Loppmarknaden tar emot gods som vi kan sälja vidare. Dock ej vitvaror och TV-apparater. Vill du lämna gods kontakta KFUM tel: 0550-12431

Allt arbete är ideellt. Behållningen efter avslutat verksamhetsår delas lika mellan föreningarna.