gallery/lionsclub

Välkommen till Lions Club Kristinehamn

Medlemskommmiteen


 

 

 

Jultjugekommiteen

 

 

 

Luciakommiten

 

 

 

Loppmarknadskommiteen

Omdisposition flytt av materiel kommer att ske i loppisladan.

 

 

 

Lions kulturkommiteen

 

 

 

IR-kommiteen

Vårt tältfartyg har nu den 29 april anlänt till södra ingången till Suezkanalen. Den skall sedan ta sig igenom den delvis trånga 163 km långa kanalen till Port Said. Den grävda kanalen är 100 bred och 16 meter djup i mittfåran och den nästan 400 meter långa och 60 meter breda C/S MAERSK MC KINNEY MÖLLER har nu ett djupgående på 15,9 meter. Det ni, kan kallas för precision. Från Port Said vid utgången av kanalen är det ca 3,700 km (1,900 nautiska el. sjömil) över Medelhavet till Gibraltar.

Som ni har märkt så är det tält på väg just nu i Rotterdam för omlastning .
Ankomst Kristinehamn ev slutet maj.
Senaste besked: tälten är i Kristinehamn v 22 eller v 23
 

 

 

Lokal-,arkiv/materielkommiteen

 

 

 

PR-webbkommiten

Försöker läsa allt som kommer -sovrar och lägger ut de jag anser vara av intersse för medlemmarna att ta del av. Mycket har redan skickats ut via mail men de finns kanske andra som tar del av våran hemsida och ser vad som händer.

 

 

Tipspromenadkommiteen

 

 

 

 

Påskträdskommiten

Tyvärr inga inkomster på dessa ,vi behöver se över förfarandet och samarbetet
med omtänksamma Kristinehamn . Det är ju en del pengar som inte kom in ca 6-8000 kr.

Hälsar Björn Åström

 

 

Marknadskommiteen

 

 

 

Närvaro/program/fest/lotteri/aktivitetskommiten