Välkommen till Lions Club Kristinehamn

Kristinehamns Lucia 2016

Lucia med tärnor tågar in i kyrkan  Foto: Roland Thomas

Alice Jansson vald till Lucia 2016  FOTO: Roland Thomas

Lucia med tärnor sjunger tillsammans med Voxette
Foto: NKP/Lena Edbom

 Foto: NKP/Lena Edbom


Ingång till Tapiren  Foto: NKP: Frida Johansson

Paus i foajén på Tapiren    Foto: NKP: Frida Johansson

Lucia med tärnor sjunger på Tapiren Foto: NKP : Frida Johansson

Luciakandidater vid Lions luciafest    Foto: Roland Thomas

Kristinehamns LUCIA 2015

Luciakortegen närmar sig kyrkan Foto:NKP/J.Edvardsson

Lucia med tärnor tågar in i kyrkan Foto: NKP/J. Edvardsson

Förra årets Lucia Andrea Börjesson hänger smycket

på Tova Gullberg.  Foto:NKP/J.Edvardsson

   President Lars sjunger till Tovas ära Foto:NKP/J.Edvardsson

Utanför Sannagården         Foto:Lions/Gunnar Kållberg                                                                                                     På Swedbank                 Foto: NKP/Sanna Sandberg

Lucia med tärnor på turné till företag och äldreboende. Totalt besöktes 24 ställen från fredag 11 dec till måndag14 december

Luciakandidaterna 2015

Lars-Erik Olsson, Björn Åström och Luciageneralen       
Peter Jakobsson konstaterar att årets Lucia är den femtionde (50) i ordningen.

Foto:NKP/J.Edvardsson                                                                        

Tova Gullberg blev vald till årets lucia. Här tillsammans med

Luciageneralen Peter Jakobsson och president Lars Bergström.  Foto:NKP/Lena Edbom


FOTO: Lions/G.Karlsson
Lions president Lars Bergström och kassaförvaltare Gunnar Kållberg tömmer Lusseasken som innehöll 771 kronor, vilket belopp som
avrundas till 1000 kr och går till sjöräddningen.