Välkommen till Lions Club Kristinehamn

 PRESENTATION AV LIONS CLUB KRISTINEHAMN. Uppdaterad 2020-02-26

 

Lions Club Kristinehamn firade 60-årsjubileum 2013. Många nyblivna pensionärer har blivit engagerade lions och funnit en givande och meningsfylld sysselsättning tillsammans i kamratlig anda. Givetvis är även yngre välkomna! Glädjande nog har vi sedan några år kvinnliga medlemmar.  
Vår största och mest givande aktivitet är Loppmarknaden, som har en lång historia ända sen maj 1960, även då tillsammans med KFUM. Aktiviteten, som är mycket arbetskrävande, drevs sedan i många år tillsammans med bl.a. Simsporten och IFK Handboll men nu endast med lokala KFUM. Genom försäljning av prylar, som kan komma till nytta för någon annan än den som skänkt dem, bidrar vi till återanvändning, som är bra för miljön. Klubben skulle inte klara loppis-hanteringen utan ovärderlig hjälp av ”Lions damer”, en klubb av Lady lions och änkor efter lions och som betytt oerhört mycket för klubben från starten 
Det var år 2015, 50:e gången Lions ordnar Kristinehamns luciafirande, sedan några år tillbaka i värdefullt samarbete med lokaltidningen NKP som huvudsponsor. Skyltsöndagen presenteras de 7 kandidater som valts ut bland de intresseanmälda. Kandidaterna presenterar då också kläder i samarbete med klädbutiker. Vi säljer röstsedlar och efter presentation i NKP väljs lucia, som ”kröns ”vid en uppskattad högtidlighet i kyrkan med mycket musik och sång, inte minst av luciaföljet, övat av kyrkans organist och understött av dess flickkör, Voxette.  Kollekt till Lions hjälpverksamhet tas upp. Intäkter kommer också från de ”lussningar”, som genomförs bl.a. vid företag och äldreboenden. Vid luciakröningen delar vi också ut ett musikstipendium på ca 8 000 kronor till en ungdom, som presenteras och sjunger eller spelar i en oftast fullsatt kyrka. Lucia får ett smycke skänkt av Smycka och tärnorna armband, skänkta av Kristinehamns-Aktuellt, som sedan 1982 ägnat stort utrymme åt Luciaaktiviten och även uppmärksammat och sponsrat annonser för olika lionaktiviteter.                                    
Det började 1954 med en ”julfemma” och från 1984 en ”Jultia” och nu en ”Jultjuga” med jul- och nyårshälsning, som säljs av lions och på en del ställen. Numera är de numrerade och deltar i ett lotteri på originalet till den tavla, med lokalt motiv, som en lokal konstnär välvilligt skänkt och som finns i tryck på jultjugan. Behållningen ger kyrkans diakoner (16 000 kr) och den s.k. Gardeniusfonden vid Psykiatriska öppenvården 2 000 kr. 
Vintertid ordnar vi sen 2005 en tipspromenad längs gångväg utmed Vålösundet i vår Skärgård. En av tipspromenadfrälsta Kristinehamnare uppskattad aktivitet, som ger ca 40 000 kronor.   
En ”Lussebössa”, sattes upp och avtäcktes luciadagen 1954 vid Kungsbron på lionsinitiativ, som påminnelse om Kristinehamns smeknamn "Lusasken", Den blev stulen och vandaliserad flera gånger, men nu finns en nyare, designad och tillverkad av Dan Alatalo, i Kristinehamns historiska museum. Behållningen går, höjt till närmaste tusental kronor, till Sjöräddningen. Förr kom sjömän ofta hem vid luciatiden och kunde då få del av innehållet i den fattigbössa kallad Lussebössa – Luciabössa – Lusask, som då fanns uppsatt. 
Sedan några år tillbaka har Sveriges lion köpt tält till MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Lions i Kristinehamn hjälper sedan 2008 MSB, som har sitt lager här, att packa tälten med tillbehör i större lådor lämpliga för biltransport till Örebro för vidare transport med flyg ut i världen där de kommer till användning i katastrofsituationer. 
En av våra senaste aktiviteter är ”Påskträdsaktiviteten”. Vi har i samarbete med centrumutvecklaren i ”Omtänksamma Kristinehamn” prytt Kungsgatan, Södra Torget och vid entrén till intresserade näringsidkare, med påskfjäderprydda björkar. Goodwill och ca 5000 kronor! 
 Genom nära kontakter mellan en tidigare medlem och en skola i nordvästra Thailand har vi kunnat bidra till skolans upprustning.      
Vår senaste aktivitet som inbringar ca 10 000 kr är att morgonlediga lions i samarbete med kommunen bl.a. anvisar ”knallarna” deras marknadsplatser vid vår- och höstmarknaderna. 
Vi har tidigare haft ”Ankrace” med 1000 plastankor i tävlingsflyt på Varnan, som rinner genom centrum och ”Stora Bålet” på insamlade julgranar, men de är, trots att de var uppskattade, nerlagda för att de gav för liten behållning i förhållande till arbetsinsatsen.   
 Aktiviteterna måste vara roliga att genomföra tillsammans, upplevas med entusiasm, vara uppskattade och meningsfulla för allmänheten. Förra året blev behållningen ca 194 000 kronor och gav möjlighet att stödja behjärtansvärda saker lokalt, nationellt och internationellt - ungefär lika mycket till vardera.              
  Gunnar Karlsson / Sekreterare  /LC Kristinehamn 
 
LC Kristinehamns hemsida: www.lionsclub.se      - ”     -     e-postadress: lionsclub.kristinehamn@telia.com