Välkommen till Lions Club Kristinehamn

2014 skänker Lions Club 16 000 kronor till kyrkans diakoni

 

Pengarna överlämnas 2014 till kyrkans diakon Anette Eriksson av Erik Dahlander och Lennart Johansson