Välkommen till Lions Club Kristinehamn

     Lions etik

 

   -  Fullgör ditt arbete med omsorg

   -  Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende

   -  Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar

   -  Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv

   -  Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig

   -  Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel

   -  Fullgör lojalt dina samhällsplikter

   -  Hjälp dem som behöver ditt stöd

   -  Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm

   -  Bygg upp i stället för att riva ner