Välkommen till Lions Club Kristinehamn

Kristinehamns Lucia

Lions ordnar Kristinehamns luciafirande, sedan några år tillbaka i värdefullt samarbete med lokaltidningen NKP.

Skyltsöndagen presenteras de 7 kandidater som valts ut bland de intresseanmälda.

Kandidaterna presenterar då också kläder i samarbete med klädbutiker.

Vi säljer röstsedlar och efter presentation i NKP väljs lucia, som kröns vid en uppskattad högtidlighet i kyrkan.