Välkommen till Lions Club Kristinehamn

Lucia 2019

Luciahögtiden ägde rum i kyrkan söndagen 8 december då förra årets lucia Frida Jokinen krönte Thea Palm till lucia 2019 genom att fästa det vackra smycket, skänkt av Smycka, runt hennes hals. Lucia- flickorna hade som vanligt tränats av organist Karin Marcusson och tillsammans med Flickkören Voxette sjöngs vackert och stämningsfullt traditionella lucia- och julsånger. Lars Bergström sjöng, som hyllning till lucia, ”Sprid ditt ljus” av Py Bäckman och Sofia Kjellgren. Betraktelse hölls av församlingspräst Sven Jebsen.

 Linus Röjd fick ta emot Lions musikstipendium till ungdom på 8 000 kronor och tackade med att spela Adagio ur klarinettkonsert av W.A. Mozart. Vackert!

Sammanlagt gjorde luciatåget ca 30 lussningar, i affärer, företag, äldreboenden och föreningar, som var mycket uppskattade. Lions månadsmöte 676 fick ett stämningsfullt besök 12 december av de skönsjungande luciaflickorna. De tackades av ”luciageneralen” Lars Bergström och alla luciatärnorna fick varsitt vackert armband av Roland Thomas från Kristinehamns-Aktuellt, som även skänkte ett inramat porträtt som togs när de utsågs till luciakandidaterna.

Gunnar Karlsson