gallery/lionsclub

Välkommen till Lions Club Kristinehamn

Lions överlämnar 15000 kr. till kyrkansdiakoner 2013

Foto: NKP/Johan Blomquiat

gallery/images-om_lions-diakonissor2013

Lions Lars Bergström och Erik Dahlander överlämnar en postväxel till kyrkans diakoner. Pengarna kommer bl.a. från försäljning av jultjugan.

gallery/images-om_lions-vila_varme

Lions president Peter Jakobsson överlämnar postväxel med 5000 kr till Vila & Värme. Pengarna skall användas till utbyte av vitvaror.