Välkommen till Lions Club Kristinehamn

Kristinehamns Lucia 2016

Alice Jansson vald till Lucia 2016  FOTO: Roland Thomas

Lucia med tärnor tågar in i kyrkan  Foto: Roland Thomas

Lucia med tärnor sjunger tillsammans med Voxette
Foto: NKP/Lena Edbom

 Foto: NKP/Lena Edbom


Ingång till Tapiren  Foto: NKP: Frida Johansson

Lucia med tärnor sjunger på Tapiren Foto: NKP : Frida Johansson

Paus i foajén på Tapiren    Foto: NKP: Frida Johansson

Luciakandidater vid Lions luciafest    Foto: Roland Thomas

Kristinehamns LUCIA 2015

Luciakortegen närmar sig kyrkan Foto:NKP/J.Edvardsson

Lucia med tärnor tågar in i kyrkan Foto: NKP/J. Edvardsson

Förra årets Lucia Andrea Börjesson hänger smycket

på Tova Gullberg.  Foto:NKP/J.Edvardsson

   President Lars sjunger till Tovas ära Foto:NKP/J.Edvardsson

Utanför Sannagården         Foto:Lions/Gunnar Kållberg                                                                                                     På Swedbank                 Foto: NKP/Sanna Sandberg

Lucia med tärnor på turné till företag och äldreboende. Totalt besöktes 24 ställen från fredag 11 dec till måndag14 december

Luciakandidaterna 2015

Lars-Erik Olsson, Björn Åström och Luciageneralen       
Peter Jakobsson konstaterar att årets Lucia är den femtionde (50) i ordningen.

Foto:NKP/J.Edvardsson                                                                        


FOTO: Lions/G.Karlsson
Lions president Lars Bergström och kassaförvaltare Gunnar Kållberg tömmer Lusseasken som innehöll 771 kronor, vilket belopp som
avrundas till 1000 kr och går till sjöräddningen.

Tova Gullberg blev vald till årets lucia. Här tillsammans med

Luciageneralen Peter Jakobsson och president Lars Bergström.  Foto:NKP/Lena Edbom