Välkommen till Lions Club Kristinehamn

     Lions Syften

 

  -  Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk

  -  Att befrämja god samhällsanda

  -  Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling

  -  Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse

  -  Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion

  -  Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla