Välkommen till Lions Club Kristinehamn

Lions damer presentation

 

Redan från starten 1953 bildades Lions Damer, en inofficiell, fristående förening utan styrelse.
Vi träffas första onsdagen i månaden för att ha trevligt och umgås.
I början hade vi möten hemma hos varandra.


Vi handarbetade, ordnade handarbetslotteri och skänkte pengarna från det till herrklubben.
Under de första 30 åren var det tradition att ordna en stor fest varje höst med tema och utklädsel.


Herrarna ansvarade för arrangemangen ett år och damerna året därpå.
Vi minns fester med följande teman Vikingafesten, Vilda Västern, Röda festen, Uti vår hage m.fl.
Numera träffas damerna ofta i Lionlokalen, om inte teater- restaurang- eller studiebesök står på programmet.


Genom lotteri med skänkta vinster  kan vi bidra till en skola för flickor i Nepal, organiserad av Lions.