Välkommen till Lions Club Kristinehamn

2017 skänker Lions Club 16 000 kronor till kyrkans diakoni

 

Gardeniusfonden erhåller 2000 kr

Lionmedlemmarna Lennart, Ulla och Lars överlämnar pengarna till diakon Drevstad

Foto: NKP/Lena Edbom