motsättningar, som finns, när det gäller Jerusalem, Israel och Palestina.


Lions president Peter tackar Nils Eliasson för    Foto: Gunnar Kållberg
ett intressant föredrag.
..............................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 594
Lions Clubs månadsmöte 594 var förlagt till Sannabadet och inleddes med en mycket intressant och imponerande visning av lokaler och
verksamheter i själva badet och Arenan. Utan tvekan är anläggningen en stor och välutnyttjad tillgång för kommunens invånare, vilket redan den välfyllda parkeringen vittnade om.
Kafeterians skink- och ostpaj smakade bra liksom lady lion Anitas äppelkaka till kaffet.
Originalmålningen till årets jultjuga visades och uppskattades av mötet.
Luciageneralen Lars-Gunnar Persson rapporterar att kommittén haft sitt första möte och förberedelserna ser bra ut.
Klart med smycke och ringar. Till nästa år planeras att pröva röstning via SMS så att röstningsavgiften 10 kronor debiteras på telefonräkningen.
Luciakandidaterna presenteras på skyltsöndagen. Förslag finns att presentera kandidaterna även vid det stora eventet i Arenan.
Det omtalades att en tysk familj som upplevt luciafirandet i Kristinehamn för 18 år sedan planerar att komma hit i år för att förnya upplevelsen.
En nyinköpt, fin, praktisk luciakrona i svart smide visades. Köpet gillades.
Överenskommelse är klar med Jennys Blommor om den gröna utsmyckningen.
Loppis går fortfarande bra. I den gemensamma kommittén med KFUM, Lions och Simsporten har beslutats att loppisbehållningen lördag
15 oktober går till Världens barn-insamlingen.
Ungdomskommittén visade ett omarbetat förslag till annons om bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet  och ungdomsledarstipendiet
I kulturkommittén har spaningen efter mottagare av musikstipendiet till ungdom intensifierats. Stipendiaten presenteras på novembermötet.
Det är kav lugnt på tältfronten enligt tältgeneralen Björn Åström.
Ett tidigare fattat beslut att inte ge bidrag till projektarbeten inom skolans ram (t.ex resor till volontärarbete) gäller fortfarande.    
Samarbetet med Thailandskolan behandlades. Enighet råder om att vi inte binder upp oss för någon årlig summa, så att vi inte
riskerar att vårt bidrag kommer att räknas in i skolans budget. Vårt bidrag ska gå till ändamål och inköp utöver det basala behovet.
I år får lion Håkan 5 000 kr med sig när han åker dit. Ytterligare medel kan bli aktuella t.ex. till premier till elever.
Lion Håkan Moberg meddelar att han via nätet fått kontakt med Lionklubb i Chiangmai, som är närmaste större tätort.

     

Erika visade oss runt                                         Vy över Sannabadet                                                                                         Foto: Gunnar Kållberg   

....................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                               
MÖTE 593
Lions Clubs månadsmöte 593 öppnades av president Peter Jakobsson. Håkan Moberg togs in som ny medlem och fadder är Peter Jakobsson.
Månadsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.
Månadsmötet beslöt också enligt styrelsens förslag att klubben ger ett bidrag på 20 000 kronor till offren för svältkatastrofen på
Afrikas horn. Sveriges Lions har gett över 1 miljon kronor till människorna i nöd på Afrikas Horn. Pengarna går till Lions i Kenya,
som arbetar i flyktinglägren på gränsen mellan Kenya och Somalia. Lions över hela världen hjälper till. Pengarna samlas in och
går via LCIF, Lions Clubs International Foundation, till Lions i Kenya.
Sammankallande i jultjugekommittén Lars Bergström berättar att original till jultjugan och vinst i lotteriet är klart.
Sammankallande Lars-Gunnar Persson i luciakommittén konstaterar att det snart är lucia. Vid kröningen den 11 dec. anlitas
Musikskolans orkester även i år. Samordnings ska ske så att inte kören och orkestern framför samma stycken.
När det gäller kläder kommer även sportaffärer att få vara med.
Loppisgeneral Lars-Gunnar Roslund rapporterar att de två första försäljningsdagarna gått mycket bra. Utkörningspriset är höjt
till 200 kronor och leverans sker i princip till dörren. Mindre omdisposition av utrymmen och hyllor prövas.
Efter nästa storloppis ska en noggrannare källsortering ske både för miljön och för att hålla kostnaderna nere.
Sammankallande Lars Bergström i ungdomskommittén utgår från att det blir samma koncept som förra året. När det gäller ungdomsledarstipendiet
ska även insatser av socialt och kulturellt slag uppmärksammas. Lyckat förra året!
Spaning efter lämplig mottagare av musikstipendiet till ungdom pågår.
Vid senaste zon-mötet framgick att det är en viss "röra" när det gäller katastroftälten såväl när det gäller tullbestämmelser som hantering.
Till loppislokalen sökes fortfarande en "ny" bra begagnad spis.
Swedbank kommer inte att ta emot kontanter efter 4/11. Fortfarande oklart hur vi ska klara mynthanteringen.
Lions Club bidrar vid Världens barn-insamlingen med bössinsamlingen som vanligt utanför Systemet och även utan för loppisentrén , som förra året visade sig vara en bra plats att stå på. Insamlingen sker 7-8/10 0ch 14-15/10
Ett förslag från lion Lars-Erik Olsson (LEO) att vi bygger vidare på samarbetet med Thailandskolan (Ban Mae Toob School) togs mycket väl emot
av månadsmötet. Ev. kan aktiviteten småningom utvidgas till en zon-aktivitet.
Vi har ju lion Håkan Moberg på plats, som kan se till att allt går rätt till. Han försäkrar att skolledningen är synnerligen seriös och han såg ett stort behov av bidrag till förbrukningsartiklar som böcker, papper och pennor, svarta tavlor.
Under regnperioden är det stort behov av ett genomskinligt plasttak på betongstolpar (ruttnar ej) för utomhusaktiviteter. Lion Håkan berättar även
att tre volontärer från KPS kommer att verka i skolan fram till jul. Beslutades att en kommitté bildas.

President Peter välkomnar Håkan som medlem i klubben. FOTO: Gunnar Kållberg
....................................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 592
Lions Clubs månadsmöte 592 på Norrgården inleddes med ett välkomstmingel med partnerna, då även ett ungdomsledarstipendium för 2010/11 på 5000 kronor delades ut till Malou Franz-Andersson.
Klubben blev i ett brev med förslag till "Uppskattning av socialt engagemang" uppmärksammad på Malous insatser för en autistisk pojke. Hon fungerar som avlastningsförälder en kväll i veckan och var tredje helg då hon på en mängd sätt får pojken att delta i en massa olika aktiviteter som hästskötsel, traktoråkning, brödbak och matlagning med inslag av matematik och läsning vilket medfört stora framsteg i pojkens utveckling.
I Lions Clubs syften ingår "att befrämja god samhällsanda bland alla medborgare" och det är därför naturligt att Lions uppmärksammar och belönar en ung kvinna, som med odelad entusiasm och föredömligt socialt engagemang når så positiva resultat. Stipendiet gav upphov till idéer om att inför kommande verksamhetsår kanske mera uppmärksamma insatser av socialt och kulturellt slag.
Från loppmarknadskommittén redovisades att storloppisen inbringade nästan 40 000 kronor. Idén att sista kvarten sälja kassar för 10 kronor och att kunden fick fylla dessa med loppisprylar var bra, men ska inte användas nästa år.
Kyrkan är bokad för luciakröning söndag 11 december.
Beslutades att tidigare beviljat bidrag till Sandra Bergström för skivinspelning överlämnas 17 juni på Cykelns dag i samband med ett scenuppträdande.
Månadsmötet beslutade skänka 3000 kronor till Sjöräddningen, som tack och för täckande av kostnader när vi får använda deras lokal i samband med tipspromenaden i Skärgården.
Lady lion Gun Nisser berättade att lion Arvid Nisser under sin sjukdomstid, som tack för insatser för släkten, fått en gåva på 5000 kronor, som man önskade han skulle ha glädje av under sin rehabilitering. När det nu inte blev så hade Gun bestämt att skänka pengarna till Lions Club för att sättas in i Lions Cancerforskningsfond. Fint tänkt och ett fint beslut, som vi tackar så mycket för.
Liongrillmästarna Lars Bergström och Lars-Gunnar Roslund skötte sig som vanligt med den äran vid grillen.
Klubbmästare Lars-Gunnar Persson med lady lion Anita och hennes goda sommartårta såg till att det blev ett lyckat samkväm och en verklig höjdpunkt blev musikunderhållningen, som Linnea Blidh och Zara Lindgård bjöd på.
De sjöng och spelade så vackert och med smittande ungdomlig utstrålning och belönades med stora ovationer.
President Peter Jakobsson, som fortsätter som president även nästa år, tackade för det gångna verksamhetsåret och önskade trevlig sommar.
Bild tagen av Gunnar Kållberg Den visar ungdomsledarstipendiaten Malou Franz-Andersson omgiven av Lars Bergström , sammankallande i ungdomskommittén och lions president Peter Jakobsson.

Lars och Peter överlämnar pengar till Malou             FOTO: Gunnar Kållberg


Grillmästarna Lars-Gunnar och Lars i full aktion
  
Björn erhåller utmärkelse för 15 år som                Torbjörn och Lars-Gunnar har 10 års medlemsskap
Lionmedlem
..................................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 591
Vid Lions Clubs månadsmöte 591 meddelades att vinnaren av jultjugeoriginalet ännu inte hört av sig.
Slutloppis blir lördag 28 maj kl. 8.00 och arbetet på fredagen börjar kl. 9. Fler måste få nycklar så att fler kan hjälpa till med att ställa in
avlämnade skänkta saker, innan de stjäls.
Spikmattor är uppsatta som skydd mot duvorna. Det är nu klart med röd och vit färg för målning. Hur det arbetet ska organiseras får utredas. Brandskadan på norrväggen har äntligen lagats.
Mottagaren av ungdomsstipendiet föreslås inbjudas till junimötet på Norrgården för att ta emot sitt stipendium.
Ett reportage om tältpackningen har varit infört i tidningen The Lion. Enligt tältgeneralen Björn Åström har 300 tält packats och skickats iväg till Tunisien av MSB.
Sammankallande lion Torbjörn Andersson tyckte att Tipspromenadaktiviteten, som är starkt väderberoende, gått hyfsat och gett ett netto på 42 000 kronor
En skrivelse ang. Lions Quest diskuterades. Beslutades enligt styrelsens förslag att vi avvaktar utvecklingen, när det gäller utvärderingen av
materialet och lärarnas intresse för att använda läromedlet "Tillsammans", som är ett värdegrundsprogram mot mobbing och vill hjälpa unga människor att stå emot påtryckningar.
Det blir Röda fjäderninsamling 2012-2013 för Barndiabetesfonden vars mjukisdjursigelkott "Sticke" blir en frontfigur. Beslutas inköp av två lådor
om vardera 50 st. "Sticke" för vardera 1900 kronor, som går till Barndiabetesfonden. "Sticke" delas ut till bl.a. Sjöräddningen och ambulanser
för att ges till barn, som behöver tröst i svåra situationer.
Mötet avslutades med att LP Peter Jakobsson sammanfattade sitt första presidentår, som snart är över. Han kom med i Lions Club av en slump.
Han blev intresserad, när han cyklade förbi samtidigt som lion Christer Alfredsson bar ut lampor till storloppis och fick anledning att berätta vad vi sysslade med. Många intressanta synpunkter, frågor och idéer togs upp i anslutning till föredraget. Medlemsutvecklingen är problematisk.
Tre lions har avlidit under verksamhetsåret.
Enligt Håkan Moberg är vi bra på att göra bra saker men är dåliga på att göra PR. Lion Göran Johansson föreslår att vi framställer ett material
om vad ett lionsmedlemskap innebär och gör det tillgängligt vid våra aktiviteter.
..............................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 


MÖTE 590
Lions Clubs månadsmöte 590 inleddes med att Gunnar Karlsson höll parentation över lion Lars Hesselbom.
Loppisgeneralen Lars-Gunnar Roslund rapporterar att Brita Olsson som gjort ett jättejobb med uppackning och iordningställande av
försäljningen på ”Övre våningen” i fortsättningen kommer att få hjälp av några andra från ”Lions damer”
En skrivelse hade kommit med förslag om ett stipendium på förslagsvis 5000 kronor till en socialt engagerad ung kvinna,
som på ett mycket fint sätter ställer upp för en autistisk pojke.
Styrelsen hade hänskjutit ärendet till ungdomskommittén, som efter behandling kommit fram till att det var ett bra förslag och föreslog nu månadsmötet att besluta att ett stipendium på 5000 kronor delas ut, vilket också blev månadsmötets beslut.
I nästa nummer av The Lion kommer ett reportage om vår klubbs arbete med tältpackning.
MSB har problem med arbetsgivaransvaret när det gäller lions ideella arbetsinsatser i MSB:s lokaler och med deras redskap.
DC-tjänst beviljades  bidrag på 3000 kronor till lokalhyra för Christinateatern.
President Peter Jakobsson redogjorde för Lions Cancerforskningsfonds (LCFF:s)  resultatrapport t.o.m. 110331.
Från Kristinehamn har 12 000 kronor kommit in sedan 2010 07 01, främst genom minnesbrev.
Sammanlagt har 3 579 816 kronor samlats in till en insamlingsomkostnad  på 1,26%. Örebro Universitetssjukhus har fått 655 000 kronor till
8 forskare varav 7 unga kvinnliga
Sofia Bergström berättade inlevelsefullt och med fina bilder om sina månader som engelsklärare i Ban Mae Toob School i nordvästra Thailand.
Det blev en mycket intressant och fin redogörelse för vad volontärarbetet betytt för henne personligen.
Hon och Håkan Moberg gav oss också en god inblick i levnadsförhållandena i området och hur bidragen vi gett kommit till stor nytta i skolan.
  
Sofia Bergström och Håkan Moberg berättar om Thailand        Sofia och en munk i den thailändska byn            FOTO: Gunnar Kållberg
.............................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 


MÖTE 589
Före månadsmöte 589 gjorde Lions Club ett mycket intressant studiebesök hos MT Trading och Design.
Företaget sysslar med bilvård, såväl enklare som mycket avancerad. Reklam och designprodukter har blivit en allt viktigare del av verksamheten
och man har nu en imponerande samling avancerade datoriserade maskiner med häpnadsväckande möjligheter och prestanda.
Företaget har haft en mycket god utveckling från en blygsam start 
Vinnaren av jultjugeoriginalet har ännu inte hört av sig. Tavlan skall hängas upp i lionlokalen tills vidare.
Det samfällda svaret på webbmaster Gunnar Kållbergs fråga var att hemsidan
www.lionsclub.se  nu är bra och mera ”lätthittad”.
Såväl loppis som tipspromenadaktiviteten flyter på bra. Problem är dock att banken kommer upphöra med kontanthantering.
Vi får förhandla och skriva avtal med Loomis. Hanteringen kommer att omfatta endast sedlar och kostar pengar varje gång.
Lions Club Kristinehamn nominerar LP Peter Jakobsson som kandidat till posten som biträdande zonordförande Han ska också delta i
Riksmötet (RM) i Kalmar. Månadsmötet besöt att till styrelsen för 2011-2012 omvälja Peter Jakobsson som president, Gunnar Kållberg
som kassaförvaltare och Gunnar Karlsson som sekreterare.

Delägare hos MT Trading och Design                                        FOTO: G. Kållberg
......................................................................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 588
Lions Clubs månadsmöte 588 öppnades av LP Peter Jakobsson. Lion Lars-Erik Olsson höll parentation över lion Ingvar Karlsson.
Lion Lars-Erik Olsson rapporterar att loppis rullar och går. Hantering och uppackning av inkomna prylar är mycket arbetskrävande
och hur det ska gå till måste diskuteras.
Det har blivit ett problem med allt osäljbart, som lämnas utanför loppisladan. Det händer att såväl sopor som matavfall lämnas
och medför sanitära problem. Beteendet är svårt att förstå!
Lampor har satts upp på loppisladans framsida.
MSB har ännu inte lämnat besked om hur tälten ska packas.
Det är länge sedan hemsidans layout gjordes (www.lionsclub.se).  Den är inte överskådlig och ”lätthittad”. 
Förbättringar har gjorts och mer kommer att göras.
Ansvarige för tipspromenaden lion Torbjörn Andersson hälsar att allt fungerar bra.
Däremot börjar det bli bekymmer med insättning, uttag och kontanthantering på banken. Kassaförvaltare Gunnar Kållberg
hoppas på lösningar vid möte med banken.
Mötet avslog enligt styrelsens förslag en ansökan om bidrag till en TV. I stället beslöts att Lions köper in och erbjuder en begagnad,
när tillfälle dyker upp på Loppis.
Ett intressant resebrev från Sofia Bergström noterades. Det har vidarebefordrats som e-post.
Ett tack har sänts till Patrik Ekman/Dreamsound för scen och ljud vid luciapresentation
Rapporten från Lions Cancerforskningsfond (LCFF) visade att drygt 10 000 kronor kommit in från Kristinehamn sedan1 juli 2010,
främst via minnesbrev. Tack vare ideellt arbete är fondens omkostnader mycket låga, 2,2% av insamlade medel och bestrides
av räntemedel
Avslutningsvis berättade lion Marianne Blom om Gadeliusfonden, som vi stöttat med 2000 kronor från jultjugeintäkterna.
Medlen har kommit till nytta och glädje för patienter inom den öppna psykiatriska vården.
............................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 587
Vid månadsmöte 587 med Lions Club vann nr. 977 jultjugeoriginalet.

Årets luciaflickor hade gjort 29 lusseframträdanden, vilka gått mycket bra, trots att en tärna insjuknade och inte kunde delta.

Samarbetet med NKP har varit mycket gott. Årets behållning i Lussebössan i Ölme diversehandel blev nästan 1000 kronor och

enligt tidigare beslut har 1000 kronor överlämnats till Sjöräddningssällskapet.

Loppmarknaden är i gång. En bra överenskommelse om hyra av transportbil hos i första hand Statoil har gjorts.

Tältgeneralen Björn Åström rapporterar att det varit lugnt. Inget är ännu bestämt om hur packning av de 1000 tält,
som finns i förrådet ska göras. Ett tack för vår klubbs insatser, när det gäller tältpackning har kommit från Lions Guvernörsråd.
Värmekabel är installerad så inte vattenledningen ska frysa igen i loppisladan En del fönster har tätats. En synkronisering av
KFUM:s och Lions hemsida ska genomföras beträffande Loppis.
Årets tipspromenad i Skärgården är väl förberedd av sammankallande lion Torbjörn Andersson.
En ansökan om bidrag till behjärtansvärd skivinspelning behandlades positivt men utreds vidare.
Sofia Bergström hade tackat skriftligt för resebidraget till hennes volontärarbete med engelskundervisning i Thailandskola ,
som vi stöttat. Med intresse kommer vi att följa hennes bloggande på www.nwt.se.
Sexhundra familjer i Haiti flyttar nu in i nya hem (hus) tack vare Lions Clubs International Foundation (LCIF) och
lionmedlemmar över hela världen.har samlat in och gett pengar till LCIF för återuppbyggnad i Haiti.
Detta sker i samarbete med Lions på Haiti.
Mötet avslutades med att klubbens nestor lion Lars-Erik Olsson (LEO) berättade om LIONS CLUB och gav en tillbakablick
på vår klubbs 57-åriga verksamhet.
.................................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 586
Efter välkomstglögg och välkomsthälsning till lions, lady lions och gäster öppnades månadsmöte 586 i Lions Club av Presidenten Peter Jakobsson. Parentation över lion Arvid Nisser hölls av lion Lars-Erik Olsson.
Sammankallande i jultjugekommitténLars Bergström meddelade att allt verkar gå bra.
15 000 kronor är överlämnade till diakon Pelle Svedberg i Svenska kyrkan och 2 000 till Gardeniusfonden.
Lars Bergström visade upp Aftonbladets bilaga Svenska hjältar där man kunde läsa "jag har varit hos en diakon i Svenska kyrkan i Kristinehamn och fått en gåva som jag ska ge bort till några människor som har det besvärligt med pengar just nu till jul. Det ska bli kläder mat och lite förgyllning till jul. Tackar även Lions som skänkt pengarna till Svenska kyrkan. Maria"
Luciakröningen i kyrkan hade fungerat mycket fint.
Fram till jul har på loppmarknadsförsäljningen gått bra.
Tre föreningar med ungdomsverksamhet, Kristinehamns Tennisklubb, Bowlingklubben och Kristinehamns Karateförening fick vardera
5000 kronor när luciakandidaterna presenterades.
Daniel Ögren fick musikstipendiet till ungdom på 5 000 kronor vid luciakröningen
Han tackade, berättade lite om sitt liv som artist och improviserade på gitarr och spelade Laponia på stora orgeln. En välspelande och vältalig ung man.
En ansökan om resebidrag för volontärarbete (Engelskundervisning) vid skola i norra Thailand, som vi tidigare lämnat bidrag till behandlades. Mötet beslöt enligt styrelsens förslag att vi bidrar med 5 000 kronor.
Det efterföljande luciasamkvämet med julbordsknytis inleddes med ett mycket vackert och välsjungande luciatåg, som sjöng
mycket vackert och starkt trots att en tärna saknades p.g.a. sjukdom. Knytisjulbordet var mycket rikligt och synnerligen välsmakande. Överbliven mat överlämnades till RIA.
President Peter Jakobsson och luciageneralen Lars-Gunnar Persson tackade luciaflickorna för deras jättefina insatser.
Lucia hade fått ett halssmycke, som skänkts av Smycka/Forsbergs vid kröningen. Tärnorna fick nu varsin ring skänkt av Kristinehamnsaktuellt. Samtliga fick också varsin ros och dessutom sitt inramade porträtt från NKP.
Lion Dan Alatalo blev medlem i klubben i december 1960 och hyllades nu av deltagarna och fick motta utmärkelsen för 50 års medlemskap av presidenten Peter Jackobsson, som för 51 år sedan på läroverket träffade slöjdlärare Dan Alatalo, som kunde stå på händer på hyvelbänken.
Som ett litet kuriosum nämndes att Peter vid samma tid också träffade adjunkt Lars-Erik Olsson, som han tidigare i år erhöll utmäkelsen för 50-års medlemskap

President Peter överlämnar utmärkelse för 50 år till Dan
.........................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 585
Månadsmöte 585  med Lions Club inleddes med ett synnerligen intressant studiebesökpå BOHMS MODELLFABRIK,
som ända sedan 1918, då ingenjör Einar Bohm startade företaget, tillverkat modeller till gjuterier med förnämlig
precision och hantverksskicklighet. Ett gediget Kristinehamnsföretag, som hela tiden utvecklats och som idag förutom
kunnighet också använder modern datorteknik
Under sedvanliga högtidliga former togs Rikard Lindahl in som medlem.
Lion Lars-Gunnar Persson läste Lions syften och Lions etik. Faddern, Lars-Gunnar Roslund fäste klubbmärket på
lion Rikards kavajslag..
Lars Bergström presenterar årets jultjuga med Brogårdsskolans tillbyggnad som motiv och Margareta Röös som
konstnär och önskar lycka till med försäljningen.
Luciakandidaterna som valts ut är positiva och glada tjejer och har presenterats i NKP Luciasamarbetet med NKP
fungerar mycket väl.
Enligt Loppisgeneral Lars-Gunnar Roslund fungerar även loppmarknadsförsäljningen mycket väl.
Arbetet med att plocka upp och ställa i ordning är omfattande och fler måste ställa upp.
Månadsmötet beslutar enligt styrelsens förslag att högst 25.000 kronor utdelas till föreningar med ungdomsverksamhet
och lägst 5.000 kronor per förening.
Utdelning sker kl. 15.30 i Merkuriushuset söndag28 november.
Daniel Ögren, som bl.a.spelar gitarr, presenteras som årets musikstipendiat. Beslutas att han får 5000 kronor.
Tältgeneralen  Björn Åström rapporterade från möte med Lions katastrofkommitté och MSB, och presenterade
avtalet mellan MSB och Lions Katastrofkommitté. En del ändringar och preciseringar ska göras.
Troligen kommer vår klubb att få en slant för varje tält, som lämnas ut. I fortsättningen kan lionspersonal få åka med
vid katastrofarbete, även om man är mer än 60 år. Hur försäkringar då gäller utreds.
Resultatet från insamlingen för Världens barn blev ca 65.000 i hela kommunen. Kristineham kom med det resultatet på
tredje plats från slutet.  Lions samlade in 8.290,5 kronor.
En lördagsförsäljning på 10.854 kronor på Loppis skänktes dessutom och en tredjedel därav står vardera Lions,
Simsällskapet och KFUM för. En bössa innehållande 261 kronor till Haiti redovisades också.
  
Studiebesök på Bohms Modellfabrik                                      Faddern Lars-Gunnar fäster lionmärket på Rickard
...........................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 584
Vid månadsmöte 584 med Lions Club berättade jultjugekommitténs sammankallande Lars Bergström att det är klart med årets
jultjugemotivmålare och årets motiv.
Det kommer snart annonser om luciakandidater, ungdomsledarstipendiat och om utdelning av bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet.
Spaning efter mottagare av årets musikstipendium till ungdom har intensifierats. Stipendiaten beräknas presenteras på novembermötet.
Loppisgeneral Lars-Gunnar Roslund meddelar att lördagsförsäljningen 9/10 på 10 854 kronor beslutats gå till Världens barn.
Från 1/10 behöver vi inte erlägga avgift, när vi kör till återvinningsstationen och sorterar.
Tältgeneralen Björn Åström berättar att ställningar till vintertält byggs om och hittills har ca 60 arbetstimmar utförts av honom och
några daglediga.
Det har kallats till möte med MSB och Lions Sveriges katastrofkommitté.
En ansökan från Kristinehamn och Varnums Hembygdsförening om bidrag på 5000 kronor till takreparation på Lundbomsgården bifölls.
Bössinsamling till Världens barn hade skett 8 och 9 oktober och ska ske även 15 och 16 oktober. Inkomna 50-öringar går också  till
Världens barn.
Från zon-mötet rapporterades att zonsammanslagningen har fungerat bra. Tre miljoner kronor är överlämnade från Lions Cancerforskningsfond
till olika cancerforskningsprojekt. Lions får 5 % av intäkterna från Världens barninsamlingen  till Lionsprojektet i Morogoro.
Mötet avslutades och kvällens gäst Bosse Pettersson, som är ordförande i Trygghetsrådet höll ett mycket intressant föredrag och berättade sammanfattningsvis att om man inte är påverkad, inte befinner sig utanför en krog när den stänger och är i gott sällskap kan man känna sig trygg.
Det är värt att notera att det mesta våldet sker mellan personer, som känner varandra. Han berättade också om många viktiga aktiviteter
och projekt, som pågår i kommunen för att göra livet bättre inte minst för ungdomar.
Lions Katastrofberedskap Sverige har beslutat att bidra med 350000:- till översvämningsoffren i Pakistan, bl.a. inköps överlevnadskit
som innehåller: regnskydd i plast (presenning), plasthink och vattendunk. Filt och sovmatta samt myggnät. Tvål och primuskök (för matlagning). Köksset som innehåller: 2 kastruller i aluminium, fem djupa tallrikar, fem koppar, fem matskedar, en kökskniv och en slev, allt i rostfritt stål.
Den totala summan Lions Sverige skänkt till Pakistan är ca 960000:-............................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 583
Lions Clubs månadsmöte 583 öppnades av nye presidenten Peter Jakobsson, som hälsade välkommen och hoppades
på ett fint lionår.
Lars-Erik Olsson (LEO) fick ta emot utmärkelsen för 50-års medlemskap och hyllades med en verkligt stor ”big hand”.
Presidenten gav en kort glimt av sina tidiga möten med den unge stilige läroverksläraren och en kort återblick på några
av alla  insatser för Lions Club, som gjorts av lion Lars-Erik, som kvitterade med några minnesglimtar från 1960 då han,
Gunnar Stridh, Karl-Erik Antonsson (KEA) blev lions och Hugo ”Hockey” Andersson var legendarisk källarmästare på Statt
Loppisgeneral Lars-Gunnar Roslund berättar att försäljningen första lördagen var mycket bra.
Det är bra ordning i loppislokalen nu. Ca  60-70 m3 är kört till återvinningsstationen.
Sannolikt kommer avgiften för ideella föreningar att beslutas försvinna. Glädjande!
Lions Club och loppmarknadskommittén ansökte om detta första gången för tre år sedan
Sammankallande i ungdomskommittén Lars Bergström räknar med samma rutiner som förra året med annonser om
bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet och ungdomsledarstipendium.
Noterades att förra årets kulturstipendiater Jacob Burhöi och Marcus Gunnarsson hade en mycket fin konsert i kyrkan nyligen
Lion Björn Åström meddelar att tälten räknats två gånger, men inga har skickats på sistone. 
I bl.a. Pakistan kan ett stort behov förväntas. Det kan bli mycket packningsarbete framöver och förhoppningen är att
daglediga kan ställa upp. Hjälp från LC Karlskoga är utlovad.
Månadsmötet beslutade att vinterns tipspromenader i Skärgården ska pågå ända till påsk och Lions Club kommer att delta i Världensbarn-insamlingen liksom förra året.
Enligt revisorernas förslag beviljade månadsmötet styrelsen ansvarsfrihet.
Klubbens liv och verksamhet diskuterades livligt inför det nya arbetsåret Bl.a. dök tanken på ett återupptagande
av gamla aktiviteter som Ankracet upp.
Det är inte brist på uppslag men man måste orka med att genomföra dem. Det känns bra att i ett bra kamratskap
arbeta ideellt för positiva ändamål och nya medlemmar är hjärtligt välkomna.
President Peter Jakobsson hade plockat 5 kilo härliga kantareller, som lady lion Anita Persson gjort en ljuvlig soppa på.
En fin avslutning på månadsmöte583.

FOTO: Lars Bergström
President Peter Jakobsson dekorerar LEO för 50 års
medlemskap.
............................................................................................................................................................................

 

 

 

Möte 582
Lions Clubs månadsmöte 582 hölls på Norrgården.
Före mötet hade Lady lion Brita  Olsson berättat för lions med partner och gäster om att ”Lions damer ” ända sedan klubben
startades på olika sätt samlat in pengar, som överlämnats till lionklubbens vanliga hjälpverksamhet.
På senare år har man i stället givit faddergåvor till en nepalesisk flickas utbildning till sömmerska.
Flickan var nu färdigutbildad och skulle nu kunna få sin försörjning tryggad med en kinesisk trampsymaskin för 800 kronor. Sömmerskeskolans verksamhet var beskriven i senaste numret av The Lion.

Kassaförvaltare Gunnar Kållberg berättar att Storloppis trots det dåliga vädret gav en nettoförsäljning på ca 35 000 kronor. Verksamhetsårets sammanlagda försäljning var dock ca 70 000 kronor mindre än förra året, till största delen beroende på att försäljningen flera lördagar fått ställas in p.g.a. sträng kyla. Det har också varit stora kostnader för avfall. Han hade gjort en sammanställning av fördelningen av utdelade medel och den visade att ca 95 000 kr hade delats ut lokalt i Kristinehamns
kommun och ca 82 000 kr delats ut till olika aktiviteter i övriga Sverige och Världen.
Beslöts att klubben bidrar med 800 kronor till en trampsymaskin till den nepalesiska flicka vars yrkesskoleutbildning till sömmerska  ”Lions damer” genom fadderverksamhet bekostat.

Tältgeneralen Björn Åström berättar att utredning pågår om hur sommartälten ska packas och om hur det ska vara med kaminer och presenningar. Packning till hösten.

Jonas Eriksson ansöker om insamlingshjälp från Lions för materiel som t.ex. DVD och spel till sjukhus där barn från Värmland vårdas. Mötet beslöt se positivt på ärendet och ta upp det till hösten även i zonen och regionen,

Lion Lars-Gunnar Persson meddelar att musikskoleeleverna inte hunnit med överenskomna spelningar på äldreboendena i
Bäckhammar, Björneborg och Skottlanda. Dessa ska fullgöras i september.

Gunnar Kållberg fick motta utmärkelse för 25 års medlemskap.
Lion och tillika tältgeneral Björn Åström fick synnerligen välförtjänt motta Melvin Jones Fellowship, lions finaste utmärkelse.
Han har under hela sin liontid varit mycket engagerad och alltid ställt upp, när det varit möjligt. Genomförandet och de extraordinära insatser, som gjorts för att ta emot katastroftälten, packa dem och få dem klara för leverans ut till behövande har uppmärksammats såväl på distrikts- som riksmöte och det är tack vare lion Björns entusiasmerande engagemang,
som flera lions från Kristinehamn och närliggande  lionsklubbar utfört ett stort och viktigt arbete.

Vid den som vanligt mycket trivsamma samvaron efter mötet serverades en utsökt måltid där lionen och tillika grillmästarna
Lars-Gunnar Roslund och Lars Bergström serverade perfekt grillade kotletter.
Därtill serverades en god potatissallad och lady lion Anita Persson hade bakat en utsökt god kaka

Pågående president Peter Jakobsson fick ta emot presidentmärket och han förklarade sig vara mycket glad och stolt över det
förtroende han fått och lovade göra sitt bästa.

                       
   
Björn mottar Melvin Jones Fellowship av Peter                             Peter erhåller presidentnålen av Lars Bergström
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

MÖTE 581
Vid Lions Clubs månadsmöte 581 meddelade tältgeneralen Björn Åström att 23 ton tältmaterial
för 150 000 US $ aviserats.
Spaning efter nästa års jultjugekonstnär har startat.
På loppisfronten drar det ihop sig till Storloppis lörd. 29 maj  och sedvanlig omfattande
organisations- och plockningsförberedelse är i gång.
Tillräckligt antal lämpliga fotbollar hade inte gått att få fram till klasskampsstarten. 
Ett tack hade kommit från Kristinehamns Curlingklubb, som fick bidrag vid utdelning av medel till
föreningar med ungdomsverksamhet.
Mötet beslutade köpa in ytterligare 50 st. ”Sticke”, som är en liten mjukisigelkott från Barndiabetesfonden.
Den lämnas till Räddningstjänsten att ges till barn, som tröst vid kristillfällen.
Musikskoleorkestern Bortblåst har genomfört 7 av de 10 framträdanden på äldreboenden, som överenskommits.
Framträdandena uppskattas mer än vad man kanske ser.
Från Distriktsmötet redovisades att den kvinnliga lionsklubben Almen i Karlstad utnämnts till distriktets bästa klubb
och Kristinehamnsklubben fick ett särskilt tack för arbetet med katastroftälten.
Lionsklubben i Kristinehamn blir kvar i Värmlandsgemenskap
Före mötet gjordes ett synnerligen intressant och uppskattat studiebesök på Tågåkeriet där eldsjälen
Lars Yngström visade och berättade om Kristinehamns järnvägshistoria och företagets verksamhet i dag,
som är imponerande, inte minst den omfattande regionala trafik som utgår från Kristinehamn.
Vid rundvandring visades den välfungerande verksamheten när det gäller service, renovering och ombyggnad
av lok och vagnar samt gjorda och planerade utbyggnader av lokaliteterna.
Efter den timslånga visningen tackades Lars Yngström med uppskattande applåder och ett standar från
Lions Club Kristinehamn.

Lars Yngström framför ett av loken                             FOTO: Gunnar Kållberg
........................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 580
Vid Lions Clubs månadsmöte 580 konstaterar loppmarknadsgeneral L-G Roslund att det fortfarande går bra.
Man har tackat ja till att delta i ”Återbrukardagar” ,som Renhållningen inbjudit till 22-24 april.
Ungdomsledarstipendiet till Jan Nyström, tränare för KFUM basket var nyligen utdelat av
kommittésammankallande Lars Bergström och LP Torbjörn Andersson
De två kulturstipendiaterna Marcus Gunnarsson och Jacob Burhöi, som i samband med att de tog emot
Lions musikstipendium till ungdom vid luciakröningen, spelade ett stycke fyrhändigt, kommer att
framträda med en egen gemensam konsert i kyrkan sönd.8 augusti.
200 stycken vintertält är nu packade fyra och fyra. 450 sommartält väntas in för packning om inte Kina
behåller dem själva efter senaste jordbävningskatastrofen.
Många lions från andra klubbar har ställt upp och hjälpt til
Beslutades att intäkterna från den nu avslutade tipspromenaden tillsammans med   innehållet i
insamlingsbössorna avrundas uppåt till 50 000 kr och skickas till Lions insats för att återuppbygga Haiti.
Ett tackbrev med bilder på filtutdelnig till lyckliga elever i en Thailandsskola skickades runt.
Månadsmötet beslöt också köpa in 25 st. passande fotbollar till Klasskampsturneringen i fotboll,
som är ett mycket fint exempel på ungdomsidrott, som Lions Club gärna vill stödja.
Renhållningschef Jan Mattsson höll ett mycket intressant, gediget och trevligt   framfört föredrag om
bl.a. avfallstrappan: hindra uppkomst, återbruk, materialåtervinning, energiutvinning och slutligen deponi,
där 5-8% av allt avfall hamnar f.n.. Utvecklingen när det gäller källsorteringen har varit fantastiskt positiv,
såväl när det gäller människors inställning som utveckling av tekniska hjälpmedel.
Men än återstår en del att göra. Plockanalyser visar att hushållssoporna fortfarande till en tredjedel består av
återvinningsbart material t.ex. tidningar.
...............................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 579
Vid Lions Clubs månadsmöte 579 konstaterades att Loppis fortfarande går bra. Det blir dock problem,
när loppis är lördagsstängt p.g.a. sträng kyla.
450 nya sommartält är beställda.
Tipspromenaderna är så populära att 177 deltog på Vasaloppsöndagen.
Röda Fjädern-insamlingen är nu genomförd och avslutad.
Det finns ett förslag att föra samman Lions Club Kristinehamn med lionklubbarna i Karlskoga och Örebro.
Samtliga lionklubbar i Värmland motsätter sig detta.
Ett tack framfördes från flickkören Voxette, som fick 1500 kr för sin medverkan vid luciakröningen.
Pengarna kommer väl till pass vid deras körresa till Rom i maj.
Till ny styrelse för 2010-2011 valdes:
President: Peter Jakobsson, 1:e vice president: Björn Åström, 2:e vice president: Christer Alfredsson,
Past president: Torbjörn Andersson, Sekreterare : Gunnar Karlsson, Kassaförvaltare: Gunnar Kållberg,
Klubbmästare: Lars-Gunnar Persson, Vice klubbmästare: Michael Lidman., Tailtwister: Lars Bergström,
Direktorer: Lars-Gunnar Roslund och Marianne Blom, Revisorer: Kjell Andersson och Erik Dahlander.
Mötet avslutades med att Lars Johansson, ny uppsyningsman vid Sjöräddningen i Kristinehamn,
gav en mycket trevlig och intressant beskrivning av Sjöräddningssällskapet i Sverige, Vänern och Kristinehamn.
Hela verksamheten bygger på frivilliga, ideella insatser och bekostas av gåvor och medlemsavgifter.
I första hand räddar man folk i fara och i andra hand tar man hand om båten.
För medlemmar är räddningsinsatsen gratis medan ickemedlemmar får betala.
Medlemsavgiften kan ses som en ”drulleförsäkring för båtägare”.
Lions Club stöder Sjöräddningen bl.a. genom att innehållet i Lussebössan i Ölme diversehandel vid tömningen
på luciadagen skänks till Sjöräddningen i Kristinehamn.
Summan räknas då upp till närmaste tusental kronor.
...................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 578
Lions Clubs månadsmöte 578 Inleddes med intagning av Ulla Kroon Johansson som
medlem i LC Kristinehamn.
Loppisförsäljningen rullar på, men tyvärr har lördagsförsäljningen tvingats hållas stängt,
när det varit kallare än minus 10 grader.
Tack hade inkommit från Kristinehamns sjöräddningssällskap för 2000 kronor från lussebössetömningen .
Tack med bild hade också kommit från musiklärare Lisa Svanström och Lundsbergskolans kör
för lån av "lussepälsarna", när de sjöng på Slottstrappan i Stockholm.
Från Lions Cancerforskningsfond (LCFF) redovisas att från 20090701 har via minnesbrev
3660 kronor kommit in från Kristinehamn.
Förra året hade Musikskolan fått 10 000 kronor för 11 uppskattade framträdanden på äldreboenden.
Pengarna användes till deltagande i ungdomsmusikläger. Mötet anslog 10 000 kr till liknande
framträdanden även i år.
Tipspromenaden längs Vålösundet på söndagar har blivit mycket uppskattad.
Mötet beslutade att intäkterna från tipspromenaden går till Haiti.
Mötet avslutades med att Martin Sjöholm från MSB(Myndigheen för skydd och beredskap),
vilken nyss var hemkommen från ett uppdrag i katastrofens Haiti i ord och bild gav en saklig
och gripande redogörelse för situationen för människor, bebyggelse och infrastruktur.
Tillståndet var dåligt redan innan jordbävningen. Det var uppenbart att såväl tält som övriga
hjälpinsatser är av oerhört stor betydelse.
.....................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 577
Lions Clubs månadsmöte 577 inleddes med intagning av  Marianne Blom som ny medlem.
Vid lottning genom pilkastning vann innehavaren av jultjuga nr 129 (Såld av lion Bengt Nilsson)
den fina tavlan på smedjan vid hembygdsgården, målad  av Göte Melin.
På loppis,  gör Jimmy och Rickard ett mycket värdefullt arbete med att plocka i ordning.
Loppis hålls stängd om temperaturen i loppisladan understiger –10o.
Sista loppisdagen blir lördag 8 maj i stället för valborgsmässoafton eller lörd. 1 maj.
Slutloppis blir lördag 29 maj.
Det kommer att bli ett omfattande arbete med packning och leverans av katastroftält p.g.a.
Haiti-katastrofen och det kan bli problem att få tillräckligt många, som kan delta i packningen.
Tipspromenaderna längs Vålösundet drar i gång lördag 17 jan.
En ansökan från IOGT-NTO om bidrag till hjälptransport till Bosnien-Hercegovina avslogs med
motiveringen att de medel Lions samlar in i första hand måste gå till våra egna aktiviteter av liknande karaktär.
Håkan Moberg, som var inbjuden gäst berättade om sitt volontärarbete vid en grundskola i
nordvästra Thailands bergstrakter nära gränsen till Burma, helt olikt det Thailand turisterna upplever.
Han framförde tack och hälsningar från några lärare från skolan, som hade gästat honom i snö och kyla.
Föredraget var mycket intressant och väl framfört och gav en bra bild av förhållandena i skolan,
livet och människorna i byn och det var uppenbart att de 5000 kronor vi skänkt till filtar till eleverna
kommer mycket väl till pass.
.......................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 576
Lions Clubs månadsmöte 576 inleddes med parentation över nyligen avlidne lion Pelle Nilsson.
Loppis går fortfarande bra. Ett fördelaktigare hyrbilsavtal har förhandlats fram. Loppis är nu stängt
och öppnas igen lördag 16 januari.
Vi deltog i ”Återbrukardagarna”, som gick bra och blev en framgång och 2 lass kom in.
De två anställda var till mycket stor hjälp. Folk var mycket positiva och samarbetet var gott.
Ungdomskommittén hade delat ut bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet.
Fyra föreningar fick 6000 kronor var vid första luciakandidatspresentationen.
Det var Kristinehamn Curlingklubb, Kristinehamn Bordtennisklubb, Blåsorkestern Bortblåst och
Boxningsklubben Trim.
En ny sändning Lions katastroftält är inkomna; 490 tält för 17 000 dollar. De har förts in i förråd.
Styvt arbete och fint reportage i NKP!
En insamling av snart värdelösa 50-öringar beslutades. Röda fjädern- ansvarige lion Arvid Nisser
redogjorde för bössinsamlingen. Helginsamlingen 27-29 november och i affärer utplacerade bössor
hade inbringat ca 5000 kronor. Ett magert resultat i förhållande till arbetsinsatsen., jämfört med den
TV-supportade Världens barninsamlingen, som i kommunen inbringade 55 416 kronor.
Efter mötet följde traditionsenlig samling för lussesamkväm i Norrgårdens stora sal tillsammans med
lady lions och de inbjudna gästerna Elsy och Mats Moberg samt Christina och Göte Melin.
Årets luciaflickor bjöd på en ovanligt stark och vacker stämsång. 
Flickorna önskades lycka till i sitt uppdrag och tackades av Luciaansvarige Lars-Gunnar Persson och
president Torbjörn Andersson med var sitt porträtt och en ros.
Halssmycket till lucia, som designats och skänkts av Smycka och de av Kristinehamnsaktuellt skänkta
ringarna till tärnorna delas ut vid luciakröningen i kyrkan.
Julbordet, som därefter avåts hade många olika mycket välsmakande rätter och var hopkommet som
knytis av lady lions med Anita Persson som samordnare och primus motor.
Det med avsikt väl tilltagna julbordet räckte också till en välkommen gåva till RIA.
President Torbjörn Andersson framförde sitt och deltagarnas stora tack till alla, som bidragit och
framför allt till Anita och Lars-Gunnar Persson och önskade alla en God Jul.
.........................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 575
Vid Lions Clubs månadsmöte 575 presenterades Göte Melins stora fina jultjugeoriginal, visande
smedjan vid hembygdgården. Den skänkta originaltavlan lottas ut på de numrerade jultjugorna.
Mötet beslöt också, som vanligt, att ge kommittén ett förskott (lån) på 17 000 kronor så att
utdelningen kan ske före jul.
Diakon Pelle Svedberg avslutade mötet med att i ett uppskattat föredrag beskriva hur diakonerna
lyckas få ut pengarna till dem som verkligen behöver samtidigt som diakonin aldrig får bli en
"himmelens metkrok".
Det är full fart på luciaförberedelserna, som hittills gått mycket bra liksom loppis, där ambitionen är
att delta i återbruksdagar 20 och 21 nov.
Ungdomskommittén får ett anslag på 30 000 kronor att dela ut till föreningar med ungdomsverksamhet
och ett ungdomsledarstipendium.
Villastadens IF får ett bidrag på 5000 kronor som hjälp att bekosta att fyra fotbollstejer från Kosova
fått träning och utbildning för att försöka få igång damfotbollen i Kosova.
Beroende på om inte tillräckligt angelägna ansökningar kommer in kan ytterliga medel komma från
Ungdomskommitténs utdelning.
De 21-åriga pianisterna Jacob Burhöi och Marcus Gunnarsson, bedöms vara precis lika kvalificerade
för att få Lions Clubs Musikstipendium till ungdom. Det är knappast rättvist att dela stipendiet,
så eftersom klubbens ekonomi tillåter det, får de varsitt stipendium på 5000 kronor.
Jacob studerar på Norges Musikhögskole i Oslo och Marcus på Musikhögskolan i Örebro efter 2 års
studier på Geijerskolan.
Ytterligare 4-500 katastroftält väntas komma in och behöver packas.
Tipspromenaderna i skärgården börjar 17 januari.
DC-center har fått 1000 kronor till sin teateruppsättning.
Fred. 27nov. och lörd.28 nov. blir det Röda fjädern-kampanj med pinsförsäljning och bössinsamling vid
bl.a. COOP och MAXI. Insamlade medel går till forskning om beroendesjukdomar.
..............................................................................................................................................................

 

 


Vid Lions Clubs månadsmöte 574 blev det klart att Göte Melin gör årets jultjugemotiv och att han
skänker det inramade originalet för utlottning. Luciakommittén är i full gång med planeringen.
Förhandlingar med sponsorer och övriga inblandade har gått bra. Det blir en del förändringar.
Luciakröningen blir i kyrkan söndag 13 december. På Loppmarknaden är nu två personer anställda
några timmar i veckan för att sortera och ställa i ordning.
Nytt lås är insatt och en viss översyn av rutinerna har skett.
De tre föreningarna, KFUM, Lions Club och Simsporten har beslutat att behållningen , 12 000 kronor,
från Loppis lördag 10 oktober går till Världens barn.
Bössinsamlingen till Världens barn i Kristinehamn gav ca 32 000 kronor varav Lions fått in10 200 kronor.
Lions insamling kommer resten av året att koncentreras till Lionskampanjen Röda fjädern,
som är en insamling till förmån för forskning om beroendesjukdomar.
Annonsering om bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet och stipendium till ungdomsledare är på gång.
Tipspromenaderna i Skärgården startar söndag 17 januari.
En ansökan om bidrag till projektarbete av en studerande vid gymnasieskola med riksintag avslogs med
motiveringen att Lions Club har ett principbeslut att inte bidra till projektarbeten inom skolans ram.
Villastadens IF hade ansökt om ett bidrag på 10 000 kronor för ett utbildningsprojekt för att få igång
damfotbollen i Kosova.
VIF:s ordf, Peter Bergqvist var inbjuden att redogöra för projektet,.som han menade hade varit lyckat
men den uppgjorda finansieringsplanen hade p.g.a. finanskrisen inte lyckats utan ca 20% av förväntat
sponsorstöd hade uteblivit. Ärendet återremitterades till styrelsen.
Av rapporten från zonmöte framgick att glasögoninsamlingen ska fortsätta.
Lions uppmärksammade projekt i Morogoro går vidare. Bl.a. ska ett vänthus uppföras för patienter,
som i många fall får förflytta sig upp till18 mil från hemmet.
.........................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 573
Lions Clubs Månadsmöte 573 inledde det nya arbetsåret. Planeringen hade varit att både kassaförvaltare
Gunnar Kållberg och sekreterare Gunnar Karlsson skulle hedras med Melvin Jones Fellows –utmärkelsen
vid förra verksamhetsårets avslutning på junimötet.
Gunnar Kållberg var då förhindrad att närvara, så han fick ta emot hedersbetygelsen nu och tackades
för ett långvarigt och mycket aktivt engagemang i klubben. Han tog emot utmärkelsen med stor glädje
och märkbart rörd.
Första loppislördagen gick mycket bra och var synnerligen välbesökt, trots att Pingstkyrkan samtidigt
invigde sin nya secondhandförsäljning på Marieberg.
Luciakommittén meddelade att årets luciakröning blir söndagen den 13 december.
Ännu ej skickade tält har stuvats om för att bereda plats för 400 nya tält som kommer.
Håkan Moberg, som utför volontärverksamhet i Thailand vill ha ett samarbete med Lions för lokal
anskaffning av filtar. Månadsmötet beslöt anslå 5000 kronor.
Under hösten satsas på Världens barninsamlingen och Lionsaktiviteten Röda Fjädern för insamling av
medel till forskning om beroendesjukdomar.
Lions cancerforskningsfond tackar för bidrag och meddelar att från 1/7-31/8 har 1100 kronor genom
Minnesbrev kommit in från Kristinehamn.
Månadsmötet beslöt bidra med ytterligare 5000 kronor till flytten av soldattorpet till Hembygdsgården.


.............................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 572
Lions Clubs månadsmöte 572, som hölls på Norrgården avslutade verksamhetsåret.
Loppisgeneral Lars-Gunnar Roslund riktade ett stort tack till alla som på olika sätt lagt ner ett stort jobb på
loppisverksamheten.
Vid verksamhetsårets slut fördelades behållningen lika mellan de tre samverkande föreningarna Lions Club,
KFUM och Simsporten.
Storloppisdagen, som i år genomfördes i strålande väder inbringade 41 336 kronor.
En nyhet för året var att källsortering genomfördes av överblivet gods från loppis. Det vägdes in 4,14 ton
sorterat brännbart, 1,01 ton metall och 1,4 ton deponi/restavfall.
Förra året vägdes 9,3 ton in av komprimatorbilen. Det fungerade mycket smidigt och kostnaderna blev
mycket lägre och miljövinsterna betydande.
Beröm hade kommit från renhållningsavdelningen och möjligheterna till ett utökat samarbete undersöks.
Många utav försäljningsstånden är i dåligt skick och nya planeras inköpas eller tillverkas.
Tältgeneralen lion Björn Åström tackade alla som deltagit i det rätt tuffa arbetet med packning av tält,
som sänts ut till katastrofer i världen.
Det blir en fortsättning på aktiviteten och närmast ska några sjukvårdstält monteras och kollas.
Mångårige sekreteraren i klubben, Gunnar Karlsson, hedrades med att få ta emot den fina utmärkelsen
Melvin Jones Fellowship, uppkallad efter Lionrörelsens grundare.
Kvällen avslutades med samkväm tillsamman med Lions damer, som spelar en så viktig roll i gemenskapen
och mycket verksamt bidrar med insatser vid olika aktiviteter.
Torbjörn Andersson, som varit president under verksamhetsåret tackade för alla insatser under året,
som han tyckte hade varit ett bra år och hoppades att så blir fallet även nästa år, då han fortsätter att vara
president.
.............................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 571
Lions Clubs månadsmöte 571 föregicks av fika i den vackert välbevarade gamla fina miljön i Nya Konditoriet
och därefter ett synnerligen uppskattat studiebesök i Björneborgs Jernverk där vi under Kennet Petterssons
trevliga och kunniga ledning fick följa järnets väg från upptappning av smältan, via smedjan och till
bearbetad produkt. Mycket imponerande!
Loppisförsäljningen har gått fortsatt bra. Det blir kraftsamling inför Storloppis.
Vid omhändertagandet av överblivet gods kommer en omfattade källsortering att ske.
Loppmarknadskommitténs skrivelse "Hemställan om avgiftsbefrielse avseende avfallskostnader"(2008-02-28)
har avslagits. Kommittén har fått ytterligare inbjudan från Tekniska förvaltningen till diskussion om samarbete
beträffande återvinnings- och avfallsfrågor.
Mötet beslöt att stödja Sjöräddningsverksamheten med ytterligare 5 000 kronor.
Annika Bloms matlagning och insatser fr.a. för missbrukare bedömdes vara mycket värdefull och mötet beslöt
stödja hennes verksamhet med ytterligare 5000 kronor.
..................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 570
Vid Lions Clubs månadsmöte 570 redovisade loppisgeneral Lars-Gunnar Roslund att Loppmarknaden fortfarande
går mycket bra.
Han och president Torbjörn Andersson hade tillsammans med Röda Korset diskuterat visst samarbete med
Tekniska förvaltningen, när det gäller återvinning.
Årets sista tipspromenad i Skärgården hade just genomförts och lion Bengt Nilsson, som kommit med idén och
lagt ner ett omfattande arbete meddelade att aktiviteten hade liksom förra året varit mycket lyckad och
han belönades med en hjärtlig "Big hand".
Pengarna går, liksom behållningen från försäljningen av Röda fjädern-pins, oavkortat genom Röda fjädern till
Hjärnfonden och forskning om beroendesjukdomar.
Mötet anslog 10 000 kronor till Rural Hospitals via Martha Åkestam och LIONS CLUB of (BOMBAY) GATEWAY.
Pengarna går till mycket fattiga och utsatta indier.
Det blev avslag på ansökan om bidrag till volontärresa med Vision For All till Guatemala och till startkostnader
för bloggsida för kvinnor.
Följande resterande styrelsemedlemmar valdes : Past president Lars Bergström 1:e vice LP Peter Jakobsson,
2:e vice LP Björn Åström, Tailtwister Ylva Wibell, Klubbmästare Lars-Gunnar Persson, Vice klubbmästare
Michael Lidman Direktorer: Lars-Gunnar Roslund och Christer Alfredsson.
Revisorer: Erik Dahlander och Kjell Andersson.
Lions Club skänkte1992 en tubkikare till den då nybildade Fältbiologklubben för ungdom.
Under tiden Fältbiologklubben varit nedlagd har kikaren förvaltats av Sällskapet för Naturskydd, som vid
årsmötet 2009 överlämnade kikaren till den nystartade Fältbiologklubben.
Erinrades också om Lions Clubs tidiga miljöengagemang med lion Dan Alatalo som Miljökommittéordförande.
Bland mycket annat gavs betydande bidrag till Lars-Erik Olssons berguvuppfödning i Nykroppa och den
vinterutfordring av fr.a. havsörn, som Lars-Peter Jansson och hans medhjälpare framgångsrikt bedrev under
många år.
Lion Dan Alatalo berättade om en märkvärdig livsresa med kärv start i Kitkiöjärvi nära Torneälven för 80 år sedan,
vilken åtföljdes av en resa till Japan och sonen Fredrik, som är chef för Ericssons verksamhet i Japan och Korea.
Kvällen avslutades med en utsökt god kålsoppa med frikadeller.
........................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 569
Loppmarknadsgeneralen Lars-Gunnar konstaterade att försäljningen går väldigt bra och försäljningen i år
kommer att slå nytt rekord. Bidragande orsak är att vi nedbringat kostnaderna för skräpkörning till
återvinningen genom att medlemmarna själva kör.
Önskvärt vore att få in mer prylar att sälja.
Lion Björn Åström rapporterade från möte i Karlstad med MSD (nya räddningsverket).
Lions köper och skänker tält med tillbehör som MSD skickar till katastrofområden.
Dessa tält packar lionsmedlemmar ute på Presterud och lagras där i ett förråd.
Lion Bengt Nilsson redogjorde för pågående tipspromenadaktiviteten. Denna är mycket populär
och har inbringat en hel del pengar vilka går till Röda fjädernprojektet, som samarbetar med hjärnfonden.
Ansökan om bidrag till projektarbete med insamling och besök i SOS barnby i Berlin avslogs.
Följande styrelse valdes till nästa verksamhetsår:
President Torbjörn Andersson, sekreterare Gunnar Karlsson, kassaförvaltare Gunnar Kållberg.
Lion Lars-Erik Olsson meddelade att vår klubb anmälts som kandidat till utmärkelsen Lionkronan
vilken tilldelas en mycket aktiv klubb i Sverige.
Vår gäst denna kväll var Lars Yngström från Tågåkeriet som med stor inlevelse berättade om företagets
uppbyggnad och utveckling och om framtida utbyggnad av järnvägsnätet.
Ett mycket uppskattat föredrag.

Lars ritar och berättar om järnvägsnätet       Foto: Gunnar Kållberg
.....................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 568
Vid Lions Clubs månadsmöte 568 rapporterades att Ulf Dragén från Lerum hämtat Jultjugeoriginalet,
som han vann på den jultjuga han fått som julhälsning.
Loppisförsäljningen går fortfarande bra. Storloppisdatum är nu bestämt till 16 maj.
Ungdomskommittén hade delat ut ett ungdomsledarstipendium på 5000 kronor till Harriet Andersson
för hennes fina insatser i MIK Varnan.
Tältpackning pågår fortfarande, men ställs in 16 febr. p.g.a. besvärande kyla i förrådet.
Månadsmötet anslog 5000 kronor till Hembygdsföreningen som bidrag till soldattorpflytten.
Däremot avslogs en ansökan om bidrag till kostnader för deltagande i utdelning av begagnade
glasögon till mycket fattiga i Nicaragua med motiveringen att vi redan bidragit med 8000 kronor till
"Vision for all" detta verksamhetsår.
Lions driver dessutom ett eget synprojekt "Sight first II"i Morogoro i Tanzania.
Sjöräddningssällskapet hade skickat ett tack för pengarna (2 000 kr) från lussebössetömningen.
Från Lions Cancerforskningsfond redovisades mottagandet av 1000 kronor från klubben och 6500 kronor
från minnesbrev under verksamhetsåret.
Lions Club i Sverige genomför under 2009 en Röda fjädernkampanj , där insamlade medel går till
Hjärnfonden för forskning om olika beroendesjukdomar.
Månadsmötet bestämde att behållningen från tipspromenaden ska gå till Röda fjädern
och Röda fjädern- material som pins och dekaler ska finnas till försäljning.
.......................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 567
Lions Clubs månadsmöte 567 inleddes med parentation över avlidne lion Nils-Olov Strandberg,
den siste chartermedlemmen från klubbens start 1953. En ny medlem togs in i klubben.
Dragning skedde bland numren på jultjugan och ägaren till jultjuga nr 079 får det inramade
originalet, som skänkts av konstnärinnan Sally Johnsson.
Luciaflickorna hade tros förkylningsproblem på ett fint sätt genomfört ett fyrtiotal lussningar
och preliminärt har ca 20 000 kronor flutit in från aktiviteten, ca 5000 kronor mindre än förra året,
då röstningen var mycket omfattande. Vinnaren i röstsedelslotteriet uppskattade presentchecken
hos Viking line.
Samarbetet med NKP hade fungerat väl.
Nu drar tipspromenaderna längs Vålösundet igång.
Loppmarknaden går fortfarande mycket bra.
Klubben beviljade 5000 kronor till Annika Bloms servering av mat till bl.a. missbrukare i
Betlehemskyrkan. Pengarna skall gå till kostnader för mat.
Från Lions Cancerforskningsfond (LCFF) redovisades insättningar på 5900 kronor från kondoleanser
och uppvaktningar.
Nu har 240 tropiktält kommit och ska packas. Lions från grannklubbar inbjudes att hjälpa till.
En nyhet är att av packlådorna ska efter uppackningen i katastrofområdet bli toaletter,
som kan bidra till att förbättra den sanitära situationen.
Klubben gästades av förre distriktsguvernören (PDG) Sven-Eric von Wachenfeldt från Arvika.
Han redogjorde bl.a. för Röda fjädern kampanjen, som pågår 1/1-31/12 2009.
Röda fjädern är Lions varumärke och av stort värde. Målet är att samla in 30 miljoner kronor till
Hjärnfonden och speciellt forskning om beroendesjukdomar t.ex.. alkohol- ,drog- och spelberoende .
Hjärnfonden sköter marknadsföring och Lions Club insamlingen.
Insamlingens beskyddare är Hans Majestät Carl XVI Gustaf.
......................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 566
Vid månadsmöte 566 med Lions Club 10/12 togs en ny medlem in.
Jultjugeförsäljningen pågår men förskottsinbetalning på 15000 kronor har gjorts till
Diakoniverksamheten i Kristinehamns och Ölme kyrkliga samfällighet och 2000 kronor till
Gardeniusfonden vid Psykiatriska öppenvårdsenheten.
Kollekten uppgick till 5110 kronorvid den stämningsfulla luciakröningen i kyrkan,
där Robert Drewstad fick musikstipendiet till ungdom på 5000 kronor och spelade mycket
vackert på marimba. 
Ungdomsverksamheten vid Kristinehamns Ponnyklubb och Kristinehamns bågskytteklubb
fick vardera 10 000 kronor vid luciakandidatsvisningen i Merkuriushuset.
IR-kommitténs Björn Åström meddelade till allas lättnad att det inte finns några tält att packa
före nyår.
Tre flickor beviljades vardera 1000 kr för att som volontärer bistå Vision For All vid utdelning
av begagnade glasögon till mycket fattiga i Chile. En flicka utlovades 5000 kronor i resebidrag
om hon kunde få ihop 18000 kronor, som deltagarresan kostar, så att hon kan delta i ett annat
likadant projekt.
Tipspromenaderna startar redan 18 januari i samarr. med Skärgårdskaféet, som då har öppet.
Start mellan 10.30 och 13.00 (Mycket få har startat mellan 13 och 14).
Högst fem Trisslotter kommer att delas/lottas ut till deltagare med 12 rätt. Även fem lyckovinnare
dras bland alla startande. Vinnare och rätt svar publiceras i NKP på måndagen efter.
Mötet på Norrgården avslutades med ett mycket trivsamt luciasamkväm, där årets lucia
med tärnor spred ljus och värme och trots att många var starkt förkylda lyckades de sjunga
vackert och som tack för gjorda och förväntade insatser fick de varsin ros och inramat porträtt
från NKP. Tärnorna fick dessutom en ring.
Lucia hade redan fått sitt smycke, skänkt av Smycka Forsbergs Guld.
Ett litet gammaldags julbord avåts, för lions och lady lions del givetvis på egen bekostnad.
...........................................................................................................................................

 

 


MÖTE565
Lions Clubs månadsmöte 565  12 nov. inleddes med en intressant presentation av CASCO
och en efterföljande rundvandring. Mycket uppskattat studiebesök!
Luciaaktiviteten är i full gång. Bland 24 anmälda har 7 trevliga, positiva och sjungande
flickor valts ut och de ser fram emot sitt viktiga uppdrag.
Loppmarknaden går fortfarande bra och hittills har det sålts för 137.432 kronor.
Därav skänktes 11.586 kronor från försäljningen 11/ 10 till Världens barn.
Ett anslag om 30.000 kronor beviljades för bidrag till  föreningar med ungdomsverksamhet.
10.000 kronor anslogs till två ungdomsledarstipendier för 2007 och 2008.
Den 21-årige slagverksstuderanden Robert Drewstad får musikstipendiet till ungdom,
som beslutades bli 5.000 kronor. Han kommer att spela marimba, när han får sitt stipendium
vid luciakröningen. Beslöts att lions Club betalar instrumenthyra och resekostnad.
Jultjugorna delades ut för försäljning. Motivet är Dafne i Rådhusparken efter en akvarell av
Sally Jonsson, som skänker akvarellen för utlottning.
Varje jultjuga är en lott med ett nummer och uppgift om när dragning sker.
Samtliga tält är nu packade. 200 nya öken tält är inköpta.
En ansökan om hjälp med skuldsanering avslogs.
Förberedelserna för Röda Fjädern 2009 drar igång nu.
Målet är att samla in minst 30 miljoner kronor till beroendeforskning, öka kunskapen om
beroendesjukdomar,  Hjärnfonden och Lions.
.........................................................................................................................................

 

 


MÖTE 564
Lions Clubs månadsmöte 564 (8/10) var synnerligen välbesökt, sannolikt mest beroende på
kvällens gäst , Ferrarianställde racerföraren lion Tony Ring från Karlskoga, som bjöd på
en synnerligen intressant och medryckande framställning om sig själv,
racersporten och i synnerhet Ferrari.
Under själva mötet rapporterade loppisgeneral Lars-Gunnar Roslund att försäljningen
gått mycket bra och att det hittills sålts för ca 91 000 kronor trots att han själv varit borta i
USA en längre tid.
Ungdomskommittén ligger i startgroparna, inför utdelning av bidrag till föreningar med
ungdomsverksamhet och ungdomsledarstipendium.
Utseendet av mottagare av musikstipendiet till ungdom går in i ett avgörande skede.
Årets jultjuga börjar ta form.
200 vintertält ska packas men först måste avgöras vilken kamin för eldning av fast bränsle
tälten ska utrustas med.
Lions deltagande i bössinsamlingen för Världens barn organiserades och under kvällen beslutade
KFUM, Simsporten och Lions Club att behållningen från loppisförsäljningen lördag 11 oktober
tillfaller Världens barn-insamlingen.

Tony Ring berättar om sin verksamhet.                        Foto: Gunnar Kållberg
............................................................................................................................................

 

 


MÖTE 563
Vid månadsmöte 563, som inledde det nya verksamhetsåret, meddelades att första
loppisförsäljningsdagen såldes för 33 615 kronor vilket är nytt rekord, vilket möjliggjorts genom
ett omfattande sommararbete.
Beslutades att även i år dela ut ett musikstipendium till ungdom vid luciakröningen, som bli
söndag 7 december.
Däremot beslutades att lägga Stora bålet-aktiviteten med insamling av julgranar på is.
Behållningen har varit mycket blygsam men arbetsinsatserna stora.
Tipspromenaderna i Skärgården kanske kommer igång tidigare än hittills. Beslutades betala ut
18 155 kronor till gemensamma nationella och internationella projekt, som beslutats på
Riks- och distriktsmöte.
I rapport från Lions Cancerforskningsfond (LCFF) konstaterades att från räkenskapsåret början
20080701 hade 1250 kronor influtit via minnesbrev (kondoleanser). Beslutades att Lions Club
även i år deltar i bössinsamlingen i Kristinehamn för "Världens barn".
Björn Åström i IR –kommittén berättar att 200 vintertält ska packas.
Lions Club betalar tälten till Räddningsverket. Kaminerna till tälten har varit avsedda att eldas
med lysfotogen, som inte alltid är tillgänglig. Därför har de ersatts av vedeldade kaminer vars
kvalitet hittills är osäker. Inga sommar- eller ökentält finns f.n. Ca 600 tält har skickats ut vid
katastrofer.
Vid en liten högtidlighet mottog Brita Olsson Lions finaste utmärkelse, Melvin Jones Fellowship.
Hon har ända sedan 1960-talet ägnat mycket omsorg, tid och arbete åt loppis och "Lions damer"
d.v.s. damklubben, som betyder så mycket för Lionsverksamheten.

Lions president Torbjörn överlämnar plaketten
till Brita
..................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 562
Vid Lions Clubs månadsmöte 562 i Logen på Norrgården konstaterades att verksamhetsårets
loppmarknadsresultat var mycket gott. KFUM, Lions Club och Simsporten hade vardera fått
80 000 kronor. Kommittén har med anledning av de stora kostnaderna för avfall, diskuterat
att till hösten bli mera restriktiv och vid hämtningar inte ta emot saker, som bedöms var osäljbara.
Lion Björn Åström redogjorde för Lions insats med tält. Från Kristinehamn har 538 tält skickats
efter packning på pallar av Kristinehamnslions och räddningsverkspersonal.
Till Burma levererades 198 tält och resterande 340 fraktas efter ompackning till lägre pallhöjd gratis
efterhand av Air China till jordbävningsdrabbade i Kina. Dessutom har Lions skänkt 500 Kinatillverkade
tält, som skickats direkt från tillverkningen till drabbade områden. Nu finns endast några vintertält kvar.
En vädjan har gått ut till alla lionsklubbar att om möjligt skänka pengar till ytterligare tält.
Lion Björn gav också ett stort tack och beröm från Räddningsverket till alla, som hjälpt till med att packa
tälten.
Månadsmötet beslöt betala hyra (70 kronor/mån) under ett år för trehjulig cykel till funktionshindrad.
Särskolans elever med nödvändiga assistenter bjuds 2/7 på Lekaresällskapets sommarteater
"Madicken" med fika i pausen.
Avgående och pågående president gav en positiv rapport från Riksmötet i Uppsala.
Lion Arvid Nisser framförde en hälsning från en nystartad lionsklubb i Spanien och lion
Nils-Olov Strandberg har fått Charter Monarc Chevron Award för 55 års medlemskap.
Beslöts att medlemsavgiften förbli oförändrad 800 kronor /år
Vid den avslutande välsmakande supén, som givetvis var och en själv betalade för, serverades hemrökt
lax med potatisgratäng, som liksom tårtan till kaffet var hemlagat av Anita och Lars-Gunnar Persson .
President Lars Bergström tackade dem med en vacker blombukett.
Lars Bergström tycker att tiden gått oerhört fort och han avslutar sitt presidentår med att tacka alla
lions och lady lions för fint arbete under arbetsåret. Många har gjort mycket stora och värdefulla
insatser och trivseln och gemenskapen har varit mycket fin.
Lars Bergström fäster presidentmärket på pågående presidenten Torbjörn Andersson och önskar honom
lycka till under hans presidentår.
Torbjörn tackar för förtroendet och lovar göra sitt bästa.

Lars överlämnar presidentskapet till Torbjörn
................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 561
Vid Lions Clubs månadsmöte 561 (14/5) redovisade tf. Loppisgeneral Lars-Gunnar Roslund en
bruttoförsäljning på 288 699 kronor och ett netto på 216 981 kronor. Bra! 
Vid stundande Slutloppis upphör all försäljning kl. 12.
IR-ansvarige Björn Åström rapporterade att 198 tält hade packats hittills och 150 hade skickats till
Burma och tagits emot på Rangoons flygfält av ambasadpersonal.
Efter den förödande jordbävningen i Kina vill även de ha tält.
Mötet beslutade anslå 5000 kronor till Kristinehamns hembygdsförening till flyttningen av soldattorpet.
Även Kristinehamns sjöräddningssällskap fick ett bidrag på 5000 kronor.
Månadsmöet beslöt även anslå 13 000 kronor till ”Sight first II”, som är ett omfattande Lionsprojekt
mot onödig blindhet i världen.
Inköp har skett av ytterligare 50 st. ”Sticke” som säljs av Barndiabetesfonden och  är ett uppskattat
kramdjur för ledsna barn bl.a. vid ambulansfärd.
Från zonmöte rapporterades att vår klubbmedlem Lars-Gunnar Persson avtackats efter ett mycket
väl genomfört zonordförandeår.
Mötet avslutades med att Ellinor Hallström, som fått sponsorbidrag  berättade mycket bra och visade
fina bilder från sitt 6 månaders ungdomsutbyte med Costa Rica, där hon varit i den lilla byn
Tortuguero (ca 800 inv.) vid Karibiska kusten där havssköldpaddor går i land.
Platsen besöks av ca 90 000 turister under ett år och gruppens projektarbete handlade om hållbar
turism, som också gynnar lokalbefolkningen och inte enbart hotellägarna. 
56 svenska ungdomar deltog förra året i ungdomsutbyte i regi av CIU (Centrum för Internationellt
Ungdomsutbyte.)
   
Lions President Lars tackar Ellinor                                          Ellinors värdfamilj i Tortuquero på Costa Rica
...................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 560
Vid Lions Clubs månadsmöte 560 (9/4) slutredovisades jultjugeaktiviteten, som gav ett netto
på 17105 kronor från 1070 sålda  jultjugor och 17000 kronor hade delats ut.
Loppmarknadsförsäljningen går fortfarande mycket bra. Slutloppis har flyttats till lördag 17 maj.
Lion Björn Åström har åtagit sig att efter bortgångne Toni Blom ansvara för IR-kommittén
(Internationella relationer). Hans rapport från möte med Räddningsverket handlade om att en
viss osäkerhet råder angående verkets framtid i Kristinehamn. Just nu diskuteras inköp av 200 tält.
Vid stundande Distriktsmöte i Lindesberg och Riksmöte i Uppsala representeras klubben av snart
avgående president Lars Bergström och pågående president Torbjörn Andersson.
Kvällen avslutades med att tjänstgörande klubbmästare Lars-Gunnar Roslund serverade ärtsoppa.
Denna billigare, enklare och lättare typ av måltid mottogs väl och kommer att prövas framöver.
..................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 559
Lions Clubs månadsmöte 559 öppnades med att Lars-Erik Olsson höll parentation över vår hastigt
avlidna broder Toni Blom. Lars-Erik erinrade om vilken aktiv medlem Toni varit när det gäller både
nationellt och internationellt.
Tonis minne hedrades med en stunds tystnad.
LP Lars hälsade välkomna vår distriktsguvenör Sven-Erik Nilsson med fru som gladde oss med sin
närvaro.
Loppmarknaden går bra och vi har sålt för ca.227 000 kr detta verksamhetsår.
Avfallet är fortfarande ett problem.
Lionlokalens golv hade fått en rejäl uppfräschning vilket utförts och sponsrats av Olssons Städ.
Tipspromenaden i skärgården har varit väldigt populär och har inbringat ca: 30000 kr.
Hittills i år har ca.2000 personer deltagit i promenaden. Vissa förändringar av bl.a. tider kommer
att gälla från nästa år.
Klubben skänker 10 000 kr till EU-mopedfordon till handikappad.
Från Zonmöte i Karlstad rapporterades att en LEO-klubb bildats i Kil. Denna består av flickor i åldern
15-20 år.
Följande styrelse för verksamhetsåret 2008-2009 valdes:
President: Torbjörn Andersson
I:e vice President:Ylva Wibell
II:e vice President: Björn Åström
Past President: Lars Bergström
Sekreterare: Gunnar Karlsson
Kassafövaltare: Gunnar Kållberg
Klubbmästare: L-G Persson
Tailtvister: Bengt Nilsson
Direktor: L-G Roslund och Christer Alfredsson
Vice klubbmästare: Michael Lidman
.....................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 558
Vid Lions Clubs månadsmöte 557 konstaterades att vinnaren med  Jultjuga med nummer 552,
 som sålts hos Andersson&Nilsson ännu inte hörts av. Ett presentkort  för ett restaurangbesök väntar.
Luciaaktiviteten hade fungerat väl och gav ett överskott på 25.591 kronor.
Loppmarknadsförsäljningen går fortfarande bra och hittills under verksamhetsåret har det sålts för
nära 200.000 kronor. Avfallskostnaderna och biltransporterna är fortfarande bekymmer..
Stora bålet gav en vinst på endast 990 kronor, till stor del beroende på ett mycket ogynnsamt väder,
som dessutom medförde en besvärande rökutveckling, när brasan skulle tändas och en annan
vindriktning kunde gett ännu större problem.
Tipspromenadaktiviteten längs Vålösundet är mycket uppskattad med 100 till 300 deltagare
beroende på väderlek. En del vinster har ännu inte hämtats ut i Framtidsrummet
Packning av Räddningsverkets Katastrofberedskaps tält pågår fortfarande i A6-hallen på Presterud.

Lionsmedlemmar packar tält på Presterud                                                 Foto:Gunnar Kållberg
............................................................................................................................................................................

 

 


Möte 557
Vid Lions Clubs månadsmöte 557 drogs Jultjuga med nummer 552, som sålts hos
Andersson&Nilsson, som vinstnummer och ger ägaren presentkort  för ett restaurangbesök.
Luciaaktiviteten hade fungerat väl och ett tack riktas till medarrangören NKP för gott samarbete.
Loppmarknadsförsäljningen har gått bra under hösten och inbringat 150.951 kronor som netto
givit 98.380 kronor. Den största utgiften är kostnaden för avfallet.
Stora bålet-  och tipspromenadaktiviteten förbereds.
Tyvärr kan inte Picassouddens Kafé öppna förrän kl. 11 men tipspromenadstarten kan ske redan
10.30 och avgiften blir 20 kronor som tidigare. Vinster får hämtas på Framtidsrummet.
Av kassarapporten framgick att under hösten hade 57.195 kronor delats ut i Kristinehamns kommun
och till olika projekt i Sverige och övriga världen 30.195 kronor
Räddningsverkets och Katastrofberedskapens tält lagras nu i Kristinehamn. I A6-hallen på Presterud
packades under trivsam samvaro en kväll 60 tält i ett snabbt läge, då de genast skulle sändas till
jordbävningsområde.
Det kan i framtiden bli situationer då stora och snabba arbetsinsatser kan bli nödvändiga och insatser
från klubbarna i zonen och Karlskoga kan behövas. Ytterligare 90 tält  packas en kommande kväll.

Tält till katastrofoffer packade av Lionsmedlemmar
.....................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 556
Vid Lions Clubs månadsmöte 556 avslutades Luciaaktiviteten. Röstningen inbringade 14.418 kronor
och 50 öre varav 380 kronor i frimärken.
Vid Luciakröningen i kyrkan blev kollekten 6.427 kronor. Vid luciadagens tömning av Lusseasken,
som nu fått en bra plats i Ölme Diversehandel, räknades innehållet till 450 kronor och 50 öre.
Summan går fr.o.m. i år till Sjöräddningssällskapet i Kristinehamn och avrundas uppåt till närmast
tusental kronor. Det blir alltså 1000 kronor. Fem föreningar; Christinehamns Badmintonklubb,
Christinehamns Bowlingklubb, IFK Bandy, IFK Handboll och Ölme hästsportförening hade fått
5.000 kronor vardera till ungdomsverksamhet och kulturstipendiaten My Åkerman-Pyne 5.000 kronor.
Stora bålet blir lördag 12 januari och tipspromenaderna längs Vålösundet startar söndag 20 januari
och pågår t.o.m. 16 mars med start kl. 10.30.
Efter mötet blev det luciasamkväm för lions med familjer. Luciaflickorna hade haft en arbetsam,
men vällyckad dag, och sjöng även vid detta sista framträdande mycket vackert och tackades med
varsin röd ros. Tärnorna fick som minne varsin ring, skänkt av Kristinehamnsaktuellt.
Lucia fick sitt halssmycke, som Waerns Guld skänkt, redan vid kröningen.
NKP hade skänkt inramat foto till samtliga. Flickorna bjöds också på ett litet men mycket gott julbord,
som även övriga deltagare lät sig väl smaka av, och givetvis betalade ur egen ficka.
..................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 555
Vid månadsmöte 555 med Lions Club presenterades årets jultjuga. Motivet är Österviks kapell av
Kjell Sundberg. I år kan inte originalet lottas ut, utan vinsten blir i stället ett presentkort på 600 kr
till restaurangbesök. Behållningen går som tidigare till kyrkans diakoniverksamhet.
Loppisförsäljningen går fortfarande mycket bra. Tyvärr avgår numera betydande summor till
avgifter för att få lämna osäljbara saker till brännbart och  deponi på ”tippen”.
Beslöts att frågan diskuteras med kommunen. Ulf Stake kan p.g.a. ändrade arbetsförhållanden inte
fortsätta som loppisgeneral. Han ersätts av Lars-Gunnar Roslund
Luciaaktiviteten är i full gång som vanligt. Luciakröningen sker i kyrkan söndag 9 december.
Kandidaterna visar upp sig 2 december, då också bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet delas ut.
My Åkerman Pyne får årets musikstipendium till ungdom.
Efter en omfattande musikutbildning går hon nu sista året på Operahögskolan och visade vid konserten
med Degerfors musikkår att hon är mycket lovande. Stipendiesumman beslöts bli 5000 kronor och
delas som vanligt ut vid luciakröningen då My också kommer att sjunga ”O helga natt”
Ambitionen är att Stora bålet-aktiviteten ska genomföras som tidigare.
Tipspromenaderna beslutades genomföras med start söndag 20 januari och pågå till 16 mars med
start 10.30
Vid  Riks-och Distriktsmöten beslutas och rekommenderas anslag från lionklubbarna till gemensamma
projekt såsom Katastrofberedskapen, Lions cancerforskningsfond, Sight First II
(Mot onödig blindhet i världen), Handikappfonden  och olika läger. Beslutades att vi bidrar med 25815 kronor.
Mötet beslöt också försöka öka kännedomen om Lions cancerforskningsfond (LCFF).
Fonden har utomordentligt låga administrationskostnader och ger bidrag till cancerforskningsprojekt
och kan med fördel användas vid kondoleanser.
Deltagandet i insamlingen till Världens barn hade upplevts mycket positivt.
Resultatet blev 31528 kronor i Kristinehamn.
.....................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 554
Månadsmöte 554 med Lions Club inleddes med förevisande och upphängning av ett vackert diplom, som
Sjöräddningssällskapet  tackade för bidrag med. Årets jultjugemotiv är klart och visas på nästa möte.
Loppmarknaden har under de första sex lördagsförsäljningsdagarna inbringat 92.000 kronor.
Mötet beslutade anslå 30.000 kronor att utdelas till föreningar med ungdomsverksamhet och 5000
kronor till ett ungdomsledarstipendium.
Beslut fattades om att ett musikstipendium till ungdom ska delas ut även i år vid luciakröningen i kyrkan.
En ansökan om bidrag till inköp av EU-mopedbil fann mötet så behjärtansvärd att beslut fattades om
att Lions Club bidrar med 10.000 kronor om köpet blir av.
Planeringen av aktiviteter för insamling till ”Världens barn” har varit problematisk. Beslutades att det
bästa möjliga skulle göras.
Bössinsamling sker utanför COOP, MAXI och ”på stan” fredag kväll och lördag.
Mötet avslutades med att Marcus Sjöström i ord och bild entusiastiskt berättade om ungdomslägret i
Canada, som han i somras deltog i. Lägret hade givit honom många kontakter och erfarenheter. 
Till skillnad från det i år inställda Alabamalägret, som vi tidigare skickat ungdomar till, var detta öppet
såväl för pojkar som flickor.
Ett önskemål har länge varit att även intresserade flickor ska få möjlighet att åka på ett internationellt läger.

Marcus visar bilder och berättar om resan
Foto: Gunnar Kållberg
..............................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 553
Månadsmöte 553 med Lions Club inleddes med att Lars Hesselbom och  Göran Johansson fick utmärkelse
för 40 års medlemskap och Benni Andersson för 35 år.
Första loppislördagen såldes för 31700 kronor (Rekord?) och andra lördagen såldes för 17000 kronor.
Klubben beslöt anslå max 5000 kronor för inköp av en dator till en pojke med ett synnerligen stort behov av
dator för inlärning och träning.
Mats-Arne Mattsson har skapat en stor samling fina svartvita fotografier. Det är av stort värde att de kommer
att ställas ut och klubben beslöt bidra med 1400 kronor till raminköp.
På skylten från 1954  till ”Lusseasken”, som nu finns i Ölme diversehandel, sägs att ”Influtna medel komma
även årligen på Lucia-dagen att fördelas bland i behov varande stadsbor, främst sjöfolk”.
Månadsmötet beslöt att, med början i år, ska influtna medel överlämnas till Sjöräddningssällskapet i
Kristinehamn. Summan avrundas uppåt till jämt tusental kronor.
Uppladdning pågår inför insamlingen för Världens barn 12-13 oktober. Det är första gången Lions club är med.
Liksom förra året kommer dagskassan från loppisförsäljningen 13 oktober att gå till Världens barn.
.................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 552
Med månadsmöte 552 avslutade Lions Club ett mycket bra verksamhetsår. Av loppmarknadsintäkterna
hade 70000 kronor kunnat delas ut till var och en av de tre samarbetande föreningarna KFUM, Lions Club
och Simsporten.
Avgående presidenten Bengt Nilsson tackade för sig och önskade pågående presidenten Lars Bergström
lycka till.
Lars Hesselbom och Göran Johansson hyllades för 40 års medlemskap, Benni Andersson för 35 år,
Tomas Nilsson och Håkan Wirén för 30 år och Per Modin för 20 år.
Vid det avslutande samkvämet gick ett stort tack till ”lions damer”, som deltagit och gjort ovärderliga
insatser vid olika aktiviteter.
Violinisten Rebecka Karlsson tackade för vad Lions Club gjort för henne. Hon har två somrar fått vara med
 i Orkester Norden, ett projekt som stöttas av Lions Club och vänder sig till unga musiker.
Hon demonstrerade den ”barockstråke” hon köpte för Musikstipendiet hon fick 2005.
Rebecka, som efter sin examen i violin vid Kungl. Musikhögskolan studerar barockfiol vidare, berättade
inspirerat om sitt violinistyrke, som hon brinner för och spelade några vackra stycken bl.a. Värmlandsvisan.
Hennes berättande och spel blev synnerligen uppskattat.
    
Bengt Nilsson lämnar över till Lars Bergström                    Rebecka underhåller
Foto: Gunnar Karlsson
.......................................................................................................................................

 

 


MÖTE 551
Lions Clubs månadsmöte 551 inleddes tillsammans med damklubben med ett synnerligen givande
studiebesök på Södermalmskolans renoverade och tillbyggda högstadiedel.
Det var en fröjd att höra rektor Magnus Alehed berätta om framväxten och funktionen och inte minst
om verksamheten i en av Sveriges absolut modernaste skollokaler.
I tidningen hade man kunnat läsa om hur klottret redan hade börjat, men det var uppenbarligen en
tidningsanka för inte minsta streck kunde märkas.
Loppmarknaden har gått mycket bra under året och samarbetet mellan Lions Club, Simsporten och
KFUM med ungdomar från fritidsgården har fungerat mycket fint.
"Alabamastipendiaten" Marcus Sjöström åker till ett läger i Canada och har fått kontakt med sin värdfamilj.
Mötet beslöt anslå 5000 kr som "fickpengar".
Mötet anslog 10000 kr till "Sight first", som är ett Lionsprojekt för att utrota onödig blindhet i världen.
Våra pengar går i första hand till Morogoroprojektet i Afrika , vilket kommer att presenteras närmare
till hösten då Lions club kommer att ingå i Världens barn-aktiviterna.

  
Rektor Magnus Alehed berättar om skolan                          Några pensionerade lärare lyssnar
...................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 550
Lions Clubs månadsmöte 550 hölls i Villastadens klubbstuga efter intressant rundvandring och föredrag av
Hans Högfeldt om Eventhallen och övriga färdigställda och planerade anläggningar på Sannaheden.
Hälsningar framfördes från klarinettisten Anders Hiller, som var vår förste musikstipendiat och nu fått göra
ett inhopp i en konsert med Värmlandsoperans sinfonietta och från 2005 års stipendiat Rebecka Karlsson,
som vikarierade i orkestern.
Sannolikt blir det ett uppehåll i år i Ankraceaktiviteten, som är mycket krävande. I stället blir det satsning
på en aktivitet för Världens Barn 13 oktober.
Tipspromenaden i skärgården har varit en stor succé, som planeras genomföras även nästa säsong.
Lion Lars-Gunnar Persson redovisade erfarenheterna från spelningarna, som Musikskolans orkester Cocktail
genomfört på ett utmärkt sätt. En mycket lyckad aktivitet på många sätt.
Lördagen den 19 maj har Svenska Gold Wing-klubben träff på Marieberg. Lions Club kommer att sälja
röstsedlar på vackraste motorcykeln och behållningen går oavkortat till Lions hjälpverksamhet.
Ett samarbete med Kiwanis har etablerats vid tipspromenaderna och ett samarbete kan tänkas när det
gäller Fastingen nästa år.
I anslutning till nästa månadsmöte planeras ett studiebesök med damklubben på Södermalmsskolan.
..............................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 549
Lions Clubs månadsmöte 549 hölls i Charterbussen mellan Kristinehamn och Karlstad. Kvällen inleddes
med ett mycket intressant studiebesök på NKP, där onsdagens tidning slutredigerades, och avslutades
med ett lika intressant studiebesök på NWT , som vi kunde lämna med en nytryckt NKP under armen.
Lika givande som själva studiebesöket på ett modernt tidningstryckeri, var visningen av konstskatterna
i NWT –huset.
Loppisgeneral Ulf Stake presenterade glädjande siffror. Loppisförsäljningen har hittills under arbetsåret
inbringat 215000 kronor (161000 kronor samma tid förra året).
Lions Club i Kil firar 40-årsjubileum och mötet beslöt uppvakta med att sätta in 500 kronor i Kilsklubbens
namn på Lions Cancerforskningsfond, som har extremt låg administrationskostnad. Klubben beslöt också
att med 5000 kronor stödja det ideellt arbetande Sjöräddningssällskapet, som i år firar 100-årsjubileum.
Ett ungdomsledarstipendium på 5000 kronor kommer att delas ut till Abdou Mbood
Tipspromenaderna i Skärgården har varit mycket uppskattade och givit goda intäkter.
Brogårdseleven Marcus Sjöström är utsedd till Alabamastipendiat. Tyvärr blir lägret i Alabama inställt i år
p.g.a. dödsfall och Marcus kommer i stället att delta i ett motsvarande läger i Canada. Ev. större kostnader
delas av klubbarna i zonen.
Till styrelse 2007-2008 valde mötet: President: Lars Bergström, 1:e vice President: Torbjörn Andersson,
2:e vice President: Ylva Wibell, Past President: Bengt Nilsson, Sekreterare: Gunnar Karlsson, Kassaförvaltare:
Gunnar Kållberg, Klubbmästare: Lars Gunnar Roslund,Tailtwister: Björn Åström, direktorer: Christer Alfredsson
och Lars-Gunnar Persson, Revisorer: Erik Dahlander och Ulf Stake.
Nästa månadsmöte är planerat ske i Villastadens nya lokaler på Sannaheden , där Hans Högfelt
kommer att berätta om Eventhallen, som är under uppförande.

    
Sekr. Gunnar Karlsson studerar redigering på NKP               President Bengt håller möte i bussen
    
Guider samt medlemmar med fruar på NWT                                                 Lars Bergström guidar på NKP
Foto: Gunnar Kållberg
....................................................................................................................................................................

 

 


MöTE 548
Vid Lions Clubs månadsmöte 548 rapporterar lion Lars-Gunnar Persson att planeringen av musikskoleelevers
(Cocktail) framträdanden i 11 äldreboenden är gjord. Det blir framträdanden av mindre grupper i
halvtimmeslånga program med passande musik.
Månadsmötet godkände styrelsens föreslag att ge 1000 kronor för varje framträdande.
Pengarna (12000 kronor inkl. spelning vid Stora bålet) blir bidrag till orkestern Cocktails deltagande i
musikläger i Ungern till sommaren, som man tidigare sökt bidrag till. Kontakterna med Cocktail och äldreboendena
har varit mycket positiva.
Nina Fyhr har ansökt om stöd för att anordna en pardanskurs och danskväll. Månadsmötet beslutar anslå
3000 kronor och att vi uttrycker vår stora uppskattning av hennes initiativ.
Loppis går fortfarande bra med en lördagsförsäljning på upp till 11000 kronor. Stora båletaktiviteten gav
ett överskott på 5484 kronor. Tipspromenaderna i Skärgården har uppenbarligen varit efterlängtade och lockat
flera hundra intresserade deltagare varje gång.
Det rapporteras att narkotikahunden Öjje, som det liondistrikt (101-B) vi tillhör, har skänkt till tullen,
artar sig mycket bra.
Mötet avslutades med att Jenny Lönnström, vars deltagande i ungdomsutbyte med Thailand sponsrats av
Lions Club, berättade om sina erfarenheter. Det gjorde hon på ett medryckande, ungdomligt entusiastiskt
och välstrukturerat sätt och ett via datorn mycket fint utnyttjat bildmaterial. En "vitamininjektion" i vintermörkret!
Nästa månadsmöte blir i anslutning till ett studiebesök på NKP och NWT i Karlstad.

Foto: Gunnar Karlsson                                             Jenny berättar
.............................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 547
Lions clubs månadsmöte 547 startade med intagning av en ny medlem.Vid dragning tillföll originalet till årets
jultjuga den som köpt jultjugan med nr 549.
Försäljningen inbringade ungefär lika mycket som delades ut nämligen 18.000 kr, som förskotterats från
aktivitetsmedel (den kassa där insamlade och utbetalda medel bokförs).
Luciaaktiviteten hade fungerat mycket bra med intäkter på 29.670 kronor och utgifter på 15.205 kronor varav
2.000 kronor direkt återgått till ungdomsverksamhet (Voxette, Ridklubben och Gymnastiksällskapet.).
Kollekten vid luciakröningen var 5.583 kronor.
"Loppmarknadsgeneral" Ulf Stake rapporterar att försäljningen fram till jul inbringat 128.443 kronor.
Ett mycket bra resultat, som bl.a. några eldsjälars idoga insatser möjliggjort. Viktigast har dock varit att
allmänheten skänkt bra prylar.
Transportfrågan verkar nu vara löst genom överenskommelser med Charterbuss och OK.
Ett stort bekymmer är skadegörelse på byggnaden, främst i form av sönderslagna rutor.
Zon 7, där Lions Club i Kristinehamn är en av 6 klubbar, skickar varje sommar en stipendiat till ett internationellt
ungdomsläger i Alabama i USA.
Det är återigen vår tur att utse stipendiaten och på Brogårdsskolan är man i full gång med att utse en
välkvalificerad ung man. (Utredning pågår om möjligheterna att få fram en motsvarande aktivitet öppen även för
tjejer).
Sedan i somras har vi kunnat dela ut 66.000 kronor i kommunen och 17.850 kronor till nationella och internationella
ändamål.
..............................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 546
LIONS CLUBS månadsmöte 546 avslutade verksamhetsåret. Lussebössan hade tömts vid luciaframträdande i Ölme diversehandel. Innehållet var 400 kronor, vilket med tanke på den korta tid bössan varit på plats var ett mycket bra resultat
Loppmarknadens biltransportproblem ser ut att kunna lösas. Som bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet hade anslagits 30.000 kronor. Tio föreningar hade sökt.
Vid presentationen av luciakandidaterna hade Friluftsfrämjandet, IFK Skridsko, Kristinehamn Gymnastiksällskap, S:t Georgskommittén och Villastadens IF hade fått ta emot sina bidrag.
Luciakröningen i kyrkan blev en fin högtid med skönsjungande luciatåg och flickkören Voxette. Sandra Oxenryd, som fick 5000 kronor i musikstipendium förhöjde stämningen ytterligare med att sjunga Jul, jul, strålande jul och Julsång (O Helga natt).
En student , som ansökt om sponsorbidrag för ungdomsutbyte med Costa Rica beviljades 3000 kronor. Avslag fick däremot två gymnasister, som sökt bidrag för studieresa till Irland i anslutning till examensarbete.
Avslutningvis konstaterade PR –kommittén att klubbens verksamhet hade fått en fin bevakning av lokala media, inte minst NKP.
Efter mötet samlades lions med familjer till julsupé, som inleddes med luciatåg, som trots att flickorna genomfört en ansträngande dag fylld med uppskattade framträdande på företag och äldreboenden, åstadkom en härlig stämning med fantastisk skönsång och hyllades och tackades med blomma, bild och ring skänkt av Kristinehamnsaktuellt.
Karin Marcusson fick ett stort tack för sitt arbete med träningen av luciatåget och insatserna vid luciakröningen Julbordet var som vanligt välkomponerat och välsmakande och betalades givetvis av envar med egna medel.
Gun Jönsson uppvaktades med blommor som tack för den goda mat hon levererat vid klubbmötena.
..............................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 545
Lions Clubs månadsmöte 545 inleddes med att Björn Åström fick motta en speciell utmärkelse för att klubben under hans presidentår fått en nettoökning med två medlemmar. Månadsmötet beslöt att skriva på ett huvudsponsoravtal med NKP för Luciaaktiviteten.
 Luciakandidaterna presenteras "live" 3 december och luciakröningen blir söndag 10 december då även årets musikstipendium till ungdom delas ut till Sandra Oxenryd. Stipendiesumman beslöts bli 5.000 kronor. Genom att fina prylar skänkts till Loppis hade god lördagsförsäljning (12.000) gjort att intäkterna nu kommit upp på förra årets nivå. Överskottet från årets Ankrace blev av olika skäl blygsamma 3.200 kronor. Sammanlagt har dock aktiviteten under åren dragit in 192.000 kronor.
Dokumentation t.ex. protokoll har arkiverats i stadsarkivet på Marieberg. Mötet beslutade att allmänheten i framtiden ska få tillgång till materialet.
Klubben gästades av Karl-Åke Öster; Distriktsguvernör (DG) i år för distrikt 101-b, som är ett av 10 distrikt i Sverige. I sitt tal tryckte han på att Lions Club är en demokratisk serviceorganisation, som samlar in pengar för att hjälpa andra på tre nivåer; lokalt, nationellt och internationellt. Så satsar t.ex. hans klubb av insamlade medel ca 50% lokalt i egna kommunen, 25 % nationellt i Sverige och 25 % internationellt. Det är viktigt att klubbarna, efter förmåga, ställer upp solidariskt på demokratiskt fattade beslut om projekt vi ska satsa på i verksamhetsplanen. Lions ägnar stor kraft åt att förebygga onödig blindhet och bota botbar blindhet i världen. En tablett för 5 kronor kan t.ex. rädda ett barn från att drabbas av flodblindhet. Till kampanjen "Sight first" har Sveriges Lions lovat att samla i 2,5 milj. US-dollar.
 

.............................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 544
Vid Lions Clubs månadsmöte 544 beslutade klubben anslå 30000 kronor som sedvanligt delas ut till föreningar med ungdomsverksamhet vid luciakandidatsvisningen samt 5000 kronor till ett ungdomsledarstipendium  Annonsering sker i NKP.
Ankracet gav i år ett överskott på endast 3000 kronor , främst beroende på att endast 1500 av de 2000 ankcertifikaten blev sålda.
Luciakommittén  efterlyser luciakandidater med annons 20 oktober, 7 kandidater utses 7 november och presenteras 17 november. Framträdanden av kandidaterna blir 3 december, kröning av lucia 10 december och företagslussning 13 december.
Loppis har hittills sålt för ca 69000 kronor mot ca 73000 kronor motsvarande tid förra året. Lördag 30 september gick intäkterna på 7823 kronor till insamlingen ”Världens barn”.                 
Distrikt 101-b, som LC Kristinehamn tillhör, har en verksamhetsplan där olika beslutade gemensamma projekt ingår, t.ex. Katastroffonden, Handikappfonden Oskarshamnslägret för ungdomar med diabetes , Orkester Norden, ”Pengapåsen” m.fl. Till dessa ändamål anslogs 12350 kronor.
En flyktingfamilj i akut behov av ekonomiskt stöd får 5000 kronor.
Musikgruppen Cocktail i Kommunala Musikskolan planeras engageras till luciakandidatvisningen och Stora bålet liksom till en liten ”turné” med mindre grupper, som underhåller  i äldreboenden. Ungdomarna vill gärna få spelningar. Lions club ersätter dem för detta och de får på detta vis ihop pengar till en resa de vill göra
Lions Cancerforskningsfond, vars administrationskostnader ligger på  5,27% rapporterar för september 1560 kronor från Kristinehamn genom Minnesgåvor.
Efter mötet tackade Inger Kling för bidraget hon fått till täckande av kostnader för examen för hennes servicehund Smulan, som hjälper henne att undvika att få för lågt blodsockervärde, vilket hon lätt får p.g.a. sin  diabetes. Hon gav en fascinerande beskrivning av diabeteshundens förmåga att läsa av hennes blodsockervärde och därigenom ge trygghet och ökad livskvalitet.

Foto:Bengt Nilsson
..............................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 543
Lions Clubs månadsmöte 543, som var det nya arbetsårets första, inleddes med utdelning av  två Melvin Jones Fellowship, som är Lions finaste utmärkelse, uppkallad efter  Melvin Jones, som startade lionrörelsen 1917.De två mottagarna är Benni Andersson, medlem sedan 1972, och Pelle Nilsson, medlem sedan 1975.
Lion Pelle lockades in i klubben av Thomas Linderoth och Karl-Erik Antonsson (KEA) och svarade bl.a. under många år för luciakandidatspresentationen i badhuset med mannekänguppvisning och underhållning, ett  så populärtarrangemang att inträdeskön, trots kylan, kunde sträcka sig från badhuset till Gröna Lyktan. Med sitt rika kontaktnät i artistvärlden har han också i lionsregi fått till stånd uppskattade underhållningar på Högliden, Marieberg och Svedjegården  ivrigt understödd av lion Benni, som under hela sitt medlemskap helhjärtat ställt upp i alla lionsaktiviteter  och dessutom näst intill 100-procentigt varit med på klubbens månadsmöten. En föredömlig prestation!
På klubbmötet visades den vackra teckning från Björneborgs Jernverk, som Yvonne Frygell gjort och skänkt som årets jultjugemotiv. Klubben beslutade att även i år dela ut ett musikstipendium till ungdom vid luciakröningen den 10 december. Lekaresällskapet hade ansökt om 3000 kronor som bidrag till kostnader för hotell och mat åt gästande amatörskådespelare från Sydafrika, vilket beviljades
Ankracet den 30 september förbereddes liksom presentationen av Lions Club i Framtidsrummet veckan innan.
En från Munkfors nyinflyttad lionsmedlem hälsades välkommen i klubben!


Foto: Gunnar Kållberg
Pelle Nilsson och Benni Andersson mottager Melvin Jones Fellowskip
.....................................................................................................................................................................................

 

 

 

MÖTE 542
Lions Club har avslutat verksamhetsåret.2005/06. Vid månadsmöte 542 i Skärgården anslogs 5.000 kronor som sponsring av Jenny Lönnströms deltagande i ett ungdomsutbyte med Thailand. Som motprestation informerar hon klubben om sina erfarenheter.
Storloppis  inbringade  40.644 kronor. Sammanlagt resulterade loppmarknadsverksamheten under verksamhetsåret i ett bidrag på vardera 55.000 kronor till de tre samverkande föreningarna KFUM, Lions och Simsporten. Det är en på många sätt krävande uppgift att dra runt loppmarknadsverksamheten under året och tyvärr är det många problem och svårigheter att brottas med.
Vid det mycket trevliga avslutande samkvämet utdelades den finaste lionutmärkelsen man kan få nämligen ”Melvin Jones Fellowship” till Lars-Göran Skoting, som under ett snart 30-årigt medlemskap helhjärtat aktivt och entusiastiskt ställt upp i alla lionverksamheter och gör så fortfarande i 80-årsåldern.  Han hyllades med varma applåder. Senaste gången utmärkelsen delades ut var till Thomas Linderoth.

Lars-Göran Skoting har mottagit Melvin Jones Fellowship
från president Björn Åström

Traditionsenligt genomfördes presidentskifte. Avgående president Björn Åström tackades för ett väl genomfört och  framgångsrikt presidentår och han överlämnade  presidentmärket till pågående president Bengt Nilsson , som tog emot välgångsönskningarna och såg fram emot sitt presidentår.  I klubben är planeringen redan  i gång för nästa verksamhetsårs aktiviteter. Ankracet genomförs  i september och i anslutning till aktiviteten är en presentation av Lions Clubs verksamhet inplanerad  i Framtidsrummet.

Pågående president Bengt Nilsson erhåller presidentmärket
av avgående Björn Åström

Från den ”Årliga klubbaktivitetsrapporten”, som alla lionklubbar i världen ska skicka in framgår bl.a. att Lions Club Kristinehamn  vid olika aktiviteter  fått in pengar så att klubben under året kunnat dela ut 122.363 kronor  varav 58.500 kronor gått till ungdomsverksamhet, 30.485 kronor  (merparten från jultjugan) till lokala hjälpaktiviteter, 5.400 kronor till synvårdprojekt i Morogoro i Afrika ,19.470 kronor till andra internationella projekt  och 8.508 kronor till  diabetes-  och hälsoaktiviteter.
.....................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 541
Vid månadsmöte 541 togs en ny medlem in. Ett bidrag på 3.000 kronor anslogs till avslutning av utbildning av en hund , som hjälper matte att inte råka ut för insulinkänning.. Fler ”Sticke” (gosedjur från barndiabetsfonden) köps in och lämnas till räddningskryssaren Victoria och polisen för tillfällen, när barn kan behöva tröst. En värmlandsungdom deltar i år i ”Orkester Norden” och klubbarna i vår zon bidrar till kostnaden. Vår transfermedlem Lars-Gunnar Persson har valts till biträdande zonordförande.
.....................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 540
Vid månadsmöte 540 rapporterades från Thailand, att behållningen från förra årets tipspromenad – 35.000 kr. varav 10.000 från Kiwanis och Picassouddens café – gått till inköp av bläckfisknät varav tillverkats 1100 bläckfiskburar och fiskenät samt murstenar till husreparationer och reparation av ett skolhustak.
Lions behållning från årets tio tipspromenader i Skärgården blev mer än 36.000 kr. Aktiviteten har varit mycket uppskattad och nästa tipspromenad är planerad till 28 januari 2007.
P.g.a. sträng kyla har loppis tvingats hålla stängt 4 lördagar vilket resulterat i ca 30.000 kr. mindre i försäljning. Stora Loppis blir lörd. 20 maj.
Mötet beslöt anslå 10.000 kr till 2 st. vintertält till Pakistan, 5.000 kr. till Kristinehamns Kanotseglare och stödja Brogårdsgymnasiets internationaliseringsprojekt med 5.000 kr. motsvarande beräknad kostnad för inträden vid "Europaresan". Att stödja ungdom och internationaliseringtanken är viktiga idéer inom Lions Club.
Till Lions cancerforskningsfond, vars omkostnader är 3,52% av insamlade medel, har under de senaste nio månaderna inkommit 4.525 kr. från Kristinehamn, varav 500 kr från Lions Club och från privatpersoner 4.025 kr. via minnesbrev.
Efter mötet berättade chefred. Lars Blomkvist om NKP, som ,vilket alla var överens om, är en viktig tillgång i vår kommun!
.....................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 539
Lions Clubs månadsmöte 539 gästades av lions distriktsguvernör Monica Nero. En sammanställning visade att klubben betalat ut 76.377 kr. till olika ändamål i kommunen och 43.200 kr. till resten av världen.
Ambulanspersonal har fått ytterligare 30 st. "Sticke" (gosedjur från barndiabetesfonden).
Slutredovisningen från Ankracet visade ett överskott på 16.218 kr. och från luciaaktiviteten 13.625 kr.
Till president för 2006-07 valdes Bengt Nilsson, till kassaförv. Gunnar Kållberg och till sekr. Gunnar Karlsson.
Beslöts att skriftligt och med en tårta tacka Unos Glas för hjälp med lagning av sönderslagna rutor i loppmarknadslokalen. Efter mötet berättade ordf. Jan-Olof Lööf och VD Jessica Lundgren från Vasallen om den nya stadsdelen Presterud (gamla  A9).
.....................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 538 och 537
Lions Clubs månadsmöte 537 inleddes med föredrag om planer för kvarteret Tapiren av stadsarkitekt Torbjörn Gustafsson och 538 om brottsofferjouren av Gunvor Måhl.

För första gången har jultjugeförsäljningen gett ett överskott på nära 1000 kronor utöver de 18000 som förskottsutbetalats. Vinnare av Anders Wahlmarks originaltavla har inte hörts av (vinstnr. 1052). Loppis resultat är ca 12000 kronor sämre än förra året. Det är problem med skadegörelse och att bli av med "skräp" utan stora kostnader. Vid de två första tipspromenaderna i skärgården löstes 430 startkort. Via klubbens hemsida www.lionsclub.se ges snabb information om rätta svar och vinnare. Stora bålet gav 3473 kronor i överskott. Klubben beslutade säga ja till förslag från kommunen att placera lussebössan vid Ölme lanthandel i Svinvallenmagasinet. SM i friidrott för funktionshindrade i Karlstad sponsras med 1700 kronor (samma som övriga klubbar i zonen). Kristinehamns sjöräddningsstation får 5000 kronor som bidrag till elkostnader och även några "Sticke" (Gosedjur till barn i traumasituationer). Annika Blom får 2000 kronor i bidrag till matserveringen. Värmlands lionsklubbar har av polisen fått gemensamt tillstånd för bössinsamlingar till behjärtansvärda ändamål. Vissa föreskrifter måste följas.

Internationellt noteras bl.a. att Sveriges lionsklubbar gett 9,9 milj. kronor och övriga lionsklubbar i världen 15 milj. USD till Tsunamioffren, vilket gett 100 familjer i Aceh-provinsen nya bostäder och 3000 nya bostäder byggs i Sri Lanka. Föräldralösa barn har fått ris och torrmjölk, 72000 glasögon har delats ut till människor, som förlorat sina egna i katastrofen. NSR (Nordiska samarbetsrådet) beslutade vid möte i Finland att starta en restaurantskola, som fortsättningsutbildning i anslutning till Casa Minuata i Rumänien där Lions infört svenskt synsätt på handikapp och utbildning för handikappade barn. Rektorn för Casa Minuata har inbjudits till Turkiet för att föreläsa om specialpedagogik och hur skolan fungerar. Landet behöver förbättra de handikappade barnens situation inför ett ev. EU-inträde.

Klubben får tre nya medlemmar som transfer från andra lionklubbar. Den positiva trend för Kristinehamn Torbjörn Gustavsson pekade på i sitt föredrag är positiv även för Lions Club.
.....................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 536 och 535
Lions Club avslutade verksamhetsåret med luciasamkväm, där höjdpunkten var det synnerligen stämningsfulla luciatåget, som bjöd på förnämlig skönsång. President Björn Åström tackade lucia och tärnor för deras mycket väl genomförda lussningar på företag, äldreboenden och andra platser. Flickorna fick rosor, foton, var sitt smycke och inbjöds till det välsmakande julbordet, där även deltagande lions med familjer lät sig väl smaka, givetvis ur egen kassa.
Dessförinnan hade på månadsmöte beslutats att insamlade medel till flodvågkatastrofen vid tipspromenaderna i Skärgården satsas på inköp av fiskeredskap. Det har varit svårt att hitta goda projekt. Detta gäller fiskare, som fått båtar, men ingen utrustning. Dokumentation och redovisning har utlovats.

För överskottet från Ankracet, ca 17000 kr, som öronmärktes för satsningar mot ungdomsvåldet i Kristinehamn, söks fortfarande bra projekt. Öronmärkning kan vara problematisk och behållningen från Stora bålet 14/1 liksom årets tipspromenader i Skärgården, som börjar 29/1, går till Lions hjälpverksamhet . Begagnade glasögon (ej progressiva) och ogiltiga 50-öringar samlas också in vid dessa aktiviteter.

Till föreningar med ungdomsverksamhet har 30000 kr delats ut och till kulturstipendium 5000 kr. Från Barndiabetesfonden har gosedjuret "Sticke" köpts och lämnats till ambulanspersonal att ge till barn, som hamnar i traumatiska situationer. Förskottsutbetalning av medel, som beräknas komma in från jultjugeförsäljningen har skett med 18000 kr till Kyrkans diakoni och Gardeniusfonden. Dragning i lotteriet på Anders Wahlmarks originaltavla sker 11/1.

Planer finns på att genom t.ex. stipendier uppmuntra ungdomsledare, som gjort viktiga och omfattande ideella insatser
Från zonmötet meddelades att narkotikahunden, som inköpts för ca 100000 kr av medel insamlade inom Distrikt 101-Bergslagen till lärarutbildning i Lions Quest (Studiematerial för träning av elevers självkänsla och förmåga att samarbeta och motstå grupptryck), men ratats av skolan, har framgångsrikt trätt i tjänst vid tullen, Hunden är döpt till Agent 101-B med rätt att snok
.....................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 534
Vid månadsmöte 534 med LionsClub rapporterades att nettointäkterna av årets Ankrace blev nästan 18000 kronor att användas mot gatuvåld bland ungdomar. Förslag på konkreta insatser efterlystes.
Till bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet äskade kommittén 30000 kronor, vilket beviljades. Det blir 10000 kronor mer än föregående år att dela ut vid presentationen av luciakandidaterna.

Luciaaktiviteten drar nu i gång.
Hela människan (RIA-gården), som firar 25 år, gratuleras med ett bidrag på 3000 kronor.
Internationellt har Sveriges lions bl.a. levererat 75 vintertält med kaminer till jordbävningskatastrofen i Pakistan och 100 nya är beställda liksom även ökentält. I Grozny driver SIDA ett vattenreningsprojekt, som Lions sponsrar och planerar överta. I Minsk driver NSR (Nordiska samarbetsrådet) ett sjukhus för cancersjuka barn efter Tjernobylkatastrofen.
Jultjugan 2005 går nu i tryck och försäljningen startar 10 november.
.....................................................................................................................................................................................

 

 


MÖTE 533
Vid månadsmöte 533 med Lions Club bestämdes att Ankracet i Varnan genomförs efter de vanliga rutinerna lördagen den 24 september.. Ankcertifikaten kostar 20 kronor och överskottet går till ungdomsverksamhet och i första hand till aktiviteter mot våld. Medel anslogs till ett musikstipendium till ungdom även i år och det delas ut vid luciakröningen i kyrkan den 11 december.
Ett intressant projekt för pengarna, som samlades in till flodvågskatastrofens offer genom tipspromenaderna utreds. Det gäller en skola för föräldralösa barn i Thailand.
Styrelsen informerade om två utbetalda angelägna, mindre resebidrag till enskilda. En vykortshälsning från vår USA-stipendiat Jonas Carlsson presenterades liksom ett tack från glada elever på Alkotten, vilka fått göra en sjörövartur med Christine av Bro.
Från ett extra distriktsmöte i Örebro förmedlades ett förslag att de medel som anslagits till lärarkurser i användning av undervisningsmaterialet "Tillsammans"(Lions Quest) mot våld, mobbing och droger och för ökad självtillit och respekt för andra, i stället används för inköp av en narkotikahund till tullen för ca 100 000 kronor, eftersom kurserna inte efterfrågas av skolan. Klubben beslöt stödja förslaget. Projektet "Vision for all" hade också presenterats. Det gäller insamling av begagnade hela glasögon och utprovning och utdelning till de allra fattigaste i vissa länder. Det finns kanske förutsättningar för insamling i Kristinehamn? Insamling av utgående 50-öring är ett annat intressant uppslag.
.....................................................................................................................................................................................

Lägg till huvudfördelarna med ditt företag som gör det unikt och bäst. Lägg till text om varför kunderna måste välja dina produkter eller tjänster och vilka fördelar de kommer få efter produkten är köpt, Skriv din egen text, ge den din stil och tryck på klar.

Lägg till huvudfördelarna med ditt företag som gör det unikt och bäst. Lägg till text om varför kunderna måste välja dina produkter eller tjänster och vilka fördelar de kommer få efter produkten är köpt, Skriv din egen text, ge den din stil och tryck på klar.