Välkommen till Lions Club Kristinehamn

  Medlem i Lions club Kristinehamn

 

 - Varje välrenomerad man eller kvinna, som är bosatt eller verkar i Kristinehamn med omnejd kan bli medlem.

 

 - Det krav vi ställer är att den person som önskar bli medlem, delar klubbens målsättning och följer Lions stadgar.

 

 - Lions etik och syften finner Du under fliken "Lions club Kristinehamn". Önskar Du bli medlem kan Du kontakta

   presidenten vars e-mail adress och telefonnummer finns under fliken "Styrelsen".