gallery/lionsclub

Välkommen till Lions Club Kristinehamn

Information från kommitteerna

 

Hej Lars Gunnar !
Kanske vi behöver göra små rapporter från de olika kommitteerna som information till medlemmarna!

Här är från de jag ansvarar för.
Medlemskommitten ; Lions Club Kristinehamn är fn 38 medlemmar varav 3 är priviligierade.


IR kommitten : Som ni har märkt så är det tält på väg just nu i Rotterdam för omlastning .
Ankomst Kristinehamn ev slutet maj.
Senaste besked: tälten är i Kristinehamn v 22 eller v 23

Påskträdskommitten : Tyvärr inga inkomster på dessa ,vi behöver se över förfarandet och samarbetet
med omtänksamma Kristinehamn . Det är ju en del pengar som inte kom in ca 6-8000 kr.

Hälsar Björn Åström

 

Webbkommitteen: Försöker läsa allt som kommer -sovrar och lägger ut de jag anser vara av intersse för medlemmarna att ta del av. Mycket har redan skickats ut via mail men de finns kanske andra som tar del av våran hemsida och ser vad som händer. Många goa hälsningar från Billy vid datorn just nu. (14/5 kl 1845)

 

 

Nya tält på väg till MSB i Kristinehamn och Lions

 

Vårt tältfartyg har nu den 29 april anlänt till södra ingången till Suezkanalen. Den skall sedan ta sig igenom den delvis trånga 163 km långa kanalen till Port Said. Den grävda kanalen är 100 bred och 16 meter djup i mittfåran och den nästan 400 meter långa och 60 meter breda C/S MAERSK MC KINNEY MÖLLER har nu ett djupgående på 15,9 meter. Det ni, kan kallas för precision. Från Port Said vid utgången av kanalen är det ca 3,700 km (1,900 nautiska el. sjömil) över Medelhavet till Gibraltar.

Händelser inför lions vårverksamhet.

Information om vårmarknaden 2020

 

16 mars fick vi besked från Kristinehamns kommun att vårmarknaden den 8 april ej kommer att genomföras pga coronaviruset.

 

Sorgligt men tyvärr.

 

Vi ser däremot fram mot en (möjlig) höstmarknad med många knallar.