Välkommen till Lions Club Kristinehamn

2019 skänker Lions Club 16 000 kronor till kyrkans diakoni

 

Diakon Diana Stjernius tar emot checken på 16 000 kronor av Billy Lönnqvist och Inger Roslund i Lions Jultjugekommittén. Den s.k. Gardeniusfonden vid Psykiatriska öppenvården fick 2 000 kronor. Alla som köpt jultjuga har på detta sätt bidragit till att sprida lite julglädje till behövande medmänniskor.