Välkommen till Lions Club Kristinehamn

Lions överlämnar 15000 kr. till kyrkansdiakoner 2013

Foto: NKP/Johan Blomquiat

Lions Lars Bergström och Erik Dahlander överlämnar en postväxel till kyrkans diakoner. Pengarna kommer bl.a. från försäljning av jultjugan.

Lions president Peter Jakobsson överlämnar postväxel med 5000 kr till Vila & Värme. Pengarna skall användas till utbyte av vitvaror.